มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1225 คน
วันที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8253 ข่าวสดรายวัน


มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก


คอลัมน์ที่ 13


กรณี นายสุขุม วงศ์ประสิทธิ์ ลูกศิษย์เอกของ หลวงปู่ เณรคำ ฉัตติโก วัดป่าขันติธรรม จ.ศรีสะเกษ ระบุว่า พระอาจารย์ของตนมีดีกรีเป็นด๊อกเตอร์ จากมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกสำหรับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ สำนักพระพุทธศาสนา แห่งชาติ (พศ.) ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ให้ตรวจสอบเนื่องจากอาจเข้าข่ายหลอกลวงโดยพศ.ทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ตรวจสอบ ซึ่งสกอ.ระบุว่าไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษา จึงไม่มีอำนาจให้ปริญญาบัตรแก่บุคคลใด อีกทั้งการใช้คำว่ามหาวิทยาลัยโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าผิดกฎหมาย ดังนั้น การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย อาจเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชนล่าสุด ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษแล้ว และจะเร่งดำเนินการสอบสวนเอาผิดตามตามกฎหมายต่อไปมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก World Peace University (WPU) สถาปนาเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 ณ จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (CRU) และโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ (World Educational and Cultural Exchange Programs/WE) ร่วมกันจัดประกาศให้เป็นวันสถาปนามีสำนักงานตามเว็บไซต์ www.world-peace-university ระบุว่าอยู่เลขที่ 506 Parkside Place, Indian Harbor Beach, FL 32937 USA. Tel : 321 777 2323 FL.USA. ฟลอริดา สหรัฐอเมริกามีสำนักงานนิติกรตั้งอยู่เลขที่ 178 หมู่ที่ 25 บ้านโกทา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่นมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก มีวิทยาเขต อาทิ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ วิทยาเขตแห่งเอเชีย ปากีสถาน เป็นต้นมีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ศ.กิตติคุณ ดร.สวัสดิ์ บรรเทิงสุข เป็นอธิการบดี มี ศ.ภิชาน ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย มี ศ.กิตติมศักดิ์ ดร.ศุภณัฐ ดอนจันทร์ เป็นนายทะเบียน และมีนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิทางสังคม ได้ร่วมกันสถาปนามหาวิทยาลัย อ้างว่าเพื่อให้ก้าวไปสู่สังคมด้วยอุดมการณ์แห่งการสร้างสรรค์ให้เกิดสันติภาพขึ้นในทุกหน่วยของสังคมโลกสถาปนาขึ้นในไทย โดยอ้างว่าอาศัยมติของสภามหา วิทยาลัยกำหนดระเบียบข้อบังคับขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินภารกิจขององค์กร โดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 49 วรรค 3 มาตรา 50 มาตรา 64 ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งองค์กรนิติบุคคล หรือไม่เป็นนิติบุคคลก็ได้เพราะกรณีที่องค์กรประสงค์จะรับเงินสนับสนุนจากรัฐ จะต้องไปจดทะเบียนตามกฎหมายเฉพาะเท่านั้นส่วนเรื่องกิจการที่ประสงค์จะดำเนินการนั้น เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ที่ผ่านมติสภามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ ดังนั้น มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก ไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่จัดตั้ง ตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ ศธ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2553รวมทั้งไม่เป็นนิติบุคคลตามพ.ร.บ.นี้ สกอ.เป็นคณะกรรมการที่เกิดขึ้น ตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศธ. บทบาทหน้าที่ของสกอ.จะต้องอยู่ภายใต้อำนาจตาม พระราชบัญญัติ นี้ที่ผ่านมามหาวิทยาลัย มอบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ และมอบตำแหน่งศาสตราจารย์ให้กับบุคคลที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม อาทิ ดร.สมรักษ์ คำสิงห์, ศ.เกียรติคุณ ดร.สมบัติ เมทะนี, ศ.เกียรติคุณ ดร.เกชา เปลี่ยนวิถี, ศ.กิตติมศักดิ์ ดร.ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ศ.กิตติมศักดิ์ ดร.ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์, ดร.ขวัญชัย ไพรพนา เป็นต้นระหว่างนี้ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษกำลังตรวจสอบว่าดำเนินการอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร มีความผิดสถานใด


หน้า 6
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.