มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 750 คน
วันที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6978 ข่าวสดรายวัน


เลขาธิการกบข.ใหม่ โสภาวดี เลิศมนัสชัย


คอลัมน์ ข่าวทะลุคนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) โสภาวดี เลิศมนัสชัย ขึ้นเป็นเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

รับงานกลางมกราคมนี้ ดูแลหลักประกันวัยเกษียณให้ข้าราชการสมาชิกกว่า 1.18 ล้านคน

เจ้าตัว ยืนยัน ใช้ประสบการณ์ 30 ปีในตลาด ทุ่มเทเต็มที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ

เชื่อมโยงการออมและการลงทุน

สำคัญคือฟื้นศรัทธา เรียกคืนความเชื่อมั่นจากสมาชิก

ขอให้ไว้วางใจในการทำงานของ กบข.ที่มีความโปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาล

ส่วนนโยบายการลงทุนของ กบข.ในปี 53 ขอเวลา 30 วัน ศึกษาข้อมูลต่างๆ รวมถึงพิจารณาภาวะเศรษฐกิจ

แนวทางกว้างๆ คือระยะยาวอาจปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเพิ่มมากขึ้น เลือกลงทุนในหุ้นไทยก่อน แต่ไม่มาก เพื่อไม่ให้ เกิดการลงทุนที่ผันผวนเกินไป

ส่วนเรื่องหุ้นส่วนตัวซึ่งเป็นเรื่องต้องห้ามในสัญญา รับรองว่าไม่มี

เว้นแต่การลงทุนในกองทุนรวมปริญญาตรี พาณิชย ศาสตร์และการบัญชี และนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ มหาบัณฑิตคณะเดียวกัน

ลูกหม้อ ตลท. เติบโตเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ และเป็นผู้จัดการศูนย์ระดมทุน ตลาดหลัก ทรัพย์ใหม่

จากนั้นเป็นประธานกรรมการบริหารศูนย์ระดมทุนฯ

เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

รองผู้จัดการสายงานการตลาดและงานบริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ข้ามห้วยมาคุม กบข. เพราะคลังมั่นใจ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในวงการตลาดทุน

เชื่อ จะนำพาองค์กรให้บรรลุตามเจตจำนง

เป็นแหล่งเงินออมที่ยั่งยืนและมั่นคงของสมาชิก


หน้า 6
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.