มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 749 คน
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 7930 ข่าวสดรายวัน


ขอบคุณสนง.ประกันสังคม/บขส.ตรวจสอบแล้ว/ชี้แจงกรณีรถตู้มีนบุรี-จตุจักร


คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมายขอบคุณสนง.ประกันสังคม

เรียน ท่านบ.ก.หนังสือพิมพ์ ข่าวสด

ตามที่ ท่านอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ชี้แจงเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับของประกันสังคมด้วยตัวเอง ฉบับวันเสาร์ที่ 25 ก.ค.2555 ได้อย่างชัดเจน โดยมีท่านบ.ก.ข่าวสด ทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง หนังสือพิมพ์ที่มีจุดยืนที่ชัดเจนแน่วแน่ ยืนอยู่เคียงข้างประโยชน์ของชาวบ้านอย่างแท้จริง ประชาชนส่วนใหญ่จึงให้ความไว้วางใจ รับข่าวสารข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด

คุณยายจึงขอขอบพระคุณท่านอารักษ์ พรหมณี และหนังสือพิมพ์ข่าวสด มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

คุณยาย

ตอบ คุณยาย

เอาเป็นว่า เมื่อคุณยายได้รับความกระจ่างในข้อสงสัยเรื่องเงินประกันสังคมตามที่ได้เขียนสอบถามมา เพียงแค่นี้ก็น่าดีใจแล้ว เพราะเป็นเป้าหมายสูงสุดของเรา คือการทำหน้าที่สื่อสารระหว่างประชาชนกับองค์กรราชการต่างๆ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและคลายข้อสงสัยต่างๆ ส่วนคำขอบคุณของคุณยายไปยังดร.อารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนั้น จะขอส่งผ่านบนหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนี้ หวังว่าคงจะได้รับทราบคำขอบคุณดังกล่าวแล้วบขส.ตรวจสอบแล้ว

เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณี "ร้องเรียนรถทัวร์ปรับอากาศ"

เรียน บรรณาธิการข่าว

อ้างถึง หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 คอลัมน์ "บ.ก.ตอบจดหมาย"

ตามที่หนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์ "บ.ก.ตอบจดหมาย" เสนอข่าวคุณเนาว์ ชัยมาก ร้องเรียนรถปรับอากาศชั้น 1 ของบริษัทแห่งหนึ่ง ขึ้นจากรังสิตไปวัดอัมพวันค่าโดยสาร 90 บาท แต่ได้ตั๋วราคา 55 บาท ฉีกตั๋วไม่เต็มราคาและไม่มีบริการใดๆ บนรถ ความทราบแล้วนั้น

บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้สอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ทราบว่ารถโดยสารคันดังกล่าว เป็นรถหมวด 3 ซึ่งมิใช่รถร่วมบริการที่อยู่ในความกำกับดูแลของบขส. อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก โทรศัพท์หมายเลข 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาเผยแพร่ข้อเท็จจริงให้ผู้ติดตามหนังสือพิมพ์ข่าวสด และคอลัมน์"บ.ก.ตอบจดหมาย" ทราบต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงกรณีรถตู้มีนบุรี-จตุจักร

เรื่อง คอลัมน์"บ.ก.ตอบจดหมาย" เสนอเรื่องร้องเรียนรถตู้โดยสารเส้นทางมีนบุรี-จตุจักร

เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด

ตามที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดฉบับวันที่ 9 มิถุนายน 2555 คอลัมน์ "บ.ก.ตอบจดหมาย" เสนอเรื่องร้องเรียน รถตู้โดยสารสายมีนบุรี - จตุจักร เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 พนักงานขับรถขับรถเร็วมาก ขับไปคุยโทรศัพท์ไป ทั้งเบรกและกระชาก พร้อมท้าทายว่าไม่กลัวกรมการขนส่งทางบก ทำให้ผู้โดยสารหลายคนต้องขอลงระหว่างทาง ความละเอียดทราบแล้วนั้น

กรมการขนส่งทางบกขอเรียนว่า ได้ส่งผู้ตรวจการไปดำเนินการตรวจสอบแล้ว ที่บริเวณถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว กรุงเทพ มหานคร จากการตรวจสอบแล้วทางจตุจักร - มีนบุรี เป็นรถตู้โดยสารประจำทางสายที่ ต.15 มีนบุรี - จตุจักร และสายที่ ต.16 มีนบุรี - สถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือ (หมอชิต 2) ผลการตรวจสอบไม่พบพนักงานขับรถที่มีพฤติกรรมคุยโทรศัพท์ขณะขับรถ และขับรถเบรกกระชาก แต่พบความผิดข้อหาอื่นจำนวน 2 ราย คือ ข้อหาใช้รถทำการขนส่งนอกเส้นทาง (สายที่ ต.117 มาวิ่ง ต.15 ซี) อันเป็นความผิดตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และข้อหาไม่แต่งกายตามกฎกระทรวง (สวมรองเท้าแตะ) ตามมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 จึงได้เปรียบเทียบปรับไปแล้ว แต่เพื่อให้สามารถสอบได้ถึงตัวพนักงานขับรถที่มีพฤติกรรม ตามที่มีผู้ร้องเรียน กรมการขนส่งทางบกจึงได้แจ้งองค์การขนส่งให้ตรวจสอบและลงโทษพนักงานขับรถที่มีพฤติกรรมดังกล่าว และให้เข้มงวด กวดขัน ไม่ให้พนักงานขับรถกระทำการดังกล่าว เพราะจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้โดยสารได้

กรมการขนส่งทางบกขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ข่าวสดที่ได้นำเสนอข่าวเพื่อเป็นข้อมูลที่กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการกับผู้กระทำผิดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก


หน้า 6
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.