มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 645 คน
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6941 ข่าวสดรายวัน


เด็กอ้วน


เก็บเรื่องมาเล่า
ชนา ชลาศัยในอดีต 20-25 ปีที่ผ่านมา บ้านเราเคยประสบปัญหาเด็กไทยขาดสารอาหารต่างๆ โดยเฉพาะโปรตีนและพลังงาน ทำให้มีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ ต่อมาเมื่อสังคมมีความเป็นอยู่ดีขึ้น แต่รูปแบบการดำเนินชีวิตและการบริโภคอาหารของสังคมที่เปลี่ยนไป จากเดิมที่เป็น ครอบครัวขยายซึ่งมีทั้งปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า ฯลฯ กลายเป็นครอบครัวเดี่ยวที่มีเฉพาะพ่อแม่ลูก

อีกทั้งสภาวะเศรษฐกิจที่บีบคั้น ทำให้พ่อแม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ไม่มีเวลาเตรียมอาหารให้ลูก ต้องหันไปพึ่งอาหารสำเร็จรูปตามร้านค้า อาหารถุงริมถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด ซึ่งมีปริมาณไขมันและแป้งเกินความต้องการของร่างกาย

เด็กๆ เมื่อบริโภคอาหารดังกล่าวต่อเนื่องกันเป็นแรมเดือนแรมปี ประกอบกับไม่ได้ออกกำลังกาย ส่งผลให้ร่างกายสะสมพลังงานและเนื้อเยื่อไขมันพอกพูนกลายเป็นเด็กอ้วน

ปัจจุบันภาวะอ้วนในเด็กไทยเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญเร่งด่วนที่ต้องช่วยกันแก้ไขทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เนื่องจากความอ้วนนำมาซึ่งผลร้ายต่อสุขภาพมากมาย โดยเฉพาะการเกิดโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดหัวใจ

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกประมาณว่า เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ จำนวน 22 ล้านคนจากทั่วโลก มีภาวะโภชนาการเกิน ภาวะโภชนาการเกินในเด็กวัยเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาพบร้อยละ 32 กลุ่มประเทศยุโรปร้อยละ 20 ตะวันออกกลางร้อยละ 16 เอเชียร้อยละ 6.9-9.7

ส่วนประเทศไทยนั้น ข้อมูลในภาพรวมพบภาวะโภชนาการเกินในเด็กก่อนเรียนร้อยละ 6.9-7.9 และเด็กวัยเรียนร้อยละ 5.4-16.7 แต่ถ้าพิจารณาเฉพาะกลุ่ม เช่น นักเรียนในโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนในเครือสาธิตแล้ว จะพบอัตราของโภชนาการเกินและอ้วนถึงร้อยละ 20-25

หนังสือ "โภชนาการ กับเด็ก (พิชิตอ้วน)" ดร.อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์ แห่งสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เขียนขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเด็กภาวะโภชนาการเกินโดยเฉพาะ นำเสนอความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน วิธีดูแลและควบคุมน้ำหนักเด็กที่กำลังเริ่มอ้วน เมนูอาหารสำหรับเด็กอ้วน ท่าการบริหารร่างกาย ตลอดจนไขข้อข้องใจคำถามเกี่ยวกับเด็กอ้วน (สำนักพิมพ์สารคดี)

พ่อแม่ผู้ปกครองที่เห็นลูกหลานเข้าข่าย "อ้วน" ลองหาหนังสือเล่มนี้มาศึกษาดู

อย่าปล่อยให้สายเกินแก้

ถึงขนาดอ้วนจนลดไม่ลง!


หน้า 23
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.