มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 552 คน
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8351 ข่าวสดรายวัน


ฉีมังกง หลี่เอียน (59)


วิถีแห่งอำนาจถังไท่จง
เสถียร จันทิมาธรกล่าวสำหรับฉีมังกงมีคำสั่งก่อนออกจากเมืองลิเอี๋ยงว่า "ถ้าเราออกจากเมืองลิเอี๋ยงแล้วให้เอาข้าวในยุ้งฉางออกแจกจ่ายให้พวกทหารกับราษฎรเสียให้สิ้นแล้วให้จัดคนนุ่งขาวห่มขาวใส่เสื้อขาว หมวกขาว ถือธงขาวขี่ม้าสัก 3,000 คนไปคอยท่าเราอยู่ที่เมืองหือจิวจะได้ช่วยคิดการศพหลี่มี่ เฮ่กเป็กตัง สนองคุณเป็นการใหญ่"ครั้นรุ่งขึ้นเวลาเช้าฉีมังกงว่ากับฉินสู่เป่า งุยเตงว่า"ท่าน 2 คนจงจัดแจงสิ่งของที่จะไปใช้ในการศพนั้นไปกับเฮงโปะด้วย" สั่งแล้ว ฉีมังกงกับบ่าว 4 คนก็ออกจากเมืองลิเอี๋ยงไปยังเมืองเฉียงอานครั้นไปถึงเมืองเฉียงอานหาที่พำนักได้แล้วก็แต่งตัวเป็นคนพลเรือน พาบ่าวไพร่ ไปเที่ยวหาศีรษะหลี่มี่ เฮ่งเป็กตัง ได้ความว่าอยู่ที่ทาง 10 แพร่ง ไปดูเห็นเสาปักอยู่ 2 เสา แขวนอับใส่ศีรษะไว้ ฉีมังกงเห็นมีหนังสือจารึกชื่อ"หลี่มี่"จึงหยุดคำนับลง 4 ครั้ง แล้วกอดเสาร้องไห้อยู่ คนที่คอยเฝ้ารักษาเห็นดังนั้นก็จับเอาตัวฉีมังกงคุมไปพักไว้ที่ประตูใหญ่ระหว่างนั้นถังจูหลี่เอียน หลี่ซื่อหมินล้วนอยู่พร้อมหน้าในเมืองเฉียงอานขณะเดียวกัน มีขุนนางคนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานทูลความเข้าไปแจ้งกับถังจูหลี่เอียนว่า มีคนมากอดเสาที่แขวนศีรษะหลี่มี่ร้องไห้อยู่ถังจูหลี่เอียนได้ยินดังนั้นก็มีความโกรธสั่งใหจับมัดเข้ามาพวกทหารก็มัดฉีมังกงพาเข้าไปหมอบอยู่ตรงหน้า ถังจูหลี่เอียนถามว่า "เจ้าเป็นอะไรกับหลี่มี่มาร้องไห้ไม่กลัวความตายหรือ ถ้าไม่บอกความจริงจะตัดศีรษะเสีย"ฉีมังกงจึงว่าแต่โบราณมาบรรดาเจ้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในยุติธรรมประกอบด้วยความเมตตาจิตจะมีความโกรธแก่กันที่เป็นข้าศึกก็แต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ครั้นดับจิตไปแล้วท่านก็หา มีความโกรธไม่ถ้าเห็นว่าเพื่อนฝูงบ่าวไพร่ของคนที่ตายมีความอาลัยร้องไห้รักกันอยู่ก็ยอม โปรดให้ผู้นั้นเอาศพไปแต่งกายตามยศถาศักดิ์ บ้านเมืองของท่านจึงได้อยู่เย็นเป็นสุขไปยืนยาวที่ท่านปราศจากความเมตตา พยาบาทแก่คนตายจะให้ทำโทษแก่คนที่มาร้องไห้อาลัยแก่ซากศพนั้นถึงบุตรหลานจะได้บ้านเมืองครอบครองสืบวงศ์ไปก็ไม่ได้สักกี่ชั่วบัดนี้หลี่มี่กับเฮ่งเป็กตังเป็นคนไม่ดีท่านก็ได้ให้ทำโทษจนถึงสิ้นชีวิตแล้วเอาศีรษะมาแขวนประจานไว้ช้านาน ตัวข้าพเจ้าผู้เป็นบ่าวและพรรคพวกคิดถึงบุญคุณผู้ตายอยากจะใคร่ได้ศีรษะทั้ง 2 ไปทำการศพสนองคุณ ก็เห็นเหลือสติกำลังที่จะเอาไปได้ ได้แต่มาร้องไห้อยู่ดังนี้ท่านก็เป็นคนมีบุญวาสนาประกอบด้วยสติปัญญาเป็นที่พึ่งแก่คนทั้งปวง ถ้าท่านพยาบาทแก่คนตายให้ทำโทษแก่ข้าพเจ้ารู้ไปถึงคนที่มีฝีมือและปัญญาที่ไหนจะเข้ามาให้ท่านใช้สอยต่อไปอีกถังจูหลี่เอียนหัวเราะแล้วพูดว่า "เราไม่รู้เลยว่าฉีมังกง ทำไมเมื่อแรกเข้ามาไม่บอกเล่า ตัวท่านก็ได้มีคุณกับบุตรเราเป็นอันมาก เราคิดถึงบุญคุณท่านทั้ง 2 อยู่ไม่เว้นวัน"ว่าแล้วให้แก่มัดฉีมังกงออกเสียเชิญให้ลุกขึ้นยืนใส่เสื้อแล้วสั่งให้คนไปเอาศีรษะทั้ง 2 มาวางไว้ให้ ฉีมังกงครั้นใส่เสื้อของตัวดังเก่าแล้วก็คำนับหมอบอยู่ ถังจูหลี่เอียนให้คนใช้ไปเอาเสื้อตำแหน่งขุนนางมาให้ฉีมังกงก็หารับไม่พูดว่า"ข้าพเจ้าและพรรคพวกทั้งปวงคิดจะพึ่งบุญท่านทั้งสิ้น ครั้นจะมาอยู่กับท่านเดี๋ยวนี้ ก็เป็นการช้าจะขอลาท่านไปทำศพหลี่มี่ เฮ่งเป็กตัง ผู้มีคุณเสียก่อนสำเร็จแล้วจะกลับมา ถ้าข้าพเจ้าเป็นคนไม่ซื่อตรงต่อหลี่มี่ถึงจะมาอยู่กับท่านก็คงจะเหมือนกัน ข้าพเจ้าขอเอาศีรษะทั้ง 2 ไปทำการปลงศพแล้วคุณของท่านมีอยู่กับข้าพเจ้าเป็นอันมาก อย่าว่าแต่ข้าพเจ้าคนเดียวเลยบรรดาขุนนางและทหารพรรคพวกหลี่มี่ก็คงจะสรรเสริญรู้คุณท่านคงพากันมาอยู่กับท่านด้วย"ถังจูหลี่เอียนได้ยินดังนั้นจึงสั่งให้เจ้าพนักงานเขียนหนังสือให้ฉีมังกงเป็นหนังสือสำหรับตัวฉบับ 1 ใจความว่า ให้ฉีมังกงออกมาปลงศพหลีมี่ เฮ่งเป็กตัง ตามสมควรแก่ ยศถาศักดิ์ อย่าให้ผู้ใดห้ามปราม จับกุมไว้ ให้ทำตามอัชฌาสัยเถิดแล้วถังจูหลี่เอียนบอกกับฉีมังกงว่า "หลี่ซื่อหมินบุตรเราคอยท่าท่านอยู่ช้านานท่าน ออกไปทำการศพเสร็จแล้วจงรีบกลับมา"ฉีมังกงคำนับลาถังจูหลี่เอียนแล้วออกจากเมืองเฉียงอานกล่าวไปแล้วทุกอย่างล้วนดำเนินไปตามพิมพ์เขียวอันงุยเตงเคยเสนอเอาไว้ต่อถังจูหลี่เอียน หลี่ซื่อหมินครบถ้วนทุกประการเป็นแนวทางผูกใจขุนนางแลทหารของหลี่มี่เป็นแนวทางเอาชนะในทางความคิด ในทางการเมืองและในทางการจัดตั้งที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างแท้จริงผลก็คือทัพถังเติบใหญ่ ขยายตัว


หน้า 30
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.