มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 338 คน
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8027 ข่าวสดรายวัน


พุทธวจนะในธรรมบท


เสถียรพงษ์ วรรณปก


โย จ วสฺสสตํ ชีเว

ทุสฺสีโล อสมาหิโต

เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย

สีลวนฺตสฺส ฌายิโน ฯ ๑๑๐ ฯ

*********

ผู้มีศีล มีสมาธิ

มีชีวิตอยู่วันเดียว

ประเสริฐกว่าชีวิตตั้งร้อยปี

ของคนทุศีล ไร้สมาธิ

*********

Though one should live a hundred years,

Without conduct and concentration,

Yet, better is a single day's life

Of one who is moral and meditative.


หน้า 30
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.