มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1464 คน
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6835 ข่าวสดรายวัน


สร้างครูพลังงาน โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์


สุจิต เมืองสุขจากสถิติการใช้เชื้อเพลิง ในการผลิตไฟฟ้าของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน พบว่า ประเทศไทย ใช้เชื้อเพลิงหลายประเภทในสัดส่วนที่แตกต่างกัน ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ 70 เปอร์เซ็นต์ ถ่านหินและลิกไนต์ 21 เปอร์เซ็นต์ พลังน้ำ 5 เปอร์เซ็นต์ นำเข้าและอื่นๆ 3 เปอร์เซ็นต์ และน้ำมันเตาอีก 1 เปอร์เซ็นต์

ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การผลิตไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลง มีสัดส่วนที่สูงกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ

อันเป็นที่มาของการจัดโครงการประกวดแผนการเรียนและสื่อประกอบการเรียนรู้ โดยเปิดให้ครูทั่วประเทศส่งแผนการเรียนและสื่อประกอบการเรียนรู้ มุ่งเน้นไปที่การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดและแหล่งเชื้อเพลิง ที่สามารถนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าของประเทศ รวมถึงความจำเป็นเกี่ยวกับการจัดหาไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ

เพราะการเห็นความสำคัญของพลังงานต่างๆ ควรเริ่มต้นที่การสร้างความรู้ความเข้าใจในกลุ่มเยาวชนเป็นสำคัญ

แผนการสอนจำนวนกว่า 1,200 ชิ้น ถูกส่งเข้าประกวด แต่มีความเหมาะสมในความเป็นไปได้ และง่ายต่อความเข้าใจสำหรับเป็นแผนการเรียนการสอนเพียง 28 โครงการ จากฝีมือของครู 50 คนเพื่อให้ข้อมูลด้านพลังงานอัดแน่นสำหรับครูผู้เผยแพร่ สนพ.จัดกิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยนำคณะครูทั้งหมดศึกษาดูแหล่งเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าหลายแห่ง

โดยเฉพาะโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.อุดรธานี

โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แห่งนี้ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 40 ไร่ ติดถนนมิตรภาพสายอุดรธานี-หนองคาย โดยพื้นที่ติดตั้งแผงโซลาเซลล์อยู่ใน ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี มีกำลังการผลิตสูงถึง 1.5 เมกะวัตต์ ได้จากแผงโซลาเซลล์ที่ติดตั้งจำนวน 40,360 แผง

นายอนุสรณ์ ปิ่นกุมภีร์ วิศวกรโครงการ ผู้ดูแลโครงการนับแต่เริ่มปรับพื้นที่ กระทั่งปัจจุบันสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปในไลน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยอธิบายถึงเหตุผลที่เลือกพื้นที่ให้อยู่ในภาคอีสานมากกว่าภาคอื่นว่า "เมื่อมีแดดย่อมมีไฟ"

โดยนายอนุสรณ์ ขยายความว่า การทำงานของแผงโซลาเซลล์ได้ผลดีในการผลิตไฟฟ้า หากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีแสงแดดจัด โดยเฉพาะภาคอีสานและภาคเหนือ ที่แดดค่อนข้างแรง นับแต่การติดตั้งแผงโซลาเซลล์ พร้อมใช้งานแล้วเสร็จในปลายปีพ.ศ.2551กระทั่งปัจจุบันกลางปีพ.ศ.2552 ไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ เว้นเพียงในฤดูฝนที่แดดค่อนข้างอ่อน อาจทำให้กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้มีปริมาณลดลง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการขายคืนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ด้วยมูลค่าการลงทุนทั้งหมดของบริษัท โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด เจ้าของการผลิตทั้งหมด ประเมินความคุ้มทุนในระยะเวลา 5 ปี

ถึงขณะนี้เป็นเวลากว่า 5 เดือนแล้วที่บริษัทโซลาร์ พาวเวอร์ฯ ขายไฟฟ้าให้กับกฟภ.คิดมูลค่าเป็นรายได้จากการขายไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละ 130,000 บาท/เมกะวัตต์/เดือน และไฟฟ้าที่จ่ายออกไปให้กับกฟภ. ถูกนำไปใช้ในพื้นที่ 3 ตำบลใหญ่ๆ ละแวกใกล้เคียงโรงงาน

วิศวกรโครงการอธิบายอีกว่า การรับแสงแดดของแผงโซลาเซลล์ให้ได้ผลดีที่สุดนั้น ควรทำมุมให้ตั้งฉากอยู่ในระดับ 30 องศาจากพื้น เนื่องจากเป็นมุมที่คำนวณค่าทางวิศวกรรมแล้ว ว่าสามารถรับแสงแดดได้นานที่สุด และการทำความสะอาดแผงโซลาเซลล์ 2 สัปดาห์ต่อครั้ง แต่พลังงานที่ได้จะค่อยๆ ลดลงตามอายุของแผงโซลาเซลล์ อาทิ ในปีที่ 4 แผงโซลาเซลล์จะให้พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ 40 วัตต์ ส่วนปีที่ 5 จะได้รับพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์เพียง 30 วัตต์

"การลงทุนสำหรับผู้สนใจติดตั้งแผงโซลาเซลล์ไม่ใช่เรื่องยาก ขึ้นกับความต้องการพลังงานของผู้ลงทุนมากกว่า พลังงานแสงอาทิตย์เช่นนี้มีมูลค่าการลงทุนที่สูง แต่ถือว่าให้พลังงานสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าพลังงานชนิดอื่น ยกเว้นหากเปรียบเทียบกับพลังงานถ่านหิน ที่แสงอาทิตย์จะใช้การลงทุนที่สูงกว่า" นายอนุสรณ์ กล่าว

สำหรับจำนวนเงินที่ใช้สำหรับการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ รวมอุปกรณ์เบ็ดเสร็จตลอดการติดตั้งอยู่ที่ราว 30,000 บาทต่อแผง ขึ้นกับว่าเลือกบริษัทใดให้ติดตั้ง เนื่องจากปัจจุบันนี้บริษัทระดับแถวหน้า ที่ประกอบธุรกิจโซลาเซลล์ของประเทศไทยมีเพียง 3 บริษัทเท่านั้น

แม้จะเป็นการลงทุนที่จัดว่าสูง แต่คุ้มทุนต่อสิ่งแวดล้อม เพราะนับวันเชื้อเพลิงภายในประเทศค่อยลดปริมาณลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในครั้งนี้สนพ.คาดหวังผลจากการจัดสัมมนาศึกษาเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่คณะครู 50 คนนี้ ว่าจะนำกลับไปต่อยอดกระบวนการเรียนรู้ส่งให้นักเรียน

ถือเป็นการวางรากฐานความรู้ด้านพลังงานที่ดีและสะอาดให้แก่เยาวชน


หน้า 6
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.