มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 552 คน
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8340 ข่าวสดรายวัน


พระร่วงโรจนฤทธิ์ (ปางห้ามพยาธิ)


คอลัมน์ คติ-สัญลักษณ์
ชวพงศ์ ชำนิประศาสน์พระพุทธรูปปางห้ามพยาธิ (มิใช่ปางห้ามญาติอย่างที่เข้าใจกัน) ที่สวยที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย เป็นพระพุทธรูปชำรุดเหลืออยู่แต่พระเศียร (ศีรษะ) พระหัตถ์ (มือ) และพระบาท (เท้า) จากเมืองศรีสัชนาลัย ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 6 อัญเชิญมาแล้ว ซ่อมขึ้นใหม่ (โดยหล่อแยกเป็นส่วนๆ) แล้วนำไปประกอบที่ซุ้มวัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม ด้านทิศเหนือ

ในผนังด้านหลังของพระพุทธรูปนี้เป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสรีรางคารของพระนางสุวัทนา พระวรราชเทวี และสมเด็จพระภคินี เธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระพุทธรูปปางห้ามพยาธิพระองค์นี้ประกอบและประดิษฐานเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2458 (ใช้เวลาซ่อมแซมอยู่ 2 ปี) อัน มีเหตุการณ์สำคัญก็คือ เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ในปีพ.ศ.2457 อันนำมาซึ่งความทุกข์ยาก ลำบาก และโรคภัยไข้เจ็บแก่มวลมนุษย์ ทั้งปวง

ปางห้ามพยาธินั้นเป็นคติและสัญลักษณ์ที่เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จสู่นครเวสาลี ที่ขณะนั้นเกิดความแห้งแล้ง ทุพภิกขภัย โรคระบาด ทำให้ผู้คนล้มตายได้รับความยากลำบาก เมื่อเสด็จถึงนครเวสาลีก็มีฝนตก เกิดสายน้ำที่พาซากศพมนุษย์และ สิ่งปฏิกูลไหลออกสู่ทะเล ทำให้โรคระบาดระงับลง

พระอานนท์สวดพระปริตรรัตนสูตร ซึ่งเป็นเครื่องหมาย ของการขับไล่สิ่งชั่วร้ายทั้งปวงที่พุทธศาสนิกชนนำมาใช้สวดกันในการป้องกันโรคภัยและภยันตรายทั้งปวงในปัจจุบัน


หน้า 6
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.