มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 453 คน
วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8281 ข่าวสดรายวัน


กรมอนามัยดันคลินิกไร้พุง
นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการพัฒนาคลินิกไร้พุง (DPAC : Diet & Physical Activity Clinic) เน้นพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยกระบวนการ 3อ.2ส. ได้แก่ อ.อาหาร อ.ออกกำลังกาย อ.อารมณ์ และ ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ โดยมีเป้าหมายให้สถานบริการทุกระดับในสังกัด สธ. ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ดำเนินงานได้ร้อยละ 78 จากเป้าหมาย ร้อยละ 80 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดำเนินงานได้ร้อยละ 41 จากเป้าหมาย ร้อยละ 50 พร้อมเตรียมขยายเพิ่มสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ เพื่อป้องกันและบำบัดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชาชนนพ.ณรงค์กล่าวว่า กรมอนามัยพบว่าล่าสุดประชากรไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 20 มีกิจกรรมทางกายต่ำ และหากพิจารณาเฉพาะการออกกำลังกายพบว่า มีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ที่ออกกำลังกายเพียงพอต่อการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ซึ่งสถิติสุขภาพทั่วโลกขององค์การอนามัยโลก ปี 2555 พบว่า 1 ใน 10 ของประชาชนวัยผู้ใหญ่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และ 1 ใน 3 มีภาวะความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ ประมาณร้อยละ 63 ของการเสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลกเกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง


หน้า 28
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.