มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 439 คน
วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8281 ข่าวสดรายวัน


กรมอนามัยดันคลินิกไร้พุง




นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการพัฒนาคลินิกไร้พุง (DPAC : Diet & Physical Activity Clinic) เน้นพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยกระบวนการ 3อ.2ส. ได้แก่ อ.อาหาร อ.ออกกำลังกาย อ.อารมณ์ และ ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ โดยมีเป้าหมายให้สถานบริการทุกระดับในสังกัด สธ. ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ดำเนินงานได้ร้อยละ 78 จากเป้าหมาย ร้อยละ 80 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดำเนินงานได้ร้อยละ 41 จากเป้าหมาย ร้อยละ 50 พร้อมเตรียมขยายเพิ่มสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ เพื่อป้องกันและบำบัดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชาชน



นพ.ณรงค์กล่าวว่า กรมอนามัยพบว่าล่าสุดประชากรไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 20 มีกิจกรรมทางกายต่ำ และหากพิจารณาเฉพาะการออกกำลังกายพบว่า มีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ที่ออกกำลังกายเพียงพอต่อการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ซึ่งสถิติสุขภาพทั่วโลกขององค์การอนามัยโลก ปี 2555 พบว่า 1 ใน 10 ของประชาชนวัยผู้ใหญ่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และ 1 ใน 3 มีภาวะความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ ประมาณร้อยละ 63 ของการเสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลกเกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง


หน้า 28




Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.