มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1282 คน
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8219 ข่าวสดรายวัน


สมองอัจฉริยะสร้างได้ มิติใหม่พัฒนาสองด้าน


รายงานพิเศษการศึกษาส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นระบบของสมองด้านซ้าย การวัดผลก็เป็นแนวของสมองด้านซ้าย แต่จากการศึกษาพบว่าเมื่อเด็กๆ ได้รับการศึกษาแบบสมองด้านขวา ทำให้มิติของการใช้สมองด้านซ้ายและการเชื่อมโยงของสมองทั้งสองด้านดีขึ้นอย่างมาก สมองด้านขวาเก็บข้อมูลครั้งละมากและแม่นยำ สมองด้านซ้ายจัดการเรียบเรียง จากนั้นทำงานร่วมกันเพื่อแสดงผลออกมาสมองเริ่มต้นเรียนรู้ตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์ของมารดา พอถึงช่วง 3 ปีแรกของชีวิตเด็กๆ วัยนี้จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบข้างและซึมซับเข้าสู่สมองได้รวดเร็วและแม่นยำมาก ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบของสมองด้านขวา ช่วงโอกาสนี้สำคัญที่สุดในการส่งเสริมการพัฒนาสมองด้านขวาให้เต็มศักยภาพ เป็นพื้นฐานของพัฒนาการด้านต่างๆ ในอนาคตของลูก และพอเข้าสู่วัย 3-6 ขวบ เป็นช่วงที่สมองด้านซ้ายเริ่มเชื่อมต่อกับด้านขวา เด็กวัยนี้เริ่มพูดจามีเหตุผล จึงควรส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างสมองด้านขวาและด้านซ้ายพญ.วิมลมาศ พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกุมารแพทย์และพฤติกรรม-สมองของเด็กทารกและเด็กเล็ก จากสถาบัน Heguru Thailand by Dr.Apple @ Zen เซ็นทรัลเวิลด์ บอกว่า Heguru (เฮกุรุ) ต้นแบบมาจากประเทศญี่ปุ่น มีประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการพัฒนาโปรแกรมสำหรับการเปิดศักยภาพสมองโดยเฉพาะด้านขวา และต่อยอดไปจนถึงการพัฒนาสมองด้านซ้าย โด่งดังเมื่อปี 1997 เน้นพัฒนาศักยภาพสมองทั้ง 2 ด้าน ตามช่วงอายุที่เหมาะสม เราเชื่อในแนวทางการสอนที่สร้างสรรค์ เด็กๆ สนุกและได้ความรู้ ช่วยเสริมสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ไปจนโตการพัฒนาสมองด้านขวาจะช่วยส่งเสริมการศึกษาแบบสมองด้านซ้ายแบบเดิมให้เข้าสู่มิติใหม่ด้วย ที่สำคัญที่สุดคือพื้นฐาน เริ่มต้นจากความรักของพ่อและแม่ ประกอบกับการอบรมเลี้ยงดู และสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะพัฒนา "สมอง" หล่อหลอมทั้งไอคิว (IQ) และ อีคิว (EQ) สู่ความเป็น "อัจฉริยะ" ของเด็กได้ช่วงเวลา 3 ขวบปีแรกสำคัญมาก เด็กจะซึมซับเรียนรู้สิ่งรอบข้าง จากการทำงานของสมองด้านขวาได้เองโดยอัตโนมัติ ควรส่งเสริมการศึกษาแบบสมองด้านขวา ทำงานด้านอารมณ์ สร้างสรรค์ รับข้อมูลและประมวลผลเป็นภาพ โดยจัดการกับข้อมูลได้ครั้งละมากและแม่นยำ ในขณะที่สมองด้านซ้ายทำงานด้านภาษา ตรรกะและเหตุผล มีการประมวลข้อมูลอย่างค่อยเป็นค่อยไป ต้องอาศัยการเรียนซ้ำๆ หลายๆ ครั้งจึงจำได้"องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของการสร้างเด็กที่มีคุณภาพ คือ ความรักความผูกพันของพ่อแม่และคนรอบข้าง" สอบถามได้ที่สถาบัน HEGURU ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ฝั่ง ZEN ชั้น 15 โทร. 08-0591-4949 หรือ www. heguruschool.com


หน้า 28
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.