มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 128 คน
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8460 ข่าวสดรายวัน


เลี่ยงเด็กเล็กร่วมม็อบ แนะฝึกใช้สติคุมอารมณ์


รายงานพิเศษนพ.สุริยเดว ทรีปาตี

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึง กรณีเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี พ่อแม่หรือ ผู้ปกครองแสดงความประสงค์เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง โดยให้ข้อเสนอแนะว่าหากมีความประสงค์ต้องการเข้าร่วมเพื่อแสดงออกจริง ผู้ปกครองควรประเมินอายุ วุฒิภาวะ และการควบคุมสติอารมณ์ของบุตรเป็นหลักทั้งนี้ เด็กควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี อยู่ในกลุ่มวัยรุ่น หรือเยาวชน และผู้ปกครองต้องมีการวางเงื่อนไข 2 ประการ คือ การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการคุ้มครองความปลอดภัย และการบริหารความเครียด หากพ่อแม่ประเมินแล้วเห็นว่าบุตรที่อยู่ในความดูแลอยู่ในกลุ่มเด็กที่มีอารมณ์อ่อนไหวได้ง่าย หรือการชุมนุมอาจมีความเสี่ยงต่อความรุนแรง พ่อแม่ไม่ควรอนุญาตให้เข้าร่วมเขตพื้นที่การชุมนุม

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี เน้นย้ำว่า ครอบครัวจำเป็นต้องมีการสุนทรียสนทนาเพื่อลดความเครียด โดยยึดหลักจุดร่วมที่ไม่มีข้อขัดแย้ง เช่น สันติวิธี ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึก ซึ่งเป็นเรื่องที่สนทนากันได้ภายในครอบครัว แม้มีความคิดเห็นที่แตกต่างในบ้าน การสนทนาในหัวข้อการไม่ใช้ความรุนแรง การสนทนาในประเด็นของการทำอย่างไรให้เกิดศีลธรรม จริยธรรม หรือแม้กระทั่งจิตสำนึก จะไม่มีใครปฏิเสธสองประเด็นนี้

"ไม่ว่าจะเป็นใครก็อยากเห็นความสงบ คงไม่มีใครอยากเห็นความรุนแรง และไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนก็คงไม่มีใครอยากเห็นสังคมที่ไร้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกถ้าคุยกันบนพื้นฐานของหลักการนี้ แม้อยู่คนละขั้วก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้"ส่วนอื่นที่ต้องหลีกเลี่ยง เช่น การพูดคุยพาดพิงบุคคลหรือองค์กรนำมาสู่ความขัดแย้งได้ง่าย คุยกันบนพื้นฐานที่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เรามีวิธีป้องกันข้อขัดแย้งสันติวิธีได้อย่างไร สร้างการเรียนรู้วิธีนี้จะทำ ให้เกิดการพูดคุยว่าเราจะต้องรับฟังซึ่งกันและกัน ต้องใช้สติ ไม่ใช้อารมณ์นอกจากนี้ ควรหมั่นตั้งสติ สมาธิ ทุกวัน เพื่อพัฒนาและรู้จัก การควบคุมอารมณ์ตนเอง พ่อแม่จำเป็นต้องรู้และฝึกฝนการจัดการความเครียด ตั้งแต่การสุนทรียสนทนาที่มีกติกาที่ดีร่วมกัน การพูดคุยกับตนเอง (self-talk) หรือแม้แต่ปรึกษาผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจได้ เพื่อลดแรงกดดันทางจิตใจลง และการเดินสมาธิเพื่อครองสติ เป็นต้นหากท่านและสมาชิกในครอบครัวมีอาการเครียดที่เห็นได้ชัด ควรเข้าปรึกษาจากหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้านได้ทันที


หน้า 28
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.