มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 3853 คน
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8000 ข่าวสดรายวัน


คลังเตรียมชงครม.แก้กฎหมายกบข. เปิดทางสมาชิกเลือกรับบำนาญหลังเกษียณ

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้แก้ไขกฎหมาย กบข. และเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในปลายเดือนต.ค.นี้ เป็นการแก้ไขอัตราผลตอบแทนของสมาชิก หลังจากที่ผ่านมาข้าราชการสมาชิกกบข.ร้องเรียนว่าเมื่อเกษียณอายุราชการจะได้เงินบำนาญน้อยกว่าข้าราชการที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก กบข. หากครม.เห็นชอบจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาในสมัยประชุมหน้า หรือต้นปี 2556สำหรับแนวทางแก้ไขกฎหมาย กบข. ทางราชการได้เปิดทางให้สมาชิก กบข.เลือกแนวทางรับบำนาญได้เมื่อเกษียณอายุราชการว่าจะเลือกรับเงินแบบบำนาญราชการเดิมหรือเลือกแนวทางรับเงินสะสมคืนกับกบข. เพราะหากเลือกระบบบำนาญเดิมจะต้องคืนเงินที่รัฐบาลสะสมให้ในช่วงที่ผ่านมากลับคืนสู่รัฐ ซึ่งรัฐบาลจะจัดตั้งกองทุนมาดูแล และกบข.เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีเงินกองทุนนับแสนล้านบาทในช่วง 30 ปีข้างหน้าผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันอายุราชการตั้งแต่เริ่มต้นทำงานวันแรกจนถึงเกษียณตั้งแต่ 22 ปี จนถึง 60 ปี จะอยู่ที่ 38 ปี แต่เมื่อได้ตั้งกองทุน กบข.ขึ้นมาในปี 2540 จึงเกิดปัญหาข้าราชการที่สมัครใจเข้าเป็นสมาชิก กบข. จะได้รับอัตราผลตอบแทน เงินเดือนบำนาญต่อเดือนน้อยกว่าข้าราชการที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกประมาณ 50% และการรับเงินคืนปัจจุบันใช้สูตรในการคำนวณเงินบำนาญคิดจากเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายคูณด้วยอายุราชการ หารด้วย 50 แต่ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย หากคำนวณตามสูตร ดังกล่าว จะทำให้ช้าราชการได้รับเงินน้อยกว่าเงินบำนาญเดิมประมาณ 40-50% แต่หากนับเงินที่รัฐบาลได้ส่งสมทบเข้า กองทุนกบข.แล้วยังเป็นรายได้เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งดังนั้น จึงต้องติดตามผลการพิจารณาของครม. เนื่องจากระบบการจ่ายเงินคืนจะนับวันทวีคูณของข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มเติม สำหรับผู้มีอายุราชการ 45-50 ปี แต่ส่วนเกินจากเพดานอายุราชการ 38 ปีอาจแยกคำนวณเป็น ผลตอบแทนกรณีพิเศษ การชดเชยอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของกบข.ขาดทุน เพื่อจัดสรรงบประมาณชดเชย เพื่อให้ผลการขาดทุนกลับมาเป็นบวกนอกจากนี้ กระทรวงการคลังเตรียมเสนอแก้ไขแนวทางการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพิ่มเติม หลังจาก ที่ผ่านมาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้สั่งให้กระทรวงการคลังไปศึกษารูปแบบโครงสร้างที่เหมาะสมใหม่ให้ครอบคลุม ผู้ที่ได้รับประโยชน์ให้ครบถ้วนโดยเฉพาะผู้มีอาชีพอิสระกว่า 14 ล้านคน ที่อยู่นอกระบบแรงงานให้สามารถสะสมเงินเข้ากองทุนร่วมกับเงินสมทบของรัฐบาลได้ ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นได้ และล่าสุดได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จัดทำแผนแม่บทการเงินภาคประชาชน โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนที่เป็นรากหญ้าสามารถเข้าสู่แหล่งเงินทุน กู้เงินเหมือนระบบธนาคารพาณิชย์ให้มีความสะดวกมากขึ้น โดยจะยึดรูปแบบการใช้กลไกกองทุนต่างๆ ของรัฐบาล เช่น กองทุนหมู่บ้าน กองทุนเอสเอ็มแอล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกองทุนตั้งตัวได้


หน้า 8
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.