มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 213 คน
วันที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8317 ข่าวสดรายวัน


คนแลกอ่วม-ผู้ประกอบการอ้างกำไรน้อย จ่อเพิ่มส่วนต่างซื้อขายเงินนอก
น.ส.ชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ นายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAFEX) เปิดเผยว่า คณะกรรมการสมาคมอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสมาชิกถึงแนวทางการปรับเพิ่มส่วนต่างอัตราซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศจากปัจจุบันอยู่ที่ 5 สตางค์/ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 8 สตางค์/ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเคลื่อนไหวของค่าเงินมีความผันผวนมากขึ้นเปลี่ยนแปลงครั้งละประมาณ 20-30 สตางค์/ดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลกระทบให้บางช่วงประสบปัญหาขาดทุน รวมทั้งธุรกิจประเภทนี้มีการแข่งขันสูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนเพิ่มขึ้นด้วย

"ก่อนหน้านี้ส่วนต่างการซื้อขายแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศอยู่ที่ 3 สตางค์/ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแน่นอนว่าลูกค้าย่อมพึงพอใจมากกว่าปัจจุบันซึ่งส่วนต่างอยู่ที่ 5 สตางค์/ดอลลาร์สหรัฐ แต่ผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศมีกำไรเพียง 10% ท่ามกลางความผันผวนของค่าเงิน ดังนั้นหากสมาคม มีข้อสรุปปรับเพิ่มส่วนต่างเป็น 8-10 สตางค์/ดอลลาร์สหรัฐได้ เชื่อว่าภาพรวมผู้ประกอบการจะมีกำไรเพิ่มขึ้นเป็น 13-14% โดยเฉพาะช่วยให้ผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศรายย่อยในพื้นที่ต่างจังหวัด ที่มีต้นทุนบริหารจัดการสูงกว่าจะมีรายได้จากส่วนต่างการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศจากลูกค้าเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่ 10-15 สตางค์/ดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ จึงจะทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้" น.ส.ชนาพร กล่าว

น.ส.ชนาพรกล่าวว่า ตามขั้นตอนหากคณะกรรมการสมาคมหารือได้ข้อยุติการปรับเพิ่มส่วนต่างการซื้อขายเงินตราต่างประเทศร่วมกัน จะสามารถบังคับใช้ได้ตามที่สมาชิกกำหนดร่วมกันทันที โดยไม่ต้องขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ธปท. ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ผ่อนคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดให้ ผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เป็นสมาชิกสมาคม ต้องขายคืนเงินตราต่างประเทศทุกๆ สิ้นเดือนในสัดส่วน 80% ของเงินตราต่างประเทศที่ถือครองอยู่ทั้งหมด คาดว่าจะทำให้ธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น

นอกจากนี้ สมาคมได้ร่วมกับธปท. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟองเงิน (ปปง.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาธุรกิจบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย ที่ดำเนินธุรกิจนี้โดยไม่มีใบอนุญาตสามารถจดทะเบียนขออนุญาตและปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยป้องกันและแก้ปัญหาธนบัตรปลอม และการฟอกเงิน เป็นต้น โดยตั้งเป้าปี 2557 จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 120 ราย จากปีนี้มี 63 ราย


หน้า 9
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.