มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 374 คน
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8388 ข่าวสดรายวัน


"กลุ่มยานยนต์-เซรามิก-อะไหล่-ท่องเที่ยว"อู้ฟู่ พฤกษาฯดึงประกันช่วยลูกค้ากู้ซื้อบ้าน
นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ รองประธานกรรมการบริหารสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า สถาบันร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดโครงการสำรวจ ค่าจ้างและสวัสดิการปี 2556/57 โดยปีนี้สำรวจใน 210 กิจการ พบว่าการจ่ายเงินโบนัสปี 2556 เฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.48 เดือน จาก 2.29 เดือนในปี 2555 ซึ่งอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการจ่ายโบนัสโดดเด่น 3 อันดับ ได้แก่ กลุ่มยานยนต์ 4.95 เดือน กลุ่มกระเบื้อง เซรามิก 4 เดือน กลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยนต์ 3.43 เดือน"ปีนี้กลุ่มที่เน้นส่งออกคงได้รับโบนัสน้อยกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากการส่งออกไม่สดใสตามภาวะเศรษฐกิจโลก ขณะที่กลุ่มท่องเที่ยว บริการ และรถยนต์จะยังคงเป็นกลุ่มที่ได้โบนัสเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่เติบโตสูง" นายพงษ์เดชกล่าวนายพงษ์เดชกล่าวว่า ผลสำรวจระบุว่าอัตราค่าจ้างปี 2556 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.10% ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากปี 2555 ที่เพิ่มขึ้น 7.82% โดยเป็นผลจากการปรับเพิ่ม ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทได้ส่งผลกระทบไปแล้วตั้งแต่เดือนเม.ย. 2555 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มอัตราการปรับค่าจ้างโดดเด่น 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม 7.75% กลุ่มสถาบัน 7.50% และกลุ่มการค้าและบริการ 7.17%เมื่อแยกตามระดับการศึกษาพบว่าการจ้างในกลุ่มปวช. ปวส.เริ่มชะลอลง เป็นผลจากค่าจ้าง 300 บาทที่ขึ้นไปแล้ว โดยปวช.เพิ่มขึ้น 6.08% ปวส. 7.79% ปริญญาตรี 9.86% เทียบกับการเพิ่มขึ้นในปี 2555 ปวช. เพิ่มขึ้น 28.94% ปวส. 21.41% ปริญญาตรี 4.55% ส่วนค่าจ้างขั้นต้นสำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ จำแนกตามวุฒิผลการสำรวจค่าจ้างปี 2556/57 พบว่า วุฒิปวช.จ่ายเฉลี่ย 9,477 บาท วุฒิปวส.จ่ายเฉลี่ย 10,475 บาท วุฒิปริญญาตรีจ่ายเฉลี่ย 14,131 บาท วุฒิปริญญาโทจ่ายเฉลี่ย 19,171 บาท และวุฒิปริญญาเอกจ่ายเฉลี่ย 26,119 บาทนายประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ส่วนค่าแรงขั้นต่ำในภูมิภาคอาเซียน ประเทศที่มีค่าจ้างอยู่ในกลุ่มต่ำถึงกลางคือ 150-600 บาทต่อวัน ได้แก่ อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย โดยพม่า กัมพูชา ลาว เวียดนาม เป็นกลุ่มที่มีค่าจ้างต่ำ ซึ่งอาจทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายการลงทุนและแรงงานในแต่ละประเทศ ส่งผลถึงผู้ประกอบการและแรงงานไทยต้องมีการปรับตัว


หน้า 9
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.