มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 573 คน
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 7903 ข่าวสดรายวัน


โรงงานฟื้นตัวน้ำท่วม79%-ไตรมาส3เต็มร้อย
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานการฟื้นตัวของโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 16 ก.ค. พบว่า โรงงานทั้ง 839 แห่งที่ตั้งอยู่ใน 7 พื้นที่อุตสาหกรรมที่ถูกน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา และจ.ปทุมธานี กลับมาประกอบการกิจการแล้ว 663 แห่ง คิดเป็น 79.02% ส่วนที่ยังไม่สามารถเปิดได้มีสาเหตุหลักมาจากการขาดแคลนบุคลากร เครื่องจักรอยู่ระหว่างรอการเคลมประกัน รอนำเข้าจากต่างประเทศและ ขั้นตอนการอนุมัตินำเข้า และบางส่วนยังรอความต้องการช่วยเหลือจากรัฐบาลทั้งนี้ มีโรงงานที่ย้ายหรือปิดกิจการรวม 59 แห่ง คิดเป็น 7% คาดว่าส่วนใหญ่เป็นการย้ายโรงงานเพื่อไปตั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกหรือภาคอื่น เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วม ซึ่งจากการฟื้นตัวดังกล่าวมั่นใจว่าภายในไตรมาส 3 นี้ โรงงานที่ยังอยู่ใน 7 พื้นที่อุตสาหกรรมจะกลับมาประกอบกิจการได้ทั้งหมดสำหรับรายละเอียดการฟื้นตัวของโรงงานใน 7 พื้นที่อุตสาหกรรม ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร มีโรงงาน 46 แห่ง กลับมาเปิดกิจการแล้ว 27 แห่ง คิดเป็น 58.7% โดยฟื้นตัว 100% จำนวน 14 แห่ง มีโรงงานที่ย้ายหรือปิดกิจการรวม 5 แห่ง เขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ มีโรงงาน 213 แห่ง กลับมาเปิดกิจการแล้ว 154 แห่ง คิดเป็น 72.30% โดยฟื้นตัว 100% จำนวน 69 แห่ง มีโรงงานที่ย้ายหรือปิดกิจการรวม 29 แห่งนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) มีโรงงาน 143 แห่ง กลับมาเปิดกิจการแล้ว 110 แห่ง คิดเป็น 76.92% โดยฟื้นตัว 100% จำนวน 94 แห่ง มีโรงงานที่ย้ายหรือปิดกิจการรวม 13 แห่ง นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน มีโรงงาน 90 แห่ง กลับมาเปิดกิจการแล้ว 79 แห่ง คิดเป็น 87.78% โดยฟื้นตัว 100% จำนวน 48 แห่ง มีโรงงานที่ย้ายหรือปิดกิจการรวม 1 แห่งสวนอุตสาหกรรมนวนคร มีโรงงาน 227 แห่ง กลับมาเปิดกิจการแล้ว 185 แห่ง คิดเป็น 81.50% โดยฟื้นตัว 100% จำนวน 55 แห่ง มีโรงงานที่ย้ายหรือปิดกิจการรวม 8 แห่ง สวนอุตสาหกรรมบางกะดี มีโรงงาน 36 แห่ง กลับมาเปิดกิจการแล้ว 24 แห่ง คิดเป็น 66.67% โดยฟื้นตัว 100% จำนวน 7 แห่ง มีโรงงานที่ย้ายหรือปิดกิจการรวม 3 แห่ง และเขตประกอบการแฟคตอรี่แลนด์มีโรงงานทั้งสิ้น 84 แห่ง กลับมาเปิดกิจการครบทั้งหมด แต่ฟื้นตัว 100% จำนวน 70 แห่ง


หน้า 8
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.