มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 780 คน
วันที่ 06 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 7982 ข่าวสดรายวัน


สระน้ำทำให้ล้ม


คอลัมน์ เลาะรั้ว
นายช่าง


รีสอร์ตแห่งหนึ่งในเกาะสมุย มีสระว่ายน้ำเล็กเป็นเสมือนสระแช่น้ำวน มีขนาดไม่ใหญ่นักประมาณ 5x10 เมตร ตัวสระน้ำก็ปูกระเบื้องธรรมดาและมีบันไดลงสระเพื่อความสะดวกในการลงไปแช่น้ำ

ข้อสังเกตที่สำคัญก็คือ กระเบื้องทางเดินที่ปูผิวขอบสระค่อนข้างลื่น ประกอบกับขอบสระและขอบบันได ปูกระเบื้องเซรามิกทั่วไป แต่มีมุมค่อนข้างคม ซึ่งโชคร้ายมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรายหนึ่งลื่นหกล้มบาดเจ็บ จึงฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากรีสอร์ตว่า กระทำโดยความประมาททำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตร่างกาย

ข้อสังเกตในเหตุการณ์นี้ เข้าใจกันมาว่า เดิมสระว่ายน้ำไม่เป็นอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เพราะฉะนั้นจึงไม่มีข้อกำหนดกฎเกณฑ์ใดที่จะใช้ควบคุมการก่อสร้างสระว่ายน้ำ

แม้ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีข้อกำหนดใดๆ ที่ควบคุมการก่อสร้างสระว่ายน้ำที่ชัดเจน

เข้าใจว่าในการขออนุญาตก่อสร้างโรงแรมแห่งนี้ ยังไม่มีการตีความว่าสระว่ายน้ำเป็นอาคารมาก่อน จึงเป็นปัญหาที่ไม่มีข้อกำหนดเรื่องสระว่ายน้ำ

ดังนั้น ในกรณีการแก้ข้อกล่าวหาของนักท่องเที่ยวว่าเจ้าของโรงแรมก่อสร้างสระว่ายน้ำดังกล่าวกระทำไปโดยประมาท ให้ได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตและร่างกายนั้น การจะยกเรื่องสระว่ายน้ำไม่เป็นอาคารขึ้นมาเป็นเหตุแก้ข้อกล่าวหา จึงไม่ต้องมีข้อกำหนดควบคุมใดๆ ในรายละเอียดเล็กน้อยที่ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนควบคุม

แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการก่อสร้างสระน้ำที่ปูกระเบื้องพื้นรอบๆ ด้วยกระเบื้องที่มีสภาพลื่น ขอบบ่อมีสภาพแหลมคมนั้น เข้าหลักเกณฑ์เรื่องของความปลอดภัยของผู้ใช้

ถ้านักท่องเที่ยวยกประเด็นเรื่องของการประกอบวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมมาเป็นข้อกล่าวหาสำคัญ โดยใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 227 มาเป็นแนวทางในการฟ้องร้องทางอาญาและดำเนินการต่อทางแพ่งเพื่อเรียกร้องความเสียหายก็เป็นเรื่องน่าสนใจอย่างยิ่ง

เพราะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 227 บัญญัติว่า ผู้ใดเป็นผู้มีวิชาชีพในการออกแบบ ควบคุมหรือทำการก่อสร้าง ซ่อมแซมหรือรื้อถอน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือวิธีการอันพึงกระทำการนั้นๆ โดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากเอาสถาปนิกผู้ออกแบบมาเป็นจำเลยด้วย โดยอ้างตามมาตรา 227 ว่า สถาปนิกผู้ออกแบบมิได้ออกแบบให้เป็นไปตามหลักวิชาการ หรือตามหลักเกณฑ์ หรือวิธีการอันพึงกระทำนั้นๆ มา ออกแบบโดยประมาทมิได้คิดถึงความปลอดภัยของผู้ใช้สระ

เพราะสถาปนิกต้องรู้โดยหลักเกณฑ์ของการออกแบบว่าการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างสระว่ายน้ำ ต้องไม่มีส่วนแหลมคมที่อาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้ หรือก่อสร้างด้วยวัสดุก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเปียกน้ำแล้วลื่นล้มได้โดยง่าย

ถ้าสถาปนิกถูกลงโทษ อาจต้องถูกถอดถอนใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพด้วย

เรื่องนี้คงต้องรอผลการพิพากษาคดีต่อไป เพราะเป็นคดีอาญาด้วย คงเป็นเรื่องที่ต้องติดตาม

ผู้ที่เคยสร้างสระน้ำที่จะก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว ก็ควรจะรีบแก้ไขเสียก่อน เรื่องอย่างนี้ในต่างประเทศ ขนาดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลทำทางเท้าเดินเหินไม่เรียบร้อย เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับอันตราย ยังถูกประชาชนฟ้องร้อง ขนาดทำให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นล้มละลายไปก็มี

จึงต้องระวังและรีบแก้ไขโดยเร็ว


หน้า 9
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.