มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1212 คน
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7229 ข่าวสดรายวัน


เร่งศึกษาโครงสร้างค่าตอบแทนครู ชินวรณ์สั่งตั้งกก.ร่วม"สกอ.-กคศ."ดำเนินการ
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ตนในฐานะประธานได้สั่งการให้ตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ขึ้นมา 1 ชุด ทำหน้าที่ศึกษาภาพรวมระบบค่าตอบแทนของข้าราชการ ศธ.ในกลุ่มสายผู้สอนทั้งระบบ ทั้งนี้ ตนเห็นว่า เมื่อกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงกลาโหมนั้นเป็นกระทรวงที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เหมือนหน่วยงานอื่นๆ เพราะฉะนั้น เราควรมีการพัฒนาระบบโครงสร้างและค่าตอบแทนที่แตกต่างจากกระทรวงอื่นๆ โดยเฉพาะครูในกลุ่มสายผู้สอน ให้ได้รับค่าตอบแทนและการดูแลที่เหมาะสมและเพื่อให้สะท้อนความสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 และจูงใจให้คนมาเป็นครูมากขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการกำหนดตำแหน่งเงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือน การกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งและการได้รับเงินประจำตำแหน่ง ของตำแหน่งประเภทวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้เป็นการเตรียมพร้อมการปรับเข้าสู่ระบบการบริหารงานบุคคลใหม่ โดยตำแหน่งวิชา ให้กำหนดเงินเดือนขั้นต่ำเฉพาะตำแหน่งอาจารย์เท่านั้น ส่วนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) และศาสตราจารย์ ให้กำหนดเฉพาะเงินดือนขั้นสูงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาก้าวกระโดดของเงินเดือน

นายชินวรณ์ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันให้คงอัตราเงินประจำตำแหน่งไว้ตามเดิม เพราะในตำแหน่งวิชาการนั้นใช้ระบบจำแนกตำแหน่งตามวิทยฐานะ การเข้าสู่ตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนเป็นระบบที่คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ของบุคคลและผลงานทางวิชาการเป็นหลัก เช่น ตำแหน่ง ผศ.จะได้รับเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท ตำแหน่ง รศ. จะได้รับเงินประจำตำแหน่ง 9,900 บาท เป็นต้น


หน้า 26
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.