มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 766 คน
วันที่ 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7736 ข่าวสดรายวัน


สพท.ต่อยอดนักเรียนเป็นเลิศ
นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ระหว่างวันที่ 25-27 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ มีผู้เข้าร่วมงาน 200,000 คน มีนักเรียนเข้าร่วม 31,000 คน ครูเข้ามาช่วยสนับสนุนประมาณ 12,000 คน ถือว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นงานที่สพฐ.ได้ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในทุกๆ ด้าน

ทั้งนี้พบว่ามีนักเรียนที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านวิชาการ ด้านศิลปะการแสดง ด้านภาษา ซึ่งสพฐ.จะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) พัฒนานักเรียนกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ และต่อยอดเพื่อพัฒนาศักยภาพให้ไปสู่ความเป็นเลิศ เพราะฉะนั้น กิจกรรมต่อไปสพฐ.ต้องหาเส้นทางในการส่งต่อนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ

นายชินภัทรกล่าวต่อว่า ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนยังมีการมอบเหรียญรางวัล โดยสพฐ.เห็นความพยายามของหลายเขตพื้นที่ ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา (สพป.) ที่ได้เหรียญรางวัลมากที่สุด คือ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองมาเป็นสงขลา เขต 2 ชุมพรเขต 1 นครราชสีมาเขต 5 และสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

ส่วนสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา (สพม.) ที่ได้เหรียญรางวัลมากที่สุด คือ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 1 กทม. สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 4 ปทุมธานี สระบุรี สำนัก งานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 2 กทม. สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 28 ศรีสะเกษ ยโสธร และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 3 นนทบุรี อยุธยา

ทั้งนี้ สัดส่วนระหว่างสพป.และสพม. พบว่าสพป.ที่ได้รับรางวัลจะกระจายไปยังส่วนภูมิภาคมาก โดยเน้นไปที่ภาคใต้ ส่วนสพม.จะกระจายในส่วนของกทม. และปริมณฑลมากกวˆา


หน้า 23
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.