มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 2753 คน
วันที่ 03 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7613 ข่าวสดรายวัน


ธ.ปรับเกณฑ์วิทยฐานะใหม่
นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจขึ้น เพื่อพิจารณาหาแนวทางหรือจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ เนื่องจากปัจจุบันการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 2 หลักเกณฑ์ คือ 1.หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะตามมาตรา ว.17 ที่เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนหรือการบริหารจัดการศึกษา กับ 2.หลักเกณฑ์การประเมินตาม ว.25 ที่เป็นการประเมินผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ ซึ่งการประเมินดังกล่าวผู้ขอจะถูกประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านผลการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน การบริหารการจัดการศึกษาและผลงานทางวิชาการผลงานดีเด่น

โฆษก ศธ.กล่าวต่อว่า ผู้ขอสามารถเลือกหลักเกณฑ์และวิธีการใดก็ได้ แต่ผลการปฏิบัติที่ต้องแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม ยังเป็นข้อวิตกกังวลของบุคลากรทางการศึกษา ที่อาจไม่สันทัดในการนำเสนออย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ส่วนใหญ่ไม่ผ่านการประเมิน จึงอาจผนวกหรือใช้เป็นส่วนเสริมควบคู่กับหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการประเมินความเหมาะสมผลงานทางวิชาการ เพราะมีครูปฏิบัติงานเก่ง แต่นำเสนอผลงานไม่เก่ง หลักเกณฑ์วิทยฐานะรูปแบบใหม่จะวัดการปฏิบัติงานมากขึ้น


หน้า 26
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.