มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 573 คน
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 7974 ข่าวสดรายวัน


อนุมัติเงินช่วยการศึกษาผู้พิการ
นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2/55 ที่ประชุมเห็นชอบสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จากการที่กรรมการจำนวน 13 คน ครบวาระ จึงต้องสรรหากรรมการมาแทนที่ ที่ประชุมเห็นชอบให้สรรหากรรมการใหม่ทั้ง 13 คน โดยใช้วิธีประกาศรับสมัครผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านการบริหารการศึกษา ด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ ด้านกฎหมาย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน และคัดให้เหลือ 6 คน ส่วนที่เหลือให้ 7 องค์กร ผู้พิการที่จดทะเบียนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอผู้แทนคนพิการ อีก 7 คน และเสนอรมว.ศธ.ลงนามแต่งตั้ง

รมว.ศธ.กล่าวต่อว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบฯ 56 ในการสนับสนุนโครงการภาครัฐ/เอกชน วงเงิน 150 ล้านบาท ภายใต้ 7 ยุทธศาสตร์ คือ 1.เพิ่มโอกาสให้คนพิการได้รับบริการทางการศึกษา 46.77 ล้านบาท 2.พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 10.45 ล้านบาท 3.พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาคนพิการ 39.89 ล้านบาท 4.พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาคนพิการ 3.5 ล้านบาท 5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาคนพิการ 42.62 ล้านบาท 6.พัฒนาระบบการบริหารและกลไกในการจัดการศึกษาคนพิการ 6.77 ล้านบาท และ 7.ปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษาคนพิการ


หน้า 23
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.