มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 936 คน
วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7694 ข่าวสดรายวัน


ศธ.เจ้าภาพประชุมอาเซียนบวกสาม
น.ส.จุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดศธ. กล่าวว่า สำนักเลขาธิการอาเซียนร่วมกับกระทรวง ศึกษาธิการ (ศธ.) กำหนดจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2 (ASEAN+3 Senior Officials Meeting on Education-SOMED+3) ในวันที่ 20 ม.ค.55 โดยจะคู่ขนานกับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 34 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 6 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม ศธ.จัดการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการในกรอบความร่วมมืออาเซียนบวกสาม และพิจารณาในประเด็นต่างๆ คือ 1.ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2 ที่ประชุมจะพิจารณาร่างรายละเอียดและขอบเขตของการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสาม รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม

2.กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม ซึ่งศธ.รับเป็นเจ้าภาพดำเนินการ อาทิ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ ในประเทศอาเซียนบวกสาม การส่งเสริมการเรียนภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดทำเอกสารแนวคิดเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน


หน้า 23
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.