มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1092 คน
วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ปีที่ 19 ฉบับที่ 7011 ข่าวสดรายวัน


มรม.สืบทอด"สรภัญญะทำนองอีสาน"
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดเผยว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงานส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยชุดที่ 1 โดยการนำบทสวดสรภัญญะท้องถิ่นอีสานสู่พิธีไหว้ครูในสถานศึกษาจังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ บทสวดสรภัญญะทำนองอีสานให้กับเยาวชน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของเพลงพื้นบ้านอีสานอันเป็นรากเหง้าและวัฒนธรรมของตนเอง นอกจากนั้นยังปลูกฝังให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะครู อาจารย์ และเพื่อเยาวชนมีความเชี่ยวชาญในการสวดสรภัญญะ ทั้งนี้ คาดหวังว่าบทสวดสรภัญญะทำนองอีสานจะคงอยู่กับท้องถิ่นอีสานตลอดไป โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการประกวดขับร้องบทสวดสรภัญญะในกลุ่มนักเรียนทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นจำนวนมาก มีโรงเรียนต่างๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดคึกคัก ซึ่งนอกจากจะมีประกวดขับร้องบทสวดเป็นคณะและกลุ่ม กลุ่มละ 4 คนแล้ว ยังมีพระสงฆ์ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญบทสวดสรภัญญะอีสานมาให้ความรู้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย


หน้า 29
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.