มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 531 คน
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 7960 ข่าวสดรายวัน


มหาวิทยาลัย ช่วยชุมชนประสบภัย


เลาะเลียบคลองผดุงฯ
ตุลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.com


แม้คนกรุงเทพฯ จำนวนหนึ่งค่อนข้างพึงพอใจต่อการทดสอบการปล่อยน้ำของรัฐบาลในพื้นที่ กทม. เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่า มีการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ แสดงถึงความจริงจังในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบ ซึ่งผลสำรวจพบว่า มีทั้งไม่ค่อยเชื่อมั่นและเชื่อมั่นด้วยเสียงก้ำกึ่งกันไม่ว่าเสียงจะออกมาอย่างไร ย่อมแสดงถึงความกังวลที่สะท้อนไปถึงรัฐบาลต้องเฝ้าระวัง และพยายามหาทางป้องกันไม่ให้เกิดสภาพอันน่าหดหู่ น่ารันทดระทมทุกข์กันทั่วหน้า ดังเช่นครั้งที่เพิ่งผ่านมาน้ำลดแล้ว วิถีชีวิตกลับสู่ปกติ หน่วยงานที่รับผิดชอบก็ทำกันแบบเดิมๆ แก้กันแบบเดิมๆ ไม่คิดสร้างคิดติดอาวุธทางปัญญากระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนสามารถพร้อมรับมือกับภัยที่อยู่ใกล้ตัวได้ทุกเวลาได้ลงไปเห็นทางสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ทำโครงการสถานการณ์เร่งด่วนรับมือพิบัติภัยฉุกเฉินทุกชนิด ครอบคลุมทั้งอุทกภัย ภัยธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ รวมถึงโรคผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจ เริ่มมาตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เองเป็นความดีความงามที่ควรนำมาบอกเล่าหลักการสำคัญ คือ สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในชุมชนนั้นๆช่วยเหลือฟื้นฟูชุมชนที่ประสบอุทกภัย เมื่อปลายปี 2554 ในภาคกลาง 12 โครงการ เหนือ 3 โครงการ อีสาน 3 โครงการ และใต้ 2 โครงการโดยเน้น 3 เรื่อง คือ ส่งเสริมการนำความรู้ทางวิชาการมาออกแบบกิจกรรมหรือคิดค้นนวัตกรรมเพื่อฟื้นฟูสภาพชุมชนหลังประสบอุทกภัย สร้างเครือข่ายอาสาสมัครนักศึกษา และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยและชุมชนในการจัดการอุทกภัยในอนาคตตัวอย่างที่ได้เห็นจากโครงการรักชุมชนหลักหก จ.ปทุมธานี ของมหาวิทยาลัยรังสิต หนึ่งในต้นแบบมหาวิทยาลัยช่วยชุมชนประสบภัยน้ำท่วม ที่สสส.ให้ทุนลงทำงานคลุกกับชาวบ้านร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้นำ 7 หมู่บ้านในพื้นที่มานานให้พร้อมรับเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในปีนี้วันนี้ได้มีการซักซ้อมทำความเข้าใจกับชุมชนและได้คู่มือฉบับชุมชนป้องกันและรับมืออุทกภัย กำหนดชัดถึงจุดเสี่ยง จุดรวมพล จุดรับความช่วยเหลือและจุดอพยพหาก 20 โครงการจากมหาวิทยาลัยต้นแบบต่างๆ เสร็จสิ้น ได้คู่มือฉบับชุมชนของแต่ละแห่ง ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จที่ควรได้รับการขยายต่อในทันที


หน้า 23
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.