มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 2935 คน
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7320 ข่าวสดรายวัน


ราชมงคลศรีวิชัยวิชาการ ฉลอง75ปีมทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่


รายงานพิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรม ราช ไสใหญ่ อดีตใช้ชื่อว่า "โรงเรียนประถม วิสามัญเกษตรกรรมประจำอำเภอทุ่งสง" จุดประสงค์เพื่อเป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตร โรงเรียนประถม วิสามัญเกษตรกรรมประจำอำเภอทุ่งสง ได้ถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการและการเป็นนักปฏิบัติที่สู้งานให้กับนักเรียน-นักศึกษารุ่นแล้วรุ่นเล่า เพื่อออกไปพัฒนาสังคมด้านการเกษตร

ช่วงเวลากว่า 7 ทศวรรษ วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช ไสใหญ่ พัฒนาขององค์กรจากโรงเรียนประถม...สู่...วิทยาลัย...สู่...สถาบัน... และ...มหาวิทยาลัย....ที่มิได้จำกัดแต่วิชาการทางด้านการเกษตรเท่านั้น

โดยในปีพ.ศ.2544 ได้เปิดการเรียนการสอนในสายเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดทางเลือกทางการศึกษาที่กว้างขวางและหลากหลายยิ่งขึ้น แต่ยัง คงยึดมั่นในปรัชญาการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการเป็นนักปฏิบัติที่สู้งานและปีพ.ศ.2548 ภายหลังการรวมหน่วยงานของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในกลุ่มภาคใต้ จัดตั้งเป็น "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย" วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จึงได้เปลี่ยนสถานะเป็น "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชไสใหญ่" พร้อมการจัดตั้งหน่วยงานภายในใหม่ เพื่อให้สอดรับกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ปัจจุบันวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดการเรียนการสอนใน 3 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะน้องใหม่สุด คือ คณะเทคโนโลยีการจัดการ

แม้จะจัดการเรียนการสอนมาตั้งปี 2544 แต่อยู่ภายใต้คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งตั้งอยู่จังหวัดสงขลา ทำให้ไม่สะดวกต่อการติดต่อประสานงาน ประกอบกับวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไส ใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการภาคใต้ตอนกลาง จึงเป็นเหตุผลหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการจัดการเพิ่มขึ้นมาในภายหลัง เพื่อให้เป็นแหล่งสร้างสรรค์การเรียนรู้ที่มีคุณธรรม นำไปสู่สังคมต่อไป

ในโอกาสครบรอบ 75 ปีของการก่อตั้งวิทยา เขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ โดยได้ผนวกเอางานราชมงคลศรีวิชัยวิชาการ ครั้งที่ 2 เข้ามาร่วมแสดงให้เห็นถึงผลงานความก้าวหน้าของมหา วิทยาลัยจากคณะต่างๆ การประชุมสัมมนาทางวิชาการหลากหลายหัวข้อ อาทิ เศรษฐกิจ พอเพียง : จากปรัชญาสู่หลักคิดและวิถีปฏิบัติ, ยางพารากับการพัฒนาประเทศ, มองอนาคตปาล์มน้ำมันในจังหวัดนครศรีธรรมราช, ทศ วรรษใหม่กับอาชีพที่สังคมต้องการ, การใช้สมุนไพรในร้านยาไทย และแนวทางการผลิต ทุเรียนนอกฤดูกาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร วิทยา ศาสตร์และบริหารธุรกิจ ให้กับนักเรียน นักศึกษา เข้ามาทดสอบความรู้ความสามารถในทักษะแขนงต่างๆ อีกกว่า 30 ทักษะ และกิจกรรมที่จะสร้างสีสันและความบันเทิงให้กับผู้เข้าร่วมงานนั่นคือ การแสดงบนเวที และมหรสพพื้นบ้าน เพื่อฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน

ผู้สนใจร่วมกิจกรรมในงาน "ราชมงคลศรีวิชัยวิชาการ ครั้งที่ 2 ได้ ที่มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ระหว่าง วันที่ 17-23 ธ.ค.นี้


หน้า 26
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.