มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 549 คน
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6866 ข่าวสดรายวัน


มัคคุเทศก์น้อย


ทั่วถิ่นไทย ก้าวไกลการศึกษา
จิตรกร แก้วบุญมา ประชาสัมพันธ์ สพท.อุตรดิตถ์ เขต 1โรงเรียนวัดพระฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ตั้งอยู่บ้านพระฝาง หมู่ที่ 3 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ อยู่ตรงกันข้ามวัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

วัดนี้ในสมัยโบราณเมื่อหลายร้อยปีล่วงมาแล้ว เคยเป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญเมืองหนึ่ง ชื่อว่า "เมืองสวางคบุรี" เมื่อครั้งอดีตชาวเมืองสวางคบุรีได้มีความรักและหวงแหนทุกสิ่งที่อยู่ภายในสถานที่แห่งนี้เป็นอันมาก

ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมาเข้าชมอยู่เป็นประจำ แต่ขาดคนที่จะให้ความรู้และนำชมโบราณสถานแห่งนี้

นายประสิทธิ์ จันทร์สูง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระฝาง ได้มองเห็นความสำคัญว่านักท่องเที่ยวมาบ้านเราแล้วน่าจะได้รู้จักและเกิดประทับใจ วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระฝางทรงเครื่องซึ่งเป็นพระที่สำคัญหนึ่งในร้อยสามสิบห้าองค์ของประเทศไทย

โรงเรียนวัดพระฝางจึงปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรักท้องถิ่นและชุมชน รักหวงแหนโบราณสถานโบราณวัตถุ โดยจัดอบรมมัคคุเทศก์โรงเรียนให้นักเรียนกลุ่มเล็กๆ 20 คน

มีคุณครูอนุสรณ์ ผลสวัสดิ์ เป็นผู้ควบคุม ได้เชิญวิทยากรที่ มีประสบการณ์ และได้รับการสนับสนุนจากกรมศิลปากร 6 สุโขทัย, กองทัพอากาศ สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์, สพท.อุตรดิตถ์ เขต 1

น.ส.สุกัญญา ท้าวเมืองใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หัวหน้ายุวมัคคุเทศก์ โรงเรียนวัดพระฝาง บอกว่า "หนูและเพื่อนๆ ภูมิใจมากที่ได้ทำหน้าที่มัคคุเทศก์ นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม เผยแพร่ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และนักท่องเที่ยวได้รู้จักเมืองสวางคบุรี ซึ่งเป็นดินแดนประวัติศาสตร์"

ทุกวันนี้เป็นที่กล่าวขานถึงความสำเร็จและความภาคภูมิใจทำให้เกิดมัคคุเทศก์โรงเรียนวัดพระฝาง พร้อมที่จะบรรยายให้ความรู้แก่ทุกท่านตลอดเวลา ไม่เว้นวันหยุดราชการ


หน้า 30
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.