มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1432 คน
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7545 ข่าวสดรายวัน


สาธารณสุขศาสตร์ม.บูรพา เร่งเครื่องตั้งรับประชาคมอาเซียน
รศ.วสุธร ตันวัฒนกุล คณบดีคณะสาธารณ สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเผยว่า จากที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ดำเนินการสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เพื่อดำเนินการจัดอบรมด้าน Occupational and Environmental Health ระดับปริญญาโทในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา และประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินโครงการถือว่าประสบความสำเร็จต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยล่าสุดมีสมาชิกจากประเทศดังกล่าวได้รับทุนเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในคณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 6 คนนั้น ขณะนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านดังกล่าวที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยด้วย ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ การศึกษาวิจัยที่แพร่หลายทั้งในประเทศและครอบ คลุมทั่วทุกทวีปการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับมหาวิทยาลัยวอชิงตัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในระดับนานาประเทศ

รศ.วสุธร กล่าวว่า นอกจากนี้ คณะสาธารณ สุขศาสตร์เตรียมสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเจมเบอร์ อินโดนีเซีย และมหาวิทยาลัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล

"ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยบูรพาได้เตรียมพร้อมผลิตบัณฑิตเพื่อออกไปสร้างเสริมป้องกันสุขภาพของประชาชน ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี จำนวน 4 สาขา คือ สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย, อนามัยสิ่งแวดล้อม, สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ และการจัดการสุขภาพชุมชน โดยเฉพาะสาขาวิชาสุขศาสตร์ฯ ซึ่งปัจจุบันบัณฑิตยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการ เนื่องจากส่วนใหญ่จบออกไปจะทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ) รับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งต้องมีการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น" รศ.วสุธร กล่าว


หน้า 28
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.