มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1692 คน
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 7845 ข่าวสดรายวัน


เครื่องผลิตน้ำมันพืช ผลงานวิจัย มทร.ธัญบุรี


เคาะประตูแคมปัสการผลิตน้ำมันจากพืชด้วยกระบวนการ บีบอัดจะได้น้ำมันพืชที่มีความบริสุทธิ์ สะอาด ปราศจากสารปนเปื้อนและสารตกค้าง อื่นๆ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ผศ.ชลิตต์ มธุรสมนตรี ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ นักวิจัย อ.ประจักษ์ อ่างบุญตา และนักศึกษา ผู้ช่วยนักวิจัย คือ นายยุทธนา สมมูล นายสุชาติ แก่นนาค นายปิยะพงษ์ เชื้อพราหมณ์ จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)โดยได้ศึกษาพัฒนาเครื่องบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดพืชแบบเกลียวเดี่ยวคู่ จนนำออกมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์ สามารถทำงานได้รวดเร็ว ได้ผล ผลิตสูง อีกทั้งเครื่องบีบอัดแบบเกลียวคู่ยังบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดพืชที่ให้น้ำมันได้ทุกชนิดการทดลองกับเมล็ดพืช 5 ชนิด คือ เมล็ดทาน ตะวัน งาขาว ฟักทอง ถั่วลิสง และ ถั่วเหลือง ผลที่ได้จากการทดลองใช้เมล็ดพืช 500 กรัม คือ เมล็ดทานตะวันปริมาณน้ำมันที่ได้สูงสุด 53 เปอร์เซ็นต์ : น้ำหนัก ที่ความเร็วรอบ 25 รอบต่อนาที ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางช่องคายกาก 10 ม.ม. เมล็ดงาขาวปริมาณน้ำมันที่ได้สูงสุด 83 เปอร์เซ็นต์ : น้ำหนัก ที่ความเร็วรอบ 25 รอบต่อนาที ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางช่องคายกาก 10 ม.ม. เมล็ดฟักทองปริมาณน้ำมันที่ได้สูงสุด 52 เปอร์เซ็นต์ : น้ำหนัก ที่ความเร็วรอบ 15 รอบต่อนาที ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางช่องคายกาก 15 ม.ม.เมล็ดถั่วลิสงปริมาณน้ำมันที่ได้สูงสุด 52 เปอร์เซ็นต์ : น้ำหนัก ที่ความเร็วรอบ 25 รอบต่อนาที ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางช่องคายกาก 10 ม.ม. เป็นต้น


หน้า 23
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.