มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 523 คน
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8055 ข่าวสดรายวัน


โรงเรียนนิติบุคคล


คอลัมน์ ทั่วถิ่นไทยก้าวไกลการศึกษา
ตุลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.com


เมื่อมองถึงเจตนารมณ์ของพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ที่ได้บัญญัติให้สถานศึกษาเป็น "นิติบุคคล" มีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และบริหารทั่วไปโดยตรง ต้องยอมรับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างยิ่งโดยจุดมุ่งหมายสำคัญและความเชื่อที่ว่า จะทำให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระ เข้มแข็งในการบริหารที่คล่องตัว รวดเร็ว มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวมหลังจากพยายามลองผิดลองถูกอย่างเงียบๆ มากว่าสิบปีบนฐานความเชื่อที่ว่า โดยไม่มีงานวิจัยใดๆ มารองรับ เพราะคาดหวังว่าจะให้โรงเรียนนิติบุคคลเหล่านี้มีรูปแบบเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งจริงๆ แล้วคนละแบบกันในแนวคิดดังนั้นในปี 2556 ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คัดเลือกโรงเรียน 58 แห่ง เข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล รุ่นที่ 1 จึงเป็นความเสี่ยงที่ตั้งอยู่บนฐานความคิดของชาติตะวันตกที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาเป็นสำคัญขณะที่ระบบการศึกษาไทยพยายามหาวิธีลัดเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายมากกว่าจะพยายามเรียนรู้และแก้ไขปัญหาที่เหตุ อันเนื่องมาจากค่านิยมและเงื่อนไขปัจจัยแห่งวัฒนธรรมไทยหลายส่วนเป็นองค์ประกอบสำคัญ ทำให้สภาวะการศึกษาไทยต้องตกอยู่ภายใต้ความล้มเหลวตลอดมาแม้ว่าครูจะเป็นองค์ประกอบหลักในเรื่องคุณภาพการศึกษา แต่ต้องไม่ลืมว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ย่อมมีความสำคัญไม่ ยิ่งหย่อนกว่ากันทั้งในการบริหารและธรรมาภิบาล เพื่อไม่ให้การทำงานมีปัญหาไม่ว่าโรงเรียนจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ โรงเรียนก็เป็นฐานการบริหาร ได้และมีอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าการเป็นนิติบุคคลนั้นเป็นความพยายามในชั้นสุดท้ายของกระบวนการทางนิติบัญญัติที่เชื่อว่าถ้าเป็นแล้วจะดีขึ้น ได้อะไรต่างๆ อย่างที่อยากได้เพิ่มขึ้นดังนั้น เสียงจากทุกฝ่ายที่ออกมาแสดงความห่วงใย ถึงโรงเรียนนิติบุคคลจะมีอิสระจนเกินเลย ควรมีธรรมนูญคอยกำกับธรรมา ภิบาลผู้บริหารโรงเรียนและบทลงโทษที่ต่างจากระเบียบบริหาร ราชการศธ.ทั่วไปด้วยเพราะโรงเรียนนิติบุคคล น่าจะเป็นความหวังเดียวที่จะทำให้การศึกษาไทยก้าวไกลได้กว่าเดิม


หน้า 23
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.