มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1118 คน
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7579 ข่าวสดรายวัน


งานวิจัยอาจารย์เภสัชจุฬาฯ ขมิ้นชันลดเซลล์มะเร็งปอด


เคาะประตูแคมปัสจากพืชพื้นถิ่น ขมิ้นชัน ผศ.ดร.ภก.ปิติ จันทร์วรโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัช วิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าของรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2554 พบสารที่สามารถลดการดื้อยาและแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งปอด

ผศ.ดร.ภก.ปิติ เปิด เผยว่า ได้ศึกษาผลของสารเคอร์คูมิน ซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชัน ในการลดการดื้อต่อยาต้านมะเร็งซิสพลาติน (cisplatin) ในเซลล์มะเร็งปอด พบว่าเซลล์มะเร็งปอดชนิด H460 ดื้อต่อยาต้านมะเร็งซิสพลาตินได้โดยกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีน Bcl-2 ซึ่งเป็นโปรตีนที่ยับยั้งการตายของเซลล์ และพบว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างมากต่อการดื้อต่อยาต้านมะเร็งในเซลล์มะเร็งหลายชนิด สารเคอร์คูมินจะเหนี่ยวนำให้เกิดการลดลงของโปรตีน Bcl-2 และทำให้การดื้อต่อยาลดลงในเซลล์ดังกล่าวได้

งานวิจัยยังพบว่า สารเคอร์คูมินจะเร่งให้เกิดการสร้างสารอนุมูลอิสระออกซิเจนชนิดซูเปอร์ออกไซด์ แอนไอออน (superoxide anion) ซึ่งสารนี้เองจะไปเร่งกระบวนการทำลายโปรตีน Bcl-2 ส่งผลต่อการลดปริมาณโปรตีนดังกล่าว และเหนี่ยวนำให้เซลล์ตอบสนองต่อยาต้านมะเร็งได้มากขึ้นตามลำดับ

นอกจากนี้ ในแง่การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง โปรตีน Bcl-2 ที่มีมากภายในเซลล์มะเร็งจะมีบทบาทสำคัญต่อการรอดชีวิตของเซลล์มะเร็งในกระแสเลือด และมีโอกาสที่จะแพร่กระจายไปสู่บริเวณอื่นของร่างกายได้ คุณ สมบัติของสารเคอร์คูมินในการลดโปรตีน Bcl-2 นั้นเองสามารถยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งปอดได้

"งานวิจัยดังกล่าวเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญแสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาสารเคอร์คูมิน เพื่อใช้ในกระบวนการรักษามะเร็ง" นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ กล่าว


หน้า 26
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.