มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 968 คน
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7287 ข่าวสดรายวัน


'ศิลปะอาเซียน' มรธ.ร่วมจัดนิทรรศการ


คอลัมน์ รายงานพิเศษในวันที่ 12-27 ม.ค. 2554 นี้ จะมีนิทรรศการ "NEW EXPRESSION OF ASIAN ART" จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

สำหรับ "NEW EXPRESSION OF ASIAN ART" เป็นโครงการที่เกิดจากการรวมตัวกันของศิลปินจากนานาประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งเป็นผู้รักในการสร้างสรรค์งานศิลปะมาจัดแสดงผลงานร่วมกัน

ศิลปินที่เข้าร่วมกลุ่มล้วนเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง โดยผลงานผ่านคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของแต่ละประเทศเป็นผู้พิจารณาและยอมรับจากสมาชิกอาเซียน

การรวมตัวกันของศิลปินเหล่านี้ เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกใน 4 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย ไต้หวัน สิงคโปร์ ต่อมาได้มีศิลปินจากประเทศอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วมอีกหลายประเทศ อาทิ จีน อินเดีย ภูฏาน ฮ่องกง เกาหลี รัสเซีย ออสเตรีย และบรูไนสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพโดย อาจารย์สุชาติ วงษ์ทอง ประธานกลุ่มศิลปินของประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานนิทรรศการ

โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดนิทรรศการ "NEW EXPRESSION OF ASIAN ART" นี้ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียง ศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศไทย และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษา ระหว่างคณาจารย์ไทยกับศิลปินผู้แสดงงาน

ผศ.ลักขณา บรรพกาญจน์ อธิการบดี มรธ. กล่าวว่า การเป็นเจ้าภาพงานนี้ยังจะเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาคมอาเซียนอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น"ถือได้ว่าเป็นการสร้างศักยภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ การจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้มีผลงานของศิลปินกว่า 100 ท่าน จาก 13 ประเทศในกลุ่มอาเซียนให้ความสนใจ นอกจากนี้ อาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยก็จะนำผลงานมาร่วมจัดแสดงด้วย" อธิการบดี มรธ.กล่าว

สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการ "NEW EXPRESSION OF ASIAN ART" มีผลงานจิตรกรรมมาจัดแสดงทั้งสิ้น 120 ชิ้นงาน จากศิลปินไทยและศิลปินนานาชาติกว่า 100 คน

ผลงานที่ศิลปินส่งมาร่วมแสดงล้วนมีความสวยงาม น่าสนใจ โดยศิลปินสร้างสรรค์ผลงานผ่านเทคนิควิธีการที่เป็นแบบเฉพาะตัว

การจัดแสดงนิทรรศการศิลปะครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม องค์ความรู้ในกลุ่มประเทศอาเซียนผ่านการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเพิ่มประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

นอกจากนั้นการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และศิลปินในกลุ่มอาเซียนยังทำให้เกิดเครือข่ายที่ดีต่อกัน

สำหรับนิทรรศการ "NEW EXPRESSION OF ASIAN ART" นี้มีศิลปินจาก 13 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ ไทย จีน ฮ่องกง ไต้หวัน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ภูฏาน สิงคโปร์ กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ใครที่ชื่นชอบผลงานศิลปะก็เตรียมตัวรอเข้าชมได้เลย


หน้า 26
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.