มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 651 คน
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7361 ข่าวสดรายวัน


นามานุกรมวรรณคดีไทย


อ่านนอกเวลาวันนี้เป็นหนังสือนามานุกรมวรรณ คดีไทย ซึ่งจัดทำโดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา 2 เม.ย. พ.ศ. 2548

โดยมูลนิธิ จัดพิมพ์ขึ้น 2 ชุด แบ่งเป็นนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 ชื่อวรรณคดี และนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 2 ชื่อผู้แต่ง

สำหรับชุดที่ 1 ชื่อวรรณคดี เป็นหนังสืออ้างอิงซึ่งรวมคำศัพท์เฉพาะที่เป็นชื่อวรรณคดีไทย ผู้แต่ง สมัยที่แต่ง ที่มาของเรื่อง รูปแบบคำประพันธ์ เรื่องย่อ และความสำคัญของเรื่อง โดยอาจมีตัวอย่างบทประพันธ์บ้าง

รายชื่อดังกล่าวมีทั้งที่เป็นวรรณคดีราชสำนัก และวรรณคดีท้องถิ่น

ส่วนชุดที่ 2 ชื่อผู้แต่ง เป็นหนังสืออ้างอิงซึ่งรวมชื่อผู้แต่งวรรณคดีจากผลงานที่ปรากฎในนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 ชื่อวรรณคดี นำมาจัดทำคำอธิบาย มีเนื้อหาโดยสรุปเกี่ยวกับประวัติผู้แต่งโดยละเอียดและผลงาน

โดยนามานุกรมวรรณคดีไทยทั้ง 2 ชุด เรียบเรียงคำอธิบายโดยอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญวรรณคดีไทยจากสถาบันต่างๆ

หนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทยทั้ง 2 ชุดนี้ จึงเหมาะสำหรับการสืบค้นหาความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทย ที่ครูภาษาไทยควรได้อ่าน และห้องสมุดควรมีไว้ให้สืบค้น


หน้า 26
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.