มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 5509 คน
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7405 ข่าวสดรายวัน


พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนองคาย แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์เด็กอีสาน


รายงานพิเศษพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จ.หนองคาย เริ่มสร้างตั้งแต่ปี 2549 และเริ่มทดลองเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.52 เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัยด้านการประมง การรวบ รวมพันธุ์ปลาในลุ่มน้ำโขง ตลอดจนการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในมิติของการบูรณาการ และตอบสนองในการเป็นเมืองท่องเที่ยว

โดยตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย อยู่ห่างจากตัวจังหวัดหนองคาย 8 กิโลเมตร มีพื้นที่ในการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำรวมทั้งสิ้น 4,840 ตร.ม. ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ใน จ.หนอง คาย ที่มีความสวยงามและน่าสนใจ มีความเป็นเอกลักษณ์ของลุ่มน้ำโขง

ทั้งเป็นศูนย์รวบรวมและแสดงพันธุ์สัตว์น้ำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งปลาน้ำจืด ปลาน้ำเค็ม พันธุ์ไม้น้ำ โดยเฉพาะพันธุ์ปลาในแม่น้ำโขง อีกทั้งยังเป็นห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ที่เปิดโอกาสในการศึกษาวงจรชีวิตสัตว์น้ำจืดและน้ำเค็มโดยตรงให้แก่นัก เรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

1.สุรพล แสนสุข

2.สมพงษ์ ธรรมถาวรปัจจุบันพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จ.หนองคาย เปิดทำการวันอังคารถึงวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. สำหรับพระสงฆ์ คนพิการ คนชรา และคนที่มีความสูงน้อยกว่า 90 ซ.ม. เข้าชมฟรี ความสูง 90-130 ซ.ม. อัตราค่าเข้าชม 30 บาท ความสูงมากกว่า 130 ซ.ม. อัตราค่าเข้าชม 50 บาท นักเรียน/นักศึกษา อัตราค่าเข้าชม 30 บาท

รศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมถาวร ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจ.หนองคาย กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฯ อยู่ในความดูแลของจ.หนองคาย ต่อมาได้มีการโอนให้มาอยู่ในความดูแลของมหา วิทยาลัยขอนแก่น โดยแยกเป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริหารงานโดยมีข้อบังคับ กฎ ระเบียบต่างๆ ของตนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานมีความสะดวก คล่องตัวมากยิ่งขึ้น มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานกรรมการอำนวยการ ผวจ.หนองคาย เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษา

"การบริหารจัดการเน้นให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น เด็กมาด้วยความหวัง ความตื่นเต้น และกลับไปพร้อมกับจินตนาการที่เพิ่มขึ้น เราต้องการให้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฯ เป็นแหล่งเรียนรู้คู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสัตว์น้ำของเยาวชนในภาคอีสาน ซึ่งเปรียบ เสมือนต้นกล้าที่พร้อมจะเจริญเติบ โตขึ้นอย่างมีคุณ ภาพ ถือเป็นผลกำไรที่มิอาจเทียบเป็นตัวเงินได้"

ดร.สุรพล แสน สุข ผอ.วิทยาเขตหนองคายมองว่า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนในพื้นที่ภาคอีสานและกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง เป็นแหล่งฝึกงานนักศึกษาสาขาประมง และนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวของวิทยาเขตหนองคาย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ จ.หนองคาย และสามารถสนองตอบนโยบายของ จ.หนองคาย ที่เป็นเมืองน่าอยู่อันดับ 1 ในภาคอีสาน

ทั้งนี้ เป็นการเพิ่มโอกาสและศักยภาพด้านการประมงของกลุ่มอนุภาคในลุ่มน้ำโขง ใช้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในประเทศไทย กับอาจารย์และนักศึกษาใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ได้มีการจัดอบรมความรู้ด้านการประมงให้กับอาจารย์และนักศึกษาใน สปป.ลาว อีกด้วย


หน้า 26
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.