มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 694 คน
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7229 ข่าวสดรายวัน


แวดวงราชภัฏ


ยอดฉัตร yoodchat2010@gmail.com


...แวดวงราชภัฏ นับถอยหลังเข้าสู่เส้นทางวันเกียรติยศของคณาจารย์ และลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ รศ.ดร.กวี ศิริโภคาภิรมย์ อธิการบดี ม.ราชภัฏเทพสตรี จัด"ด้วยรักและผูกพัน...2553" แก่ ผศ.บวร เอี่ยมลออ, ผศ.ประสาร พวงพันธ์บุตร, ผศ.วันเพ็ญ พวงพันธ์บุตร, ผศ.สมทรง กฤตมโนรถ, ผศ.ประชาติ วัชรบัณฑิต, อ.อริยา ทองทา, อ.เมธี เพ็งพงศา และ อ.อิทธิพล นัยบุตร ณ มหาวิทยาลัย 30 ก.ย.ที่จะถึงนี้

...ส่วนที่ ม.ราชภัฏนครราชสีมา จัดมุทิตาจิต "วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" มีทั้งหมด 14 คน ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อธิการ บดี เชิญชวนศิษย์เก่าทุกคน วันที่ 29 ก.ย.นี้ ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี เริ่มจาก ผศ.ดร.สมทรง อัศวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตามด้วย รศ.ดร. สมพงษ์ สิงหะพล, ผศ.ดร.ประมุข กอปรสิริพัฒน์, รศ.วุฒิพงษ์ ปรมัตถากร ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นคณาจารย์ที่อยู่กันมานานกับคณะครุศาสตร์

...ยังมีตามมาอีกชุดใหญ่ในคณะมนุษยศาสตร์ฯ อ.คมขำ ศิลปะชัย, ผศ.ดวงพร หนูพงษ์, ผศ.รัตนา รุจิรกุล, ผศ.อรุณวรรณ เหล่าภักดี ส่วนคณะวิทยาศาสตร์ มี รศ.สุพรรณี ภู่งาม รองผอ.สำนักงานอธิการบดีคณะวิทยาศาสตร์ อ.วรชัย ยงพิทยาพงศ์, รศ.ไพรัช ประจันตะเสน, อ.วัชรินทร์ แก้วลา, รศ.วีรศักดิ์ บุญทน ทำหน้าที่หัวหน้างานอีกตำแหน่งหนึ่ง ที่เกษียณพร้อม สร้อย สิทธิเสือ รองหัวหน้างาน


หน้า 28
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.