มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 697 คน
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8056 ข่าวสดรายวัน


พลังจิตอาสา พยาบาลชุมชน

"พยาบาล" หนึ่งในวิชาชีพที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการดูแลรักษาผู้ป่วย แต่การขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนาน ปัจจุบันมีจำนวนพยาบาลทั้งหมดราว 1 แสนคน แต่ความต้องการมีสูงถึง 135,000 คน ยังขาดแคลนอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาลชุมชน ทั้งๆ ที่มีเยาวชนจำนวนมากอยากเป็นพยาบาลแต่มีปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์

โครงการ "จีเอสเค พยาบาลเพื่อชุมชน" เข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนเยาวชนเหล่านี้ โดย บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด หรือจีเอสเค ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2540 นับเป็นเวลา 15 ปีแล้ว เพื่อมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือเยาวชนที่ด้อยโอกาสในชนบท แต่มีความตั้งใจจริงและรักวิชาชีพพยาบาล

ในโอกาสครบรอบ 15 ปี โครงการ "จีเอสเค พยาบาลเพื่อชุมชน" ในปี 2555 ทางโครงการ จัดพิธีมอบทุนการศึกษารุ่นที่ 13 จำนวน 20 ทุน พร้อมจัดประชุมวิชาการ "15 ปี จีเอสเค พยาบาลเพื่อชุมชน" โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานและประทานทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลที่ได้รับทุน โดยมีนพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สมควร หาญพัฒนชัยกูร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก นายวิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท จีเอสเค พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน และพยาบาล จากทั่วประเทศกว่า 400 คน เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซอยศูนย์วิจัยในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ รับสั่งห่วงใยภาวะการขาดแคลนพยาบาลชุมชน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหา พร้อมรับสั่งให้กำลังใจพยาบาลชุมชนในโครงการที่สำเร็จการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน อดทน และอยากให้กลับมาฟื้นฟูวิชาการและความรู้ด้านสาธารณสุขใหม่ๆ บ้างเมื่อมีโอกาส

นพ.สมควร หาญพัฒนชัยกูร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก กล่าวว่า พยาบาลชุมชนนั้นสำคัญมากในการพัฒนาสาธารณสุขระดับรากหญ้าที่จะช่วยให้คนไทยในชนบทเข้าใจและเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหากพยาบาลเป็นคนในท้องถิ่นเองจะเข้าใจถึงปัญหาพื้นฐานและอยู่ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

นายวิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท จีเอสเค เปิดเผยว่า โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลแล้ว 13 รุ่น รวมทั้งสิ้น 552 ราย อยู่ระหว่างการศึกษา 40 ราย และสำเร็จการศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพแล้ว 512 ราย พยาบาลเหล่านี้ออกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล และสำนักงานสาธารณสุขกว่า 150 แห่งใน 52 จังหวัดทั่วประเทศ ไปดูแลพี่น้องในชุมชนด้านสุขภาพอย่างใกล้ชิด ทำให้ชุมชนและคนในท้องถิ่นทุรกันดารได้รับการดูแลรักษาที่ดีมีประสิทธิภาพ

ในปี 2555 จีเอสเค สำนักงานใหญ่ มอบเงิน 2.7 ล้านบาท เพื่อใช้พัฒนาศักยภาพของพยาบาลชุมชนให้ต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนต่อไป สถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีในแต่ละภาคจึงจัดโครงการฝึกอบรม "15 ปี จีเอสเค พยาบาลเพื่อชุมชน" สัญจรไปในพื้นที่ต่างๆ ทั้ง 4 ภาค

น.ส.อุมาพร ปัดดาห์ นักศึกษาพยาบาล ปี 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ หนึ่งในผู้ได้รับทุนการศึกษา รุ่นที่ 13 เล่าว่า ครอบครัวยากจน เป็นเด็กกำพร้า ใฝ่ฝันอยากเป็นพยาบาลมาตั้งแต่เด็กสมัยเรียนประถม ไม่คิดว่าจะมีวันนี้

"อยากเป็นพยาบาลเพราะจะได้ช่วยดูแลสุขภาพตากับยายซึ่งอายุมากและไม่ค่อยแข็งแรง การที่เราเป็นพยาบาลชุมชนยังได้มีโอกาสกลับไปช่วยเหลือเรื่องสุขภาพของคนในชุมชนตัวเองอีกด้วย ดิฉันเป็นชาวอ.วังเหนือ จ.ลำปาง ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นี่ยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพ"

นางญาดา ชุมนุมพร้อม พยาบาลในโครงการ รุ่นที่ 1 ปี 2540 ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ที่โรง พยาบาลเชียงคำ จ.เชียงราย เล่าว่าพ่อแม่ยากจน พ่ออยากให้เรียนพยาบาลจะได้ดูแลพ่อแม่และช่วยเหลือผู้คน แต่ขัดสนด้านเงิน โชคดีที่ได้รับทุนจากโครงการนี้ หลังเรียนจบได้มาดูแลชุมชนบ้านเกิดและนำความรู้มาเผยแพร่ต่อ เพราะนอกจากงานพยาบาลแล้วยังมีโอกาสส่งตรงความรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชนผ่านรายการวิทยุ โดยเป็นวิทยากรจิตอาสาให้ความรู้กับประชาชนในรายการวิทยุของโรงพยาบาล ช่วง "ท่องโลกสุขภาพกับร.พ.เชียงคำ" ทุกวันอาทิตย์เวลา 07.00-08.00 น.

น.ส.เสาวคนธ์ บุญทองจันทร์ พยาบาลในโครงการ รุ่นที่ 2 ปี 2541 ปัจจุบันเป็นพยาบาลประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง บอกเล่าว่า จากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่มีความฝันว่าจะได้เป็นพยาบาล มาวันนี้ฝันเป็นจริงแล้ว ด้วยทุนการศึกษาจากโครงการ การทำงานในชุมชนเป็นงานที่ท้าทายและสนุก เมื่อเราสนุกกับงานเราก็ไม่รู้สึกเบื่อ

จากประสบการณ์การทำงานในชุมชนมากว่า 10 ปี ทำให้เราเข้าใจคนในชุมชนมากขึ้น การทำงานในชุมชนจะประสบความสำเร็จได้เราต้องได้ใจคนในชุมชนก่อน ทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของคนในชุมชน มีการสร้างเครือข่ายสุขภาพทั้งอาสาสมัครสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บุคคลเหล่านี้จะเป็นแกนนำสำคัญที่จะขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ

"ความสุขของเราคือการได้ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเหล่านั้นหายจากความเจ็บป่วย มีความสุขที่ได้เห็นความพยายามของผู้ป่วยที่อยากจะหายเป็นปกติ จากวันนี้ พรุ่งนี้ และวันต่อๆ ไปจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด เพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพดี เป็นชุมชนพึ่งตนเองได้และนำไปสู่ชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป"


หน้า 25
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.