มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1132 คน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8120 ข่าวสดรายวัน


ศิลปะรุ่นสู่รุ่น ภูมิปัญญาผู้สูงวัย

บรรยากาศในช่วงบ่ายวันหนึ่งที่ห้องประชุมบ้านมนังคศิลา เขตดุสิต กทม. เต็มไปด้วยความอบอุ่นและมิตรไมตรีระหว่างผู้สูงอายุ เมื่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ ที่มี วิเชียร ตันตระเสนีย์ เป็นประธาน จัดแถลงข่าวงาน "ตลาดนัดภูมิปัญญาสร้างอาชีพ ครั้งที่ 3" ที่จะมีขึ้นในวันที่ 27-28 ก.พ.นี้ ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพฯ (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กทม.งานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับคนทุกวัย ด้วยการนำภูมิปัญญาของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาเผยแพร่ และเป็นการสืบสานภูมิปัญญาไทยจากรุ่นสู่รุ่นแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างทางเลือกให้กับการประกอบอาชีพของตนเองตลาดนัดภูมิปัญญาสร้างอาชีพที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงรำวงกาก้า สมัยหลังสงครามมหาเอเชียบูรพา โดยชมรมผู้สูงอายุบานไม่รู้โรย จ.สุรินทร์ การประกวดกึ่งสาธิต "ยำไทยสู่ครัวโลก" การขับร้องเพลงประสานเสียงโดยมูลนิธิโลกสีฟ้า การประกวดจัดสวนถาด สวนแนวใหม่สอดรับวิถีชีวิตคนเมืองร่วมด้วยกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาของ ผู้สูงอายุรวม 52 วิชาชีพ อาทิ ศิลปะการพับดอกบัว การประดิษฐ์บายศรีผ้า การทำนาฬิกาภาพถ่าย ปักริบบิ้น งานปั้นดินไทย การทำสมุนไพรกรอบ รวมถึงจัดพิธีมอบโล่แก่ผู้สูงอายุที่มีผลงานการถ่ายทอดภูมิปัญญาดีเด่นประจำปี 2556 รวม 12 คนนายวิมล จันทร์จิราวุฒิกุล ผู้ช่วยรมต.ประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่าประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 10 ของประชากร และจากข้อมูลสำนักทะเบียนราษฎรในปี 2554 พบว่ามีผู้สูงอายุราว 8.07 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 12 ของประชากรทั้งหมด จึงคาดว่าในอีก 17 ปี ข้างหน้าผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25 หรือเท่ากับ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด ยุทธศาสตร์สำคัญที่สามารถรองรับสังคมผู้สูงอายุได้คือการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับคนทุกวัย"งานตลาดนัดภูมิปัญญาสร้างอาชีพ ครั้งที่ 3 จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเรียนรู้และฝึกอาชีพฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย ขณะที่ผู้สูงอายุเองจะได้ทำงานจิตอาสา ได้ออกกำลังกาย และใช้ทักษะที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในการถ่ายทอดภูมิปัญญาวิชาชีพที่มีคุณค่า สามารถนำไปต่อยอดขยายผลสร้างงานสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไปได้" นายวิมลกล่าวภายในงานแถลงข่าว เชิญผู้สูงอายุกลุ่มเล็กๆ มาร่วมถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับผู้มาร่วมงาน อาทิ คุณตาเสน่ห์ แจ่มจิรารักษ์ วัย 70 ปี ผู้สืบทอดความรู้การทำเครื่องประดับมุก ตะลุ่ม พานแว่นฟ้า คนสุดท้ายของตระ กูลแจ่มจิรารักษ์ ที่มาเผยแพร่ความรู้เรื่องวิธีการทำตะลุ่มประดับมุก พานแว่นฟ้า และอื่นๆ โดยไม่หวงวิชา

คุณตาเสน่ห์ เล่าว่าเป็นคนรุ่นสุดท้ายในตระกูลที่รู้วิธีทำตะลุ่มประดับมุก เพราะคนรุ่นใหม่สมัยนี้เรียนจบปริญญาตรีมาก็ไม่มีใครอยากมาสนใจ อาจจะมีบางคนชมว่าสวยแต่จะหาคนที่มีความลึกซึ้งในงานศิลปะจริงๆ นั้นยากการเห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำจึงเป็นสิ่งที่ทำให้งานของคุณตาเสน่ห์ไม่อาจหาซื้อได้ตามห้างร้านทั่วไป ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อซื้อขายได้ที่บ้านของคุณตาเท่านั้น และการตระหนักในคุณค่าภูมิปัญญาที่สั่งสมมายาว นานจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คุณตาเสน่ห์ยินดีถ่ายทอดความรู้โดยไม่คิดสตางค์ ยกเว้นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับผู้ที่สนใจศิลปะการทำพานแว่นฟ้าและตะลุ่ม ด้วยความหวังว่าภูมิปัญญาเหล่านี้จะมีผู้สืบทอดลมหายใจแห่งศิลปะไทยไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาขณะเดียวกัน คุณตาเสน่ห์มองว่าการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุในบั้นปลายชีวิตจะเป็นเทคนิคที่ทำให้คนแก่คนเฒ่าอยู่อย่างมีความสุข ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ เพราะการจดจ่อกับบางสิ่งบางอย่างจะทำให้ผู้สูงวัยไม่เครียดและมีสมาธิ เมื่อนั้นโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่ค่อยถามหาด้าน คุณยายสมพิศ วีระณะ หนึ่งในผู้สูงอายุที่ได้รับรางวัลผู้สูงอายุที่มีผลงานการถ่ายทอดภูมิปัญญาดีเด่น ประจำปี 2556 เล่าว่าได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำขนมลูกชุบมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ และมองว่าการได้ถ่ายทอดความรู้การทำขนมลูกชุบให้ผู้ที่สนใจนั้นเป็นเรื่องดี ผู้เรียนสามารถนำไปสร้างเป็นอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้"รู้สึกภูมิใจและดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมผ่านการถ่ายทอดความรู้ แม้ว่าจะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยก็ตาม รางวัลที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มอบให้นั้นรู้สึกเป็นเกียรติและปลาบปลื้มมาก ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของตน และจะถ่ายทอดวิชาชีพที่ตนมีอยู่ให้คนรุ่นหลังต่อไปเรื่อยๆ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้สูงอายุทุกคนเข้ามาร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานภูมิปัญญาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมต่อไป"ไม่เพียงแต่จะเป็นงานที่เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้สูงอายุออกมาทำกิจกรรมพบปะสังสรรค์กัน ตลาดนัดภูมิปัญญาสร้างอาชีพ ครั้งที่ 3 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 27-28 ก.พ.นี้ ยังเป็นการให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุประชากรผู้มีคุณค่าต่อสังคม รวมถึงโอกาสที่คนรุ่นหนึ่งจะได้ส่งต่อความรู้ไปสู่คนอีกรุ่นเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาไทยที่สั่งสมผ่านอายุและประสบการณ์สนใจเข้าร่วมงานตลาดนัดภูมิปัญญา สร้างอาชีพ ครั้งที่ 3 ติดต่อขอลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลข 0-2651-6783 0-2651-7796 หรือ www.opp.go.th


หน้า 24
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.