มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 3158 คน
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 7941 ข่าวสดรายวัน


อายุวัฒนมงคล87ปี "สมเด็จ"วัดปากน้ำ


คอลัมน์ มงคลข่าวสดวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555 เป็นวันมงคลฤกษ์ที่ "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" จะมีอายุครบ 87 ปี เหล่าศิษย์ผู้ใกล้ชิดและญาติโยมผู้เลื่อมใสพระมหาเถระแห่งวัดปากน้ำภาษีเจริญ ร่วมกันจัดงานมุทิตาจิตฉลองอายุวัฒนมหามงคล เป็นประจำทุกปีปัจจุบัน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สิริอายุ 87 พรรษา 67 ดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ, แม่กองบาลีสนามหลวง, เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯลฯกำหนดการบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสอภิลัก ขิตสมัยคล้ายวันเกิดเจ้าประคุณสมเด็จ ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯนั้นวันเสาร์ที่ 25 ส.ค.2555 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเจดีย์แก้วจำลอง ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์ วัดปากน้ำเวลา 16.00 น. พระภิกษุสามเณรทำวัตรสวดมนต์ บนหอสังเวชนีย์มงคลเทพนิรมิต ณ ตึกวิเศษธรรมกาย ชั้น 3วันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค.2555 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธาน เบิกเนตรรูปเหมือนหลวงพ่อวัดปากน้ำ ณ วิหารคดวัดปากน้ำเวลา 10.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเป็น การส่วนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระกุศล อภิลักขิต สมัยคล้ายวันเกิดสมเด็จพระมหารัชมังคลา จารย์ ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำเวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณรวัดปากน้ำ ณ ศาลาการเปรียญเวลา 14.00 น. สมเด็จพระมหารัชมังคลา จารย์ เป็นประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปทองคำปางมารวิชัย, พระพุทธรูปทองคำปางอุ้มบาตร, รูปหล่อทองคำหลวงพ่อวัดปากน้ำ และดวงแก้ว ณ พระเจดีย์แก้ว ชั้นที่ 5 พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล บรรจุดวงแก้ว ณ รูปเหมือนทองคำหลวงพ่อวัดปากน้ำ ชั้นที่ 4 พระมหาเจดีย์มหารัชมงคลสำหรับอัตโนประวัติ มีนามเดิมว่า ช่วง สุดประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2468 ณ บ้านเลขที่ 32 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เป็นบุตรชายคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 4 คน ของนายมิ่งและนางสำเภา สุด ประเสริฐขณะมีอายุได้ 7 ขวบ นายมิ่ง ผู้เป็นบิดาได้ถึงแก่กรรมลง ญาติจึงให้บรรพชาเป็นสาม เณรหน้าไฟพร้อมกับพี่ชาย หลังเสร็จสิ้นพิธี กรรมทางศาสนาแล้ว พี่ชายได้ลาสิกขา แต่ท่านยังคงบรรพชาเป็นสาม เณรอยู่ระยะหนึ่งจึงได้ลาสิกขาหลังจากนั้น ชีวิตเริ่มผูกพันกับวัดในละแวกใกล้บ้าน คือ วัดสังฆราชาและวัดลาด กระบัง และสำเร็จการศึกษาชั้น ป.4 ของโรงเรียนประชาบาลวัดสังฆราชาครั้นอายุได้ 14 ปี จึงบรรพชาอีกครั้ง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2482 ณ วัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ มีพระครูศีลาภิรัต วัดลาดกระบัง เป็นพระอุปัชฌาย์จากนั้น ได้มุ่งศึกษาพระปริยัติธรรมและสอบนักธรรมชั้นตรี-โท ได้ในสำนักศาสนศึกษาวัดสังฆราชา ในระหว่างนั้น ได้ทราบกิตติคุณของหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เกิดความปรารถนาจะเข้ามาศึกษาต่อภายใต้ร่มบารมีธรรมของหลวงพ่อสดพ.ศ.2484 ได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดปากน้ำ โดยพระแจ่ม วัดสังฆราชา เป็นผู้นำมาฝากกับหลวงพ่อวัดปากน้ำและได้เข้าอุปสมบท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2488 ณ พัทธสีมาวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯมีพระครูบริหารบรมธาตุ (ป่วน เกสโร) วัดนางชี เป็นพระอุปัชฌาย์, พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) วัดปากน้ำ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ด้วยความขยันและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ท่านจึงสอบได้มาโดยลำดับ เมื่อถึงชั้นสูง หลวงพ่อสด ได้นำไปฝากกับสมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตติโสภโณ) เพื่อให้ศึกษาในสำนักเรียนวัดเบญจม บพิตรดุสิตวนารามพ.ศ.2497 หลังจากสำเร็จการศึกษาชั้นเปรียญธรรม 9 ประโยค หลวงพ่อสดจึงไปรับตัวกลับมาช่วยงานที่วัดปากน้ำ เพื่อสานต่องานและโครงการที่ริเริ่มไว้หลังการมรณภาพของหลวงพ่อสดท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำสืบต่อมาจนถึงกาลปัจจุบันสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้สร้างผลงานอันทรงคุณูปการในหลากหลายด้าน อาทิ งานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ได้ก่อตั้ง "มูลนิธิหลวงพ่อสดวัดปากน้ำ" เพื่อนำดอกผลของมูลนิธิมาใช้ในการบำเพ็ญกุศลต่างๆ และได้จัดถวายทุนแก่สำนักศาสนศึกษา 72 แห่งทั่วประเทศ สำนักละ 1 แสนบาท นำไปตั้งเป็นทุนนิธิเพื่อการศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลีพ.ศ.2532 ดำเนินการก่อสร้างมหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อนและพระเจดีย์ ถวายเป็นธรรมานุสรณ์ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2530 และรัชมังคลาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมพ.ศ.2534 คณะสงฆ์มอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอสมุดแห่งพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 12 สิงหาคม 2535 ณ พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมผลงานด้านการศึกษา พ.ศ.2491 เป็นกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง พ.ศ.2528 เป็น ผู้อำนวยการตรวจสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค 7 พ.ศ.2532 เป็นรองแม่กองบาลีสนามหลวง รูปที่ 1 พ.ศ.2537 เป็นแม่กองบาลีสนามหลวงงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ ท่านเป็นประธานคณะพระธรรมจาริก ส่วนในต่างประเทศ ได้ริเริ่มสร้างวัดไทยในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ เพื่อการเผยแผ่และปฏิบัติธรรมของชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยการสร้างเสนาสนะบริบูรณ์ รวมทั้งอุโบสถสถาปัตย กรรมไทยลำดับงานปกครองสงฆ์ พ.ศ.2500 เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2508 เป็นเจ้าคณะภาค 3 พ.ศ.2517 เป็นเจ้าคณะภาค 17 พ.ศ.2528 เป็นเจ้าคณะภาค 7 พ.ศ.2532 เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม จนถึงปัจจุบันพ.ศ.2537 เป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ พ.ศ.2548 เป็นคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2499 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระศรีวิสุทธิโมลี พ.ศ.2505 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชเวที พ.ศ.2510 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพวรเวที พ.ศ.2516 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่พระธรรมธีรราชมหามุนีพ.ศ.2530 ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะ เจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ที่พระธรรมปัญญาบดีพ.ศ.2539 ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณ ศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณ บัฏ ที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ย้อนกลับไปในปี พ.ศ.2547 นับเป็นปีอันเป็นศุภวาระมงคลของพสกนิกรชาวไทย เป็น ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษาสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มีดำริที่จะสร้างเจดีย์ขนาดใหญ่ เป็นที่มาของ "พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล" ที่มีความสูง 80 เมตร กว้าง 50 เมตร ยาว 50 เมตร ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2547 เวลา 06.09 น. เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติอีกทั้ง เพื่อบูชาพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ


หน้า 1
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.