มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 706 คน
วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 7916 ข่าวสดรายวัน


เปิดโครงการปราบยา "1 ตำรวจ-1 โรงเรียน" ล้อมคอกสถานศึกษา


คอลัมน์ สดจากสนามข่าวภายหลังรัฐบาลประกาศสงครามเอาชนะยาเสพติดและผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ

ตามด้วยโครงการ "รวมพลังคน D.A.R.E. สู้ภัยยาเสพติด"

โดยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยการยึดหลักดึงพลังมวลชนมาเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน

ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การป้องปรามในสถานศึกษาเป็นหลัก โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เพราะถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของวัยรุ่น

แต่ในบางครั้งการเฝ้าระวังหรือปราบปรามการกระทำผิด อาจมีหลุดรอดสายตาเจ้าหน้าที่และครูอาจารย์ไปบ้าง

ทำให้รัฐบาลผุดแนวคิดป้องกันด้วยการวางมาตรการไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่การศึกษาอีก

ก่อนจัดโครงการ "ตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน"

โดยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เป็นแม่งานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรุงเทพมหา นคร และสำนักงาน ป.ป.ส.

ขณะที่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี รับหน้าที่กุมบังเหียนเป็นประธาน

ซึ่งแนวทางของโครงการจะเน้นการปฏิบัติแบบครบวงจร โดยมีคณะทำงาน 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ครู และผู้ปกครองนักเรียน

ทำให้เป็นนิมิตหมายอันดีที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมกับการวางรากฐานอนาคตให้กับบุตรหลาน

ที่สำคัญยังมีส่วนร่วมทำให้การจัดกิจกรรมสอดคล้องและเหมาะสมกับเด็ก

ทั้งการให้คำปรึกษา เสนอแนะ สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ

ตลอดจนรวบรวมข้อมูลข่าวสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน สถานบันเทิง

เบื้องต้นได้มีการจัดทำโครงการนำร่องในพื้นที่ บช.ภ.7 รวมทั้งสิ้น 111 โรงเรียน ซึ่งได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

สําหรับกิจกรรมการดำเนินงานจะเรียกประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ ทั้งผู้อำนวยการโรงเรียน ครูฝ่ายปกครอง หัวหน้าสถานีตำรวจและตำรวจประสานงานโรงเรียน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวม 480 คน

จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือใน 3 ระดับ แยกเป็น การลงนามระดับนโยบายระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ การลงนามระดับอำนวยการ และการลงนามระดับปฏิบัติการในพื้นที่

โดย พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา ผบช.ปส. กล่าวถึงแนวทางและวัตถุประสงค์ของโครงการว่า

"การปราบปราม ป้องกัน และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดยังคงเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ทุกฝ่ายต้องผนึกกำลังกัน โดยเฉพาะการป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กและเยาวชน ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่ทุกฝ่ายมีความห่วงใย"

ถึงแม้ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันจัดโครงการป้องปรามยาเสพติดในสถานศึกษาไปแล้ว

โดยจัดครูตำรวจเข้าไปสอนให้ความรู้ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียนชั้นป.6

ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจและชื่นชมกับผลตอบรับของโครงการ

แต่เนื่องจากในกลุ่มเด็กโตหรือวัยรุ่นใน ระดับมัธยมฯบางสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติดและเกี่ยวเนื่องกับอบายมุขนอกสถานศึกษา

บางแห่งก็แก้ปัญหาได้เอง บางแห่งก็เกินขีดความสามารถของครูที่รับผิดชอบ

นอกจากนี้การแก้ไขปัญหายาเสพติดจำเป็นต้องดำเนินการให้ครอบคลุม ทั้งในมิติการป้องกัน ปราบปราม และการบำบัดรักษาควบคู่กันไป

ซึ่งสถานศึกษาบางแห่งครูที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังก็ถูกคุกคามจากกลุ่มผู้ค้าหรือผู้มีอิทธิพล

ดังนั้น โครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน จึงเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรองรับและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

โดยการดำเนินโครงการตำรวจจะทำหน้าที่ประสานโรงเรียนในแต่ละแห่ง ซึ่งมีผู้รับผิดชอบเป็นครู 3 คน และตำรวจอีก 1 คน เพื่อร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด

รวมทั้งอบายมุขอื่น ทั้งในและนอกสถานศึกษา

ซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะถือหลักต้องรู้จริง ทำจริง และต่อเนื่อง

ทำให้ทุกโรงเรียนที่ร่วมโครงการต้องคัดแยกนักเรียนกลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ หรือขายให้ชัดเจน

จากนั้นจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถป้องกัน แก้ไข และป้องปรามปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้ทุเลาเบาบางลงได้เป็นอย่างมาก


หน้า 2
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.