มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 3687 คน
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8198 ข่าวสดรายวัน


เด็กเตรียมเจ๋ง คว้าที 1-3แอดฯ


"น้องต้า" เผยเคล็ด เรียนเก่งน.ร.เก่ง - นายสุธิวิชญ์ สร้อยสุวรรณ ร.ร.เตรียมอุดมฯ ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 จากการสอบแอดมิชชั่น ประจำปี 2556 ขณะที่ น.ส.พิมพิกา ประสานศักดิ์สกุล จากโรงเรียนเดียวกัน ได้อันดับ 2

แอดมิชชั่นสูงสุด11 คณะเด็กเตรียมฯซิวอันดับคณะ 1-3 ส่วนเด็กตจว.ไม่น้อยหน้า สูงสุดถึง 5 คณะ ทั้งเชียงใหม่ น่าน สระบุรี นครศรีฯ โคราช รวมเด็กสอบผ่านแอดฯปีนี้ 83,955 คน คณะเภสัชฯ มธ. มีอัตราแข่งขันสูงสุด 1 ต่อ 57 ด้านเด็ก เตรียมฯ ว่าที่นิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ที่คะแนนแอดมิชชั่นสูงสุด เผยชอบทำกิจกรรมและชอบเรียน ได้ทำสิ่งที่ชอบเลยมีความสุขเมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ถนนพญาไท นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) แถลงข่าวการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2556 ว่า สอท.ประกาศผลคัดเลือกอย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 9 พ.ค. นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ สอท. www.cuas.or.th และเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ร่วมประกาศผลรวม 17 แห่ง โดยหลังจากนักเรียนทราบผลการคัดเลือกแล้ว ก็ขอให้นักเรียนไปสอบสัมภาษณ์ให้ตรงกับวันที่ เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ค. นี้ประธาน ทปอ. กล่าวต่อว่า ในปีนี้มียอดที่นั่งในแอดมิชชั่นทั้งสิ้น 148,059 คน มีผู้สมัคร 113,410 คน แต่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 83,955 คน ขณะที่คณะ/สาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูงและรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประจำปี"56 ที่ได้คะแนนสูงสุดของคณะ/สาขาวิชา 11 ราย มีดังนี้อันดับ 1 นายสุธิวิชญ์ สร้อยสุวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 94.29 ได้คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2.น.ส.พิมพิกา ประสานศักดิ์สกุล ร.ร.เตรียมอุดมฯ ได้คะแนนร้อยละ 90.06 ได้คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ, 3.น.ส.ฌานิกา เลิศชัยวรกุล ร.ร.เตรียมฯ ได้คะแนนร้อยละ 89.89 ได้คณะจิตวิทยา จุฬาฯ4.น.ส.ชนม์นิภา นิ่มธุภะริยะ ร.ร.สระบุรีวิทยาคม ได้คะแนนร้อยละ 87.83 ได้คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5. น.ส.ณิชนันทน์ ขันทะยา ร.ร.สาธิตมหาวิทยา ลัยเชียงใหม่ ได้คะแนนร้อยละ 86.62 ได้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ, 6.นายวีรประพันธ์ กิติพิบูลย์ ร.ร.เตรียมอุดมฯ ได้คะแนนร้อยละ 85.72 ได้คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ7.นายธนดล หิรัญวัฒน์ ร.ร.กรุงเทพ คริสเตียนวิทยาลัย ได้คะแนนร้อยละ 84.12 ได้คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ, 8.นายจารุเดช บุญญสิทธิ์ ร.ร.จิตรลดา ได้คะแนนร้อยละ 82.03 ได้คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ, 9.นายจิรวัฏ สมรักษ์ ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน ได้คะแนนร้อยละ 80.51 ได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ, 10.น.ส.ธันย์ชนก กล้าณรงค์ ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ได้คะแนนร้อยละ 80.28 ได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ11. น.ส.เวธกา อภิภัทรานันต์ ร.ร.สุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา ได้คะแนนร้อยละ 80.21 ได้คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรนายสมคิดกล่าวต่อว่า สำหรับคณะ/สาขาที่มีการแข่งขันสูงสุด 10 อันดับแรก มีดังนี้ อันดับ 1 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ อัตราส่วน 1:57 คน, 2.วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว อัตราส่วน 1:52, 3.คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา อัตราส่วน 1:52, 4.คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา ม.เกษตรฯ อัตราส่วน 1:50, 5.คณะมนุษย ศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน 1 ม.เกษตรฯ อัตราส่วน 1:47, 6.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย ม.บูรพา อัตราส่วน 1:45, 7.คณะศึกษาฯ สาขาภาษาไทย ม.นเรศวร อัตราส่วน 1:45, 8.คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาธุรกิจการเกษตร ม.เกษตรฯ อัตราส่วน 1:43, 9.คณะมนุษยฯ สาขาภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฏสวนดุสิต และอันดับ 10 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ม.บูรพา อัตราส่วน 1:41นายสมคิดกล่าวว่า คณะเภสัชฯ ที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด เนื่องจากเปิดรับสมัครเป็นปีแรก จึงไม่มีฐานคะแนนสูงต่ำ ทำให้นักเรียนสนใจเลือกสมัครมาก ส่วนอันดับ 2-3 นั้นเปิดรับสมัครมานานแล้ว แต่ก็ยังมีการแข่งขันที่สูงอยู่ โดยภาพรวมตัวเลขไม่ได้ต่ำหรือสูงกว่าที่ผ่านมา"ทั้งนี้ขอย้ำว่าระบบการคัดเลือกในระบบรับตรงกลาง หรือเคลียริ่งเฮาส์ที่ผ่านมา ได้รับนักศึกษาไปแล้ว 3 หมื่นกว่าคน ดังนั้นคะแนนแอดมิชชั่นครั้งนี้ ก็ถือเป็นคะแนนเฉพาะคนที่มาสมัครแอดมิชชั่น จะเทียบเป็นคะแนนภาพรวมเหมือนการสอบเอ็นทรานซ์เดิมที่สอบพร้อมกันทั้งประเทศไม่ได้" นายสมคิดกล่าวสำหรับนายสุธิวิชญ์ สร้อยสุวรรณ หรือ ต้า ร.ร.เตรียมอุดมฯ ที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า รู้สึกดีใจ เพราะเป็นคณะที่อยากเรียน โดยตนเลือกเรียนสาขาการเมืองการปกครอง เพราะสนใจเรื่องการเมือง และพยายามติดตามข่าวบ้านเมืองอยู่ตลอดเวลา มองว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน แม้จะไม่สนใจ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผล กระทบกับเรา จึงควรติดตามข่าวสารด้วยความเข้าใจ ต้องรู้จักคิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ด้วย เพราะหากเชื่อไปตามข่าวทุกอย่างโดยไม่คิดก็จะเกิดความวุ่นวาย"ส่วนอนาคตไม่อยากเป็นนักการเมือง แต่อยากเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครอง เพราะคิดว่าการให้ความรู้กับคนจะเป็นประโยชน์มากกว่า และฝากบอกนักการเมืองที่บริหารประเทศในปัจจุบันว่าขอให้หันมาสนใจพัฒนาการศึกษาและให้ความสำคัญกับเยาวชนมากขึ้น ซึ่งจะไปช่วยพัฒนาประเทศได้ ผมเรียนได้เกรดเฉลี่ย 3.9 แต่ไม่ได้เครียด ชอบทำกิจกรรมมาก เคล็ดลับคือเป็นคนที่ชอบเรียน จึงคิดว่าหากเราได้ทำในสิ่งที่รักและมีความสุขก็จะทำได้ดี" นายสุธิวิชญ์กล่าวน.ส.พิมพิกา ประสานศักดิ์สกุล หรือ น้องแพรว ร.ร.เตรียมอุดมฯ อันดับ 1 คณะนิเทศฯ จุฬาฯ กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมาก เพราะเป็นอีกหนึ่งคณะที่ใฝ่ฝันว่าจะเข้าเรียนให้ได้ แต่หลังจากนี้คงต้องไปปรึกษากับพ่อแม่อีกครั้งว่าจะเรียนต่อในคณะนี้หรือไม่ เพราะขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคณะที่ใฝ่ฝันอยากจะเรียนต่อเช่นกัน แต่ไม่คาดคิดว่าจะมีคะแนนสูงที่สุดของคณะนิเทศฯ อย่างไรก็ตาม คงต้องมีคนคิดว่าแย่งที่นั่งเรียนของคนอื่น แต่ต้องเข้าใจด้วยว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำตามความฝันของตนเอง ดังนั้น ก็เลยลองมาแอดมิชชั่นดู ทั้งนี้ อยากฝากถึงเพื่อนๆ ที่พลาดหวังจากแอดมิชชั่น ครั้งนี้ว่าให้สู้ต่อไป เพราะแอดมิชชั่นไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต ปีหน้าก็ยังมีโอกาสที่จะมาแอดมิชชั่นใหม่ได้ สำหรับตนไม่ได้มีเคล็ดลับในการเรียนอะไร เพียงแค่ตั้งใจเรียน เพราะจะทำให้เราเกิดความขยัน ซึ่งเมื่อเวลาใกล้สอบก็จะทำให้ไม่ฝืนที่จะอ่านหนังสือน.ส.ชนม์นิภา นิ่มธุภะริยะ หรือ นุก ร.ร.สระบุรีวิทยาคม อันดับ 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.เกษตรฯ กล่าวว่า ดีใจและตื่นเต้นมาก ที่เลือกคณะนี้เพราะส่วนแล้วชอบในเรื่องของภาษา จึงเริ่มเตรียมตัวในการเรียนตั้งแต่ชั้นม.1 เรียนในหลักสูตรอิงลิชโปรแกรม ที่โรงเรียนพอขึ้นม.ปลายก็เลือกเรียนเช่นเดิม ทั้งนี้ มองว่าเราต้องตั้งใจเรียนในห้องเรียนและทำงานส่งอาจารย์ให้ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย เพราะสิ่งเหล่านี้ได้ประโยชน์ต่อตัวเราและช่วยในเรื่องคะแนนจีแพ็กซ์ หรือผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรด้วยนายธนดล หิรัญวัฒน์ หรือ น้องไบรท์ ร.ร.กรุงเทพคริสเตียน อันดับ 1 คณะครุฯ จุฬาฯ กล่าวว่า ขณะนี้คนเก่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะเลือกเรียนครู แต่ตนเลือกเรียนครุฯเพราะชอบ ตอนเรียนก็ช่วยสอนเพื่อนๆ และน้องๆ หากเรียนจบก็อยากจะทำงานด้านการศึกษาเพราะอยากเห็นการศึกษาไทยพัฒนา ในฐานะนิสิตครูเห็นข่าวทุจริตสอบบรรจุครูผู้ช่วยแล้วไม่สบายใจ อยากให้กระทรวงศึกษาธิการหามาตรการดูแลให้เข้มงวด เพราะครูควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่น หากปล่อยให้การสอบบรรจุครูเกิดการทุจริตแล้วประเทศของเราจะเป็นอย่างไรนายจารุเดช บุญญสิทธิ์ หรือ ฟอร์ด ร.ร.จิตรลดา อันดับ 1 คณะนิติฯ จุฬาฯ กล่าวว่า รู้สึกดีใจเพราะไม่คิดว่าจะมีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งของคณะ อยากจะฝากบอกเพื่อนๆ ที่ไม่ติดว่าขอให้สู้ต่อไป ส่วนเคล็ดลับในการเรียนก็ขอให้ตั้งใจเรียนในห้องให้ดี โชคดีที่โรงเรียนจิตรลดานำการทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ แกต มาให้นักเรียนได้เรียนรู้ นอกจากนี้อยากให้มีการปรับหลักสูตรโดยตัดบางวิชาที่ไม่จำเป็นออก ส่วนแอดมิชชั่นไม่อยากให้ปรับบ่อยเพราะจะทำให้เด็กเตรียมตัวไม่ทัน


หน้า 1
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.