มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 6015 คน
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7471 ข่าวสดรายวัน


ทบ.ย้ายนายพัน "เหยี่ยว"คุมกรุง
"พล.อ.ประยุทธ์" เซ็นคำสั่งตั้ง 157 นายพันคุมกำลังทั้งทหารราบ-ทหารม้า-ทหารปืนใหญ่-ปตอ.ทั่วประเทศ ดัน "ทหารสายเหยี่ยว" มาคุมกำลังภายในกรุงเทพฯ พร้อมรับสถานการณ์เลือกตั้ง ส่วนแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เน้นปรับเปลี่ยนนายทหารที่สนิทสนมกับฝ่ายกัมพูชามารับหน้าที่แทน ขณะที่นายทหารซึ่งร่วมกระชับพื้นที่ เลื่อนชั้นเตรียมจ่อคุมกำลังหน่วยงานสำคัญๆ เพียบ

วันที่ 13 พ.ค. รายงานข่าวจากกองบัญชา การกองทัพบกแจ้งว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ลงนามในคำสั่งกองทัพบกที่ 99/2554 ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน หรือโยกย้ายระดับผู้บังคับกองพัน ระดับพันเอก และพันโท 157 นาย เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2554 แต่เพิ่งแจกจ่ายคำสั่ง

รายงานข่าวระบุด้วยว่า คำสั่งโยกย้ายนี้เป็นการโยกย้ายนายทหารระดับผู้บังคับหน่วยคุมกำลัง เพื่อรองรับสถานการณ์การดูแลความมั่น คงภายใน ในช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง และการแก้ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา รวมทั้งการตั้งกอง พลทหารราบที่ 7 (พล.ร.7) กองพลใหม่ และการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การโยกย้ายครั้งนี้ มีการขยับและสลับนายทหารที่น่าสนใจ อาทิ กองทัพภาค 1 โยกย้ายนายทหารในกองพลที่1รักษาพระองค์ (พล.1รอ.) ซึ่งเป็นหน่วยกำลังหลักของการรักษาความสงบภายในกทม. โดยนายทหารบางคนถือเป็นนายทหารสายเหยี่ยว

สำหรับนายทหารที่มีคำสั่งให้โยกย้าย ประ กอบด้วย พ.อ.อาสาศึก ขันติรัตน์ (ตท.28) รองผู้บังคับกองพันที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาด เล็กรักษาพระองค์ (รองผบ.ร.1พัน4 รอ.) ขึ้นเป็น ผบ.ร.1พัน4 รอ. แทนพ.อ.ชลัช แจ่มใส ผบ.ร.1พัน4 รอ. ที่ย้ายไปเป็นรองผอ.กองกำลังพล กองทัพน้อย 1 (รองผอ.กกพ.ทน.1) โดยมีพ.ท.สิทธิศักดิ์ ธิวันนา (ตท.32) ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายยุทธการกองทัพภาค1 (ผช.ฝยก.ทภ.1) มา เป็น รองผบ.ร.1 พัน 4 รอ. นอกจากนั้นยังมี พ.อ.วณัฐ ลัทธศักดิ์ศิริ พ.อ.วนา แคล้วปลอดทุกข์ ขยับมาเป็นรองเสนาธิการกอง พลที่ 1 รักษาพระองค์ (รองเสธ.พล.1รอ.)

พ.อ.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ (ตท.26) เสนาธิการการกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ (เสธ.ร.31รอ.) ที่เคยร่วมภารกิจกระชับพื้นที่เสื้อแดงที่ราชประสงค์ และซอยรางน้ำ เมื่อพ.ค. 53 ขยับเป็น รองผบ.ร.31 รอ. ส่วนพ.ท.จักรพงษ์ เส-ลา (ตท.34) รองผบ.ร.31พัน3รอ. เป็นผบ.ร.31 พัน1รอ. โดย พ.ท.อัศวิน บุนนาค ผบ.ร.31 พัน1รอ. ขยับขึ้นเป็น เสธ.ร.31รอ.

ส่วนการโยกย้ายภายในกรมทหารราบ ที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.1 รอ.) พ.อ.ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล (ตท.27) เสธ.ร.11รอ. ขึ้นเป็นรองผบ.ร.11 รอ. พ.ท.หนุน ศันสนาคม (ตท.31) รองเสธ.ร.11รอ. เป็นผบ.ร.11 พัน2รอ. พ.ท.จักรชัย ศรีคชา ผบ.ร.11พัน 2รอ. เป็นเสธ.ร.11รอ. พ.ต.เผ่าพันธุ์ เจนนุวัตร (ตท.33) รองผบ.ร.1 พัน1รอ. เป็นรองเสธ.ร.11รอ.

ขณะที่กองพลทหารราบที่ 9 (พล.ร.9) พ.ท.วุทธยา จันทมาศ (ตท.28) หัวหน้าฝ่ายยุทธการ พล.ร.9 หน่วยกำลังปฏิวัติของกองทัพภาค 1 ที่ จ.กาญจนบุรี ขึ้นเป็นผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 29 (ผบ.ร.29 พัน1) พ.ท.อัษฎาวุธ ปันยารชุน (ตท.29) หัวหน้าฝ่ายกำลังพล พล.ร.9 เป็น ผู้บังคับกองพันที่ 1 กรมทหารราบที่ 19 (ผบ.ร.19 พัน1) ในส่วนของกองพันทหารทหารม้า พ.ท.เศกสรรค์ ภัทรนาวิก (ตท.32) เป็นผบ.ม.พัน 22 พ.ท.ณรงค์ สมิตทันต์ (ตท.30) เป็นผบ.พัน.ศม.

การโยกย้ายภายในกองพันทหารปืนใหญ่ พ.ท.จิรโรจน์ ธูปเทียนรัตน์ (ตท.31) ผช.นายทหารประสานงานการยิง ป.1รอ. เป็นผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ (ผบ.ป.พัน1รอ.) พ.ต.สิฐิจักษ์ ร่มโพธ์ชี (ตท.31) เป็นผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 11 รักษาพระองค์ ( ผบ.ป.พัน11 รอ.)

ส่วนกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศ ยาน (พล.ปตอ.) พ.ท.ปานเทพ อิ่มสุ่น (ตท. 31) เป็นผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ผบ.ปตอ.พัน 2) พ.ท.ธิษณ เกิดประเสริฐ ผบ.ปตอ.พัน 2 เป็นหัวหน้าส่วนปฏิบัติการศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศ ( ศปภอ.) ทบ.2 ในอัตราพันเอก พ.ท.ศักดิ์ชัย พงค์พนาไกร (ตท.31) เป็นผบ.ปตอ. พัน6 โดยพ.ท.อภิสิทธิ์ บุศยารัศมี ผบ.ปตอ.พัน6 เป็นหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน พล.ปตอ.

สำหรับการโยกย้ายนายทหารในกองทัพภาค 2 จะปรับย้ายนายทหารไทยที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทหารเขมรมาคุมพื้นที่แทน อาทิ พ.ต.ปิยะ นงชนา รอง ผบ.ร.23 พัน3 ขยับขึ้นเป็นรองผบ.ทหารพราน 26 (รองผบ.ทพ. 26) และให้พ.ท.ภาคภูมิ นภากาศ รองผบ.ทพ. 26 เป็นหัวหน้าฝ่ายข่าว พล.ร.6 พ.ต.พิทักษ์ชัย กิ่งเกตุ รองผบ.ร.16 พัน 3 เป็นรองผบ.ทพ.23 ดูแลพื้นที่เขาพระวิหาร แทนพ.ท.สุรกิจ กาฬ เนตร รองผบ.ทพ.23 ที่ขยับเป็นผู้บังคับกองพันที่ 1 กรมทหารราบที่ 6 (ผบ.ร.6 พัน1) แทน พ.ท.ประจวบ มูลดับ ที่ขยับไปเป็น เสธ.ร.6 โดยพ.อ. ประเวศสุทธิ สุทธิประภา เสธ.ร.6 เป็นรองผบ.ร.6

นอกจากนั้ยก็ยังย้ายสลับตำแหน่ง พ.อ. ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ (ตท.27) เสธ.ร.23 เป็น ผู้บังคับ การกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.กรม ทพ. 26) สลับตำแหน่งกับ พ.อ.อุดล บุญธรรมเจริญ ผบ. กรม ทพ.26 ที่มาเป็น เสธ.ร.23

กองพลทหารราบที่ 3 (พล.ร.3) พ.ท. ณรงค์ วิชาญาณวรวุฒิ หน.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง พล.ร.3 เป็นผบ.ร.3พัน2 พ.ท.ณรงค์ สวนแก้ว (ตท.25) ผบ.ร.13พัน1 ซึ่งเป็นผบ.กองกำลังเฉพาะกิจ 980 ไทย-ดาร์ฟูร์ ประเทศซูดาน ที่ยังคงปฏิบัติภาร กิจอยู่ที่ซูดาน ขยับเป็น เสธ.ร.13 ในอัตราพันเอก โดยมี พ.ท. จักรพงษ์ โพธิ์นาแค เป็น ผบ.ร.13พัน1 แทน

นอกจากนั้นในคำสั่งโยกย้ายครั้งนี้ ยังได้จัดผบ.หน่วยของกรมทหารราบที่ 7 (ร.7) และกรมทหารราบที่ 17 (ร.17) เพื่อรองรับการตั้งกองพลทหารราบที่ 7 (พล.ร.7) ของกองทัพภาค 3 ที่ดูแลพื้นที่ภาคเหนือ ด้วย อาทิ พ.ท.วันชัย มณีวรรณ (ตท.32) หัวหน้าฝ่ายยุทธการ พล.ร.4 เป็น ผบ.ร.17 พัน2 พ.ท.เจษฎา เงินกอบทอง ผบ.ร.7พัน5 เป็น รองผบ.ร.7 พ.ท.ชายแดน กฤษณสุวรรณ(ตท.27) ผบ.ร.7พัน2 เป็น ผบ.ร.7 พัน5 พ.ท.ชายชาญ ธีรพิเชษฐพงศ์ จเรพล.ร.4 เป็น ผบ.ร.7พัน2

การโยกย้ายภายในกองทัพภาคที่ 4 ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย พ.อ.นิติ ติณสูลานนท์ (ตท.26) ผบ.ร.5พัน2 ย้ายกลับพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้อีกครั้ง ในตำแหน่งผบ.กรมทหารพรานที่ 44 (ผบ.กรมทพ.44) พ.ท. ณรงค์ ตันติสิทธิพร (ตท.27) ผบ.ร.25 พัน1 เป็นผบ.ร.5พัน2 พ.ท. ธรรมรัตน์ อองพลากร (ตท.31) เป็น ผบ.ร.25 พัน 1 พ.ท. พรชัย นิ่มทัศนศริ (ตท.34) เป็น ผบ.พันพัฒนาที่ 4 พ.ท.ภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว (ตท.31) เป็น ผบ.ร.15 พัน 2 พ.ท.สฐิรพงษ์ อาจหาญ (ตท.32) เป็น ผบ.ร.151 พัน 2 พ.ท.พีรพงศ์ วัลลภาทิตย์ (ตท.34) เป็น ผบ.ร.152 พัน 3


หน้า 1
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.