มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 3438 คน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7753 ข่าวสดรายวัน


ถก"ก.ตร."วันนี้ เพิ่ม2พันอัตรา


ผู้การ2-รอง105 ตั้งผกก.ใหม่160


"เหลิม"นั่งหัวโต๊ะประชุม ก.ตร.เที่ยงวันนี้ ถกเปิดตำแหน่ง ใหม่ 2,682 ตำแหน่ง ตั้งแต่ผบช.-ผบก.ผกก.-รองผกก.-สารวัตร-รองสารวัตร-ชั้นประทวน แบ่งเป็นผบช. 1 อัตรา ผู้การในนรป.อีก 2 อัตรา รองผบก. 105 อัตรา ผกก. 160 อัตรา รองผกก. 425 อัตรา สว. 218 อัตรา รองสว. 718 อัตรา และผบ.หมู่อีกเกือบพันอัตรา

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. มีรายงานข่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานก.ตร. ได้นัดประชุมก.ตร ครั้งที่ 2/2555 ในเวลา 12.00 น. วันที่ 20 ก.พ.นี้ ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีวาระสำคัญคือการกำหนดตำแหน่งรองผบก.เพิ่มให้กับภ.จว.ในสังกัด ภาค 1-9 และศชต. การกำหนดตำแหน่งรองผบก.เพิ่มให้บช.ปส. และการกำหนดตำแหน่งรองผบก.เพิ่มให้กับบช.ก.

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับตำแหน่งที่ต้องขออนุมัติก.ตร.เพิ่ม ประกอบด้วยระดับผบช.จำนวน 1 ตำแหน่งในสังกัดสำนักงาน นรป. ระดับผบก.จำนวน 2 ตำแหน่งในสำนักงานนรป. ระดับรองผบก.จำนวน 105 ตำแหน่ง แบ่งเป็นรองผบก.ภ.จว.จำนวน 51 ตำแหน่ง รองผบก.สส.ภาค 1-9 และศชต. รวม 10 ตำแหน่ง รองผบก.ในบช.ก.จำนวน 8 ตำแหน่ง รองผบก.ในสังกัดบช.ปส. จำนวน 5 ตำแหน่ง รองผบก.ในสังกัดบช.ส.จำนวน 5 ตำแหน่ง รองผบก.ในสังกัดสำนักงานงบประมาณ (สงป.) จำนวน 3 ตำแหน่ง รองผบก.กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (วจ.สยศ.ตร.) จำนวน 1 ตำแหน่ง รองผบก.ในสังกัดตชด.จำนวน 5 ตำแหน่ง รองผบกในสังกัดบก.ทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล (สกพ.) จำนวน 1 ตำแหน่ง รองผบก.ในสังกัดบก.สวัสดิการ สำนักงานกำลังพล(สกพ.) จำนวน 1 ตำแหน่ง รอง ผบก.ในสังกัดสตม.จำนวน 14 ตำแหน่ง รองผบก.อก.รพ.ตร.จำนวน 1 ตำแหน่ง

ในระดับผกก.มีขอเพิ่มจำนวน 160 ตำแหน่ง แยกเป็นผกก.ในสังกัดสกพ. 1 ตำแหน่ง กำหนดตำแหน่งจัดตั้งสถานีตำรวจใหม่ ผกก.จำนวน 70 ตำแหน่ง ปรับสวญ. เป็นผกก.จำนวน 84 ตำแหน่ง ผกก.ในสตม.จำนวน 5 ตำแหน่ง

เปิดตำแหน่งรองผกก.จำนวน 425 ตำแหน่ง แบ่งเป็น รองผกก.พท.สกพ. จำนวน 1 ตำแหน่ง รองผกก.ในการจัดตั้งสถานีตำรวจใหม่จำนวน 160 ตำแหน่ง รองผกก.ทดแทนการปรับสวญ.เป็นผกก.จำนวน 168 ตำแหน่ง ปรับหัวสถานีจากสว.เป็นสวญ. จำนวน 65 ตำแหน่ง รองผกก.ในสตม. จำนวน 31 ตำแหน่ง

กำหนดตำแหน่งเพิ่มระดับสว.จำนวน 218 ตำแหน่ง แบ่งเป็นสว.ในพท.สกพ. จำนวน 3 ตำแหน่ง สว.ในการจัดตั้งสถานีตำรวจใหม่จำนวน 92 ตำแหน่ง ตำแหน่งสว.ทดแทนจากการปรับสวญ.เป็นผกก. จำนวน 84 ตำแหน่ง สว.ในสงกัดสตม. จำนวน 38 ตำแหน่ง สว.ในสก.สกพ. จำนวน 1 ตำแหน่ง

กำหนดตำแหน่งระดับรองสว.จำนวน 718 ตำแหน่ง แบ่งเป็นรองสว.ในพท.สกพ. จำนวน 5 ตำแหน่ง รองสว.ในการนัดตั้งสถานีตำรวจใหม่จำนวน 293 ตำแหน่ง รองสว.ทดแทนการปรับหัวหน้าสถานีจากสว. เป็นสวญ.จำนวน 65 ตำแหน่ง รองสว.ใน สตม.จำนวน 355 ตำแหน่ง

เปิดตำแหน่งพนักงานสอบสวน/ครูจำนวน 100 ตำแหน่ง แบ่งเป็นพงส.ในการจักตั้งสถานีตำรวจใหม่จำนวน 87 ตำแหน่ง และครูตชด.จำนวน 13 ตำแหน่ง นอกจากนี้ยังมีผบ.หมู่อีกจำนวน 953 ตำหน่ง แบ่งเป็นผบ. หมู่ในสังกัดพท.สกพ.จำนวน 8 ตำแหน่ง ผบ.หมู่ในสังกัดสตม.จำนวน 918 ตำแหน่ง ผบ.หมู่ในสก.สกพ.จำนวน 27 ตำแหน่ง รวมเปิดตำแหน่งใหม่ทั้งหมด 2,682 ตำแหน่ง


หน้า 1
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.