มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1212 คน
วันที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7708 ข่าวสดรายวัน


สรุป7วันปีใหม่ ดับ335-สถิติลด
วันสุดท้าย 7 วันระวังอันตราย ดับเพิ่มอีก 21 รายสรุปยอดทั้ง 7 วัน ตายรวม 335 รายนครสวรรค์-บุรีรัมย์ แชมป์จังหวัดละ 18 คน สาเหตุหลักคือเมาสุรา และขับรถซิ่ง ส่วนจังหวัดไร้อุบัติเหตุมี 10 จังหวัด "ยงยุทธ"สั่งสานต่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทั้งในและนอกเทศกาล ดันเป็นวาระแห่งชาติ ให้ยอดตายเป็นศูนย์

วันที่ 5 ม.ค. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย ในฐานะผอ.ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เป็นประธานปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 โดยนายยงยุทธกล่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 4 ม.ค. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรณรงค์ฯ เกิดอุบัติเหตุ 237 ครั้ง ลดลงจากปี 2554 (270 ครั้ง) 33 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.22 มีผู้เสียชีวิต 21 ราย ลดลงจากปี 2554 (33 ราย) 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.36 มีผู้บาดเจ็บ 259 คน ลดลงจากปี 2554 (297 คน) 38 คน คิดเป็นร้อยละ 12.79 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงราย 12 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ เชียงรายและตรัง (2 คน) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 15 คน จังหวัดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ รวม 17 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก นนทบุรี บุรีรัมย์ พังงา ปราจีนบุรี แม่ฮ่องสอน ยโสธร ระยอง เลย สระบุรี สุโขทัย หนองคาย อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

นายยงยุทธกล่าวสรุปอุบัติเหตุทางถนนรวม 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.54 - 4 ม.ค.55 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,093 ครั้ง ลดลงจากปี 2554 (3,497 ครั้ง) 404 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 11.55 ผู้เสียชีวิตรวม 335 ราย ลดลงจากปี 2554 (358 ราย) 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.42 ผู้บาดเจ็บรวม 3,375 คน ลดลงจากปี 2554 (3,750 คน) 375 คน ร้อยละ 10 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสูด ได้แก่ เชียงราย 115 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นครสวรรค์ และบุรีรัมย์ (18 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงราย 121 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตในช่วง 7 วัน รวม 10 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย ตาก หนองคาย อุดรธานี ศรีสะเกษ นนทบุรี ตราด สตูล ยะลา และปัตตานี

นายยงยุทธกล่าวต่อว่า สำหรับปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเมาสุรา ร้อยละ 37.28 รองลงมา คือขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 20.63 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 81.47 รองลงมา ได้แก่ รถปิกอัพ ร้อยละ 9.34 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 62.30 บนถนนทางหลวงแผ่นดิน 37.50 ถนน อบต.และหมู่บ้าน 32.95 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ช่วงเวลา 16.01-20.00 น. ร้อยละ 28.87 ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ร้อยละ 54.56 ทั้งนี้จากการจัดตั้งจุดตรวจบังคับใช้กฎจราจร ได้เรียกตรวจยานพาหนะ 4,797,164 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรการลดพฤติกรรมเสี่ยง 10 มาตรการ รวม 643,445 ราย ส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัย 200,909 ราย รองลงมา คือไม่มีใบขับขี่ 185,856 ราย

นายยงยุทธกล่าวว่า ภาพรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ทั้งจำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ ลดลงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่อัตราการเกิดอุบัติเหตุรายใหญ่ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากอยู่ในเกณฑ์สูง ซึ่งจากการวิเคราะห์พบเกิดจากปัจจัยเสี่ยงสำคัญ 4 ด้าน ดังนี้ 1.การขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด 2.ผู้ขับขี่ มีอาการอ่อนล้า หลับใน ทำให้ชนวัตถุริมข้างทาง 3.การไม่สวมหมวกนิรภัย 4.การโดยสารท้ายรถกระบะและการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ศปถ.จะได้เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางการบังคับใช้กฎหมายใน 3 ด้าน ได้แก่ เมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย และขับรถเร็ว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดหาเครื่องมือในการตรวจจับความเร็วและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ควบคู่ไปกับการดำเนินมาตรการควบคุมการจำหน่ายและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด

นายยงยุทธกล่าวว่า ศปถ.จะร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายดำเนินการลดอุบัติเหตุทางถนนต่อเนื่องทั้งระบบอย่างยั่งยืน ทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาล เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปตามแนวทางสำคัญในการดำเนินงานทศวรรษความปลอดภัยทางถนน (พ.ศ.2554-2563) ซึ่งครอบคลุมทั้งการเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายการกำหนดมาตรฐานยานพาหนะและวิศวกรรมจราจรให้ปลอดภัย การสร้างจิตสำนึกเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และระบบการประเมินผล ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชนจากอุบัติเหตุทางถนน และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็น "วาระแห่งชาติ" ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดำเนินการอย่างเข้มข้น ในทุกพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนการแถลงข่าว กลุ่มผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประมาณ 20 คน เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายยงยุทธ เสนอให้ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทั้งนี้ เพื่อเป็น การป้องกันไม่ให้เยาวชนหน้าใหม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว รวมไปถึงทางกลุ่มจะมีการร่วมประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจสาระของ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ 2551 นอกจากนี้มีการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะวันหยุดยาวในเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ หรือสงกรานต์ ที่มีอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นมากกว่าปกติ ซึ่งทางเครือข่ายฯ ได้เสนอมาตรการ 5 ข้อให้กับนายยงยุทธไปด้วย

นายยงยุทธกล่าวภายหลังว่า จากการรับฟังสถิติแล้ว อุบัติเหตุลดลง ทั้งจำนวนครั้ง ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจในการรณรงค์อุบัติเหตุของรัฐบาลชุดนี้ ที่นายกฯ มอบนโยบายไว้ว่าอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ จากการดำเนินการและรณรงค์ ทำให้ได้ผลถึงร้อยละ 90 ถือว่าเป็นการเริ่มต้นในเรื่องที่เราควรจะต้องมีการสานต่อ ทำให้อุบัติเหตุการเสียชีวิตเป็นศูนย์ให้ได้ ในครั้งต่อๆ ไป ซึ่งต้องขอปรบมือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เกิดผลเป็นอย่างดี แต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขปัญหากันต่อไปและอาจจะต้องเข้มงวดกันมากขึ้น


หน้า 1
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.