มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 377 คน
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 7810 ข่าวสดรายวัน


"ปู"สั่งตั้งวอร์รูมวิเคราะห์น้ำท่วม

รับมือน้ำ - น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯ ฟังบรรยายสรุปจากเจ้าหน้าที่ ขณะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือกบอ. นัดพิเศษ ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 เม.ย.

เมื่อเวลา 15.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ว่า ภายหลังจากที่ตนได้ติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการของกบอ. เพื่อเร่งรัดงานทุกส่วนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งการพัฒนาต้นน้ำ สร้างฝ่ายชะลอน้ำ และการปลูกป่า ต้องอาศัยหลายกระทรวงบูรณาการงานร่วมกันโดยให้สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) เป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน เพื่อดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการน้ำแบบรวมศูนย์ โดยจะต้องดึงข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เป็นข้อมูลปัจจุบันแล้วนำมาใช้วิเคราะห์ในวอร์รูม โดยมีทีมวิเคราะห์ข้อมูลจากทุกสำนัก เพื่อชี้แจงให้ประชาชนทราบเป็นระยะ

เมื่อถามถึงการระบายน้ำในเขื่อนปัจจุบันเป็นไปตามนโยบายหรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การระบายน้ำในเขื่อนหลักๆ คงระดับที่ร้อยละ 60 เพราะต้องดูปริมาณน้ำที่ต้องใช้ในพื้นที่แล้งด้วย ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่กรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) ให้แนวทางไว้ แต่ไม่ได้ปรับลดไปที่ร้อยละ 45 เพียงต้องการเห็นการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นเอกภาพ โดยคำนึงถึงศักยภาพและความสามารถของคูคลองต่างๆ ที่สามารถรองรับได้ด้วย จะต้องเชื่อมงานส่วนนี้ให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้นตามแผนระยะยาว

เมื่อถามว่ามีการร่างการใช้งบประมาณอย่างไร นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า ส่วนใหญ่เป็นการใช้เรื่องเยียวยา ชดเชยไปเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังเร่งใช้ในส่วนกลุ่มที่สำนักงบประมาณอนุมัติงบประมาณไป 3.4 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตาม ตนและคณะกรรมการกบอ.จะเดินทางเยือนประเทศจีนเพื่อศึกษาหลักการบริหารจัดการน้ำ เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้และขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของจีนทำงานร่วมกับไทย สำหรับระบบการเตือนภัยได้มีการหารือว่าจะวางมาตรการเชื่อมโยงระบบเตือนภัยลงให้ถึงชุมชน และให้ทุกหน่วยงานรวมแผนเข้าสู่ส่วนกลาง พร้อมติดตามความคืบหน้า ขณะนี้ทุกหน่วยงานได้วางโครงร่างแล้ว และวอร์รูมจะติดตามผลงานมาบูรณาการเป็นแผนแม่บท และเร่งสรุปการติดตั้งกล้องซีซีทีวีตามจุดระบายน้ำต่างๆ ต่อไป


หน้า 11
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.