มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 3313 คน
วันที่ 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7462 ข่าวสดรายวัน


แต่งตั้ง โยกย้ายนายอำเภอ
นายกมล ประเสริฐกุล นอภ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เป็น นอภ.นาโยง จ.ตรัง นายกฤตชนัย ศรีสุริยจันทร์ นอภ.ส่องดาว จ.สกลนคร เป็น นอภ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู นายกฤษฎา แก้วสองเมือง นอภ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ เป็น นอภ. กาบเชิง จ.สุรินทร์ นายกำธร สุอรุณ นอภ.ปัว จ.น่าน เป็น นอภ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร นายกิตติศักดิ์ ศรีนพคุณ นอภ.เขาค้อ รักษาการในตำแหน่ง นอภ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ เป็น นอภ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

จ่าสิบเอกเกริกชัย ผ่องแผ้ว นอภ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เป็น นอภ.อุทุมพรพิชัย จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร สวาสดิ์ญาติ นอภ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เป็น นอภ. เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน นายเกรียงวิชญ์ โกรพวิมล นอภ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เป็น นอภ.จุน จ.พะเยา นายขวัญชัย เทิดทูนการค้า นอภ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ เป็น นอภ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ นายคฑายุทธ ติระพงศ์ประเสริฐ นอภ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ เป็น นอภ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

นายคนึง มีพรหม นอภ.นาหว้า จ.นครพนม เป็น นอภ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี เรือโทครรชิต บุญสิทธิ์ นอภ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เป็น นอภ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นอภ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เป็น นอภ. แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ นายจตุพร ชนะศรี นอภ.เวียงสา จ.น่าน เป็น นอภ.สามโคก จ.ปทุมธานี นายจำนัล เหมือนดำ นอภ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เป็น นอภ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

นายจำลอง ไกรดิษฐ์ นอภ.ควนขนุน จ.พัทลุง เป็น นอภ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา นายจิตตวีร์ ภูมิวุฒิสาร นอภ.องครักษ์ จ.นครนายก เป็น นอภ.ผักไห่ จ.พระนคร ศรีอยุธยา นายจิตวัฒน์ วิกสิต นอภ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เป็น นอภ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ นายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ นอภ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เป็น นอภ. วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี นายฉลอง เทอดวีระพงษ์ นอภ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เป็น นอภ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

นายเฉลิมวุฒิ รักขติวงศ์ นอภ.แม่เมาะ รักษาการในตำแหน่ง นอภ.เถิน จ.ลำปาง เป็น นอภ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ นายเฉลิมศักดิ์ แหงมงาม ปลัด อ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง(ปฏิบัติหน้าที่รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง) เป็น เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง นายชนาส ชัชวาลวงศ์ นอภ. เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ เป็น นอภ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายชัชวาลย์ ศิริพันธ์ นอภ. หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด เป็น นอภ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นายชัยชาญ พูนผล นอภ. พระทองคำ จ.นครราชสีมา เป็น นอภ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

นายชัยภัค สุนทรหงส์ นอภ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี เป็น นอภ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา นายชัยยงค์ ฮมภิรมย์ นอภ.สีชมภู จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา นายชัยรัตน์ สุทธิธรรม นอภ.วังยาง จ.นครพนม เป็น นอภ. คำชะอี จ.มุกดาหาร นายชัยวัฒน์ อิทธิวรรณพงศ์ นอภ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร เป็น นอภ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด นายชาญชัย บุญเสนอ นอภ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เป็น นอภ. กุดจับ จ.อุดรธานี

นายชาติชาย เพชระบูรณิน นอภ.ชนแดน รักษาการในตำแหน่ง นอภ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เป็น นอภ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นายชิดชนก ทับแสง นอภ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร เป็น นอภ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา นายชุมพล สุขใส นอภ.คำตากล้า จ.สกลนคร เป็น นอภ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี นายชูชาติ สมสวย นอภ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี เป็น นอภ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี นายชูศักดิ์ เด่นยุกต์ นอภ. ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ เป็น นอภ.ปะเหลียน จ.ตรัง

นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นอภ.ปลาปาก จ.นครพนม เป็น นอภ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด นายโชคดี อมรวัฒน์ นอภ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เป็น นอภ.เชียงแสน จ.เชียงราย นายฐานวัฒน์ ธนโชคอนันท์ นอภ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี เป็น นอภ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด นายณัฏฐ์ธีร์ อุดมประมวล นอภ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี (ช่วยราชการที่ทำการปกครอง จ.สุราษฎร์ธานี) เป็น นอภ.กุดบาก จ.สกลนคร นายณัฐ ชาติวัฒนศิริ นอภ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เป็น นอภ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

นายดำรง ดีสกูล นอภ.สระใคร จ.หนองคาย เป็น นอภ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ นายดำรงพล ศิลปี นอภ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร เป็น นอภ.โนนแดง จ.นครราชสีมา นายดิเรก ขุนอ่อน นอภ.กุดชุม จ.ยโสธร เป็น นอภ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ นายเด็ดดวง อนุกุล นอภ.ขุนตาล จ.เชียงราย เป็น นอภ.เชียงม่วน จ.พะเยา นายถาวร คงแก้ว นอภ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เป็น นอภ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

นายทนงฤทธิ์ แก้วมณีชัย นอภ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี เป็น นอภ.นาแก จ.นครพนม นายทรงพร ก้อนแก้ว นอภ.เกาะยาว จ.พังงา เป็น นอภ.บางแก้ว จ.พัทลุง นายทวี เสริมภักดีกุล นอภ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย เป็น นอภ.ภูเรือ จ.เลย นายทวีพล ปัญญาวัฒนานนท์ นอภ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เป็น นอภ.คง จ.นครราชสีมา นายทัศนัย สุขเจริญ นอภ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี เป็น นอภ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

นายทินกร มุสิกวัตร นอภ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เป็น นอภ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช เป็น นอภ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช นายทิวา วัชรกาฬ ผอ. ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 1 สำนักการสอบสวนและนิติกร เป็น นอภ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ ผอ.ส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน เป็น ผอ.ส่วนยุทธการและการข่าว สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน นายเทพสิทธิ์ ธัญญวนิชลำสนธิ จ.ลพบุรี เป็น นอภ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น นายเทอดศักดิ์ จารุอัคระ นอภ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เป็น นอภ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

นายธนา บุษปวานิช นอภ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เป็น นอภ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ว่าที่ร้อยตรี ธรรมศิฑชัย สามกษัตริย์ นอภ.เนินขาม จ.ชัยนาท เป็น นอภ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร นายธวัชชัย แท้เที่ยง นอภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช เป็น นอภ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช นายธวัชชัย รอดงาม นอภ. เปือยน้อย จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น นายธวัฒน์ชัย ม่วงทอง นอภ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เป็น นอภ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

นายธัญญพัฒน์ พัฑฒิคงพันธุ์ นอภ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช เป็น นอภ. ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช นายธำรง เขมะรัตน์ นอภ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เป็น นอภ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช นายธีรภัทร อติเทพสถิต นอภ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ เป็น นอภ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิ์ศักดิ์ นอภ. ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เป็น ผอ.ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 1 สำนักการสอบ สวนและนิติการ นายธีระพล ช่วยเรียง นอภ.บางแก้ว จ.พัทลุง เป็น นอภ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

นายธีระวิทย์ สิทธิดำรง นอภ.โคกเจริญ จ. ลพบุรี เป็น นอภ.เลาขวัญ จ.กาญจน บุรี นายนคร สุสัณฐิตพงษ์ นอภ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ เป็น นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมวิทยาลัยการปกครอง นายนพ บุญน้อม นอภ.นาตาล จ.อุบลราชธานี เป็น นอภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรี ธรรมราช นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล นอภ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เป็น นอภ.เชียงของ จ.เชียงราย นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล นอภ.กุดบาก จ.สกลนคร เป็น นอภ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

นายนราธร ศรประสิทธิ์ นอภ.แกดำ จ.มหาสารคาม เป็น นอภ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล นอภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ เป็น นอภ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนรินทร์ วรรณมหินทร์ นอภ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เป็น นอภ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี นาย นฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นอภ.สนม จ.สุรินทร์ เป็น นอภ. จอมพระ จ.สุรินทร์ นางนิภา สุวรรณสุจริต นอภ. สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู (ช่วยราชการที่ทำการปกครอง จ.ศรีสะเกษ) เป็น นอภ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

นายนิวัฒน์ โฆสิตาภา นอภ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ เป็น นอภ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร นอภ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เป็น นอภ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี นายนิเวศส์ พูลสวัสดิ์ นอภ.ปาย จ.แม่ฮ่อง สอน เป็น นอภ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ นายเนาวรัตน์ ธูสรานนท์ นอภ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เป็น ปลัด อ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง (ช่วยราชการกรมการปกครอง) นายบรรพต ยาฟอง นอภ.สังคม จ.หนองคาย เป็น นอภ.ด่านซ้าย จ.เลย

นายบัญญัติ พงษ์ศรีกูร นอภ.โนนแดง จ.นครราช สีมา เป็น นอภ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายบัณฑิต นันทนาพรชัย นอภ.บัวเขต จ.สุรินทร์ เป็น นอภ.สังขะ จ.สุรินทร์ นายบำเพ็ญ บินไทยสงค์ นอภ.เชียงของ จ.เชียงราย เป็น นอภ.เวียงสา จ.น่าน นายบำเหน็จ บินหรีม นอภ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี เป็น นอภ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี นายบุญเติม เรณุมาศ นอภ.ไพรบึง จ.ศรีสะ เกษ เป็น นอภ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

นายบุญยัง เรือนกุล นอภ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป็น นอภ.ฮอด จ.เชียงใหม่ นายประกิต วงษ์วิสิทธิ์ นอภ. บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา เป็น นอภ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ นอภ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เป็น นอภ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นายประพันธ์ จันทร์ชุ่ม นอภ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี เป็น นอภ. พรหมพิราม จ.พิษณุโลก นายประสงค์ อุไรวรณ์ นอภ. ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เป็น นอภ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

นายประสิทธิ์ ฟักอุดม นอภ.เคียนชา จ.สุราษฎร์ ธานี เป็น นอภ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี นายประเสริฐ ศรีพนารัตนกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการและระบบเทคโนโลยีการทะเบียน ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารพัฒนางานปกครอง) เป็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน) นายประเสริฐ เอกนวพุฒิพันธุ์ นอภ.บ้านคา จ.ราชบุรี เป็น นอภ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นอภ.นายูง จ.อุดรธานี เป็น นอภ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ นายปรีชา ชนะกิจกำจร นอภ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เป็น นอภ.สายบุรี จ.ปัตตานี

นายปรีชา พรพิสิฏฐ์โชค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน เป็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานและระบบเทคโนโลยีการทะเบียน ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารพัฒนางานปกครอง)

นายปิยะวัตร แก้วจินดา นอภ. หนองแซง จ.สระบุรี เป็น นอภ.นาเชือก จ.มหาสารคาม นายพงศว์เทพ จิรสุขประเสริฐ นอภ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรี ธรรมราช เป็น นอภ.ควนขนุน จ.พัทลุง นายพงษ์พัฒน์ วิเชียรสมุทร นอภ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น นอภ. สรรพยา จ.ชัยนาท นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ นอภ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร เป็น นอภ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

นายพรต ภูภักดิ์ นอภ.นาเชือก จ.มหาสารคาม เป็น นอภ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายพรหมกฤต ม่วงมงคล เกาะกูด จ.ตราด (ช่วยราชการที่ทำการปกครอง จ.ตราด) เป็น นอภ.มะขาม จ.จันทบุรี นายพัฒนธรณ์ กีรติรัฐวัฒน์ นอภ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เป็น นอภ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ว่าที่ ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ นอภ.บ่อไร่ จ.ตราด เป็น นอภ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี นายพิทักษ์ บริพิศ นอภ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร เป็น นอภ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

นายพิสิษฐ์ แร่ทอง นอภ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดร ธานี เป็น นอภ.กุดชุม จ.ยโสธร นายพีระพล ตัณฑ์โอภาส นอภ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา เป็น นอภ. เนินขาม จ.ชัยนาท นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ นอภ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เป็น นอภ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ นายไพฑูรย์ อินสุข นอภ.น้ำหนาว รักษาการในตำแหน่ง นอภ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เป็น นอภ.ชนแดน จ.เพชร บูรณ์ นายไพรัช หอมกลิ่น นอภ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เป็น นอภ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

นายไพศาล ศิลปวัฒนานันท์ นอภ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ เป็น นอภ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ นายภัลลพ พิลา นอภ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เป็น นอภ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช นอภ.พระยืน จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น นายโภคากร สินสกลวัฒน์ นอภ.ท่าสองยาง จ.ตาก เป็น นอภ.วังเจ้า จ.ตาก นายยลยง มีพืชน์ นอภ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เป็น นอภ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

นายยุทธนา นุชนารถ นอภ.โคกสูง จ.สระแก้ว เป็น นอภ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย นอภ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เป็น นอภ.บางกรวย จ.นนทบุรี นายรณรงค์ นครจินดา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง เป็น ผอ.ส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริการทะเบียน นายรพินทร์ ถาวรพันธ์ นอภ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน เป็น นอภ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ นายระวีวงศ์ วงศ์ปราชญ์ นอภ.แม่ทะ จ.ลำปาง เป็น นอภ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

นายรังสฤษดิ์ จิตดี นอภ.จอมพระ จ.สุรินทร์ เป็น ผอ.ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายรัฐฐะ สิริธรังศรี นอภ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เป็น นอภ.สังคม จ.หนองคาย นายเรวัต ประสงค์ นอภ. ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น นอภ.อุทัย จ.พระนคร ศรีอยุธยา นายเรวัต อัมพวานนท์ นอภ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น นอภ.กำแพงแสน จ.นครปฐม นายล้ำ เลิศศรีมงคล นอภ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เป็น นอภ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

พ.จ.อ.ลิขิต ทองนาท นอภ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เป็น นอภ.ไชโย จ.อ่างทอง นายลือชัย เจริญทรัพย์ นอภ.สายบุรี จ.ปัตตานี เป็น นอภ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี นายเล็ก ศรีเรือง นอภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เป็น นอภ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นายวรทัศน์ วาณิชอังกูร นอภ.สรรพยา จ.ชัยนาท เป็น นอภ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ว่าที่ ร.ต.วรานนท์ ยิ้มมงคล นอภ.บ้านเหลี่ยม จ.นครราชสีมา เป็น นอภ.พระยืน จ.ขอนแก่น

นายวสันต์ สุขสมบูรณ์ นอภ.บัวลาย จ.นคร ราชสีมา เป็น นอภ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา นายวัชรศักดิ์ จุลยานนท์ นอภ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เป็น นอภ.จะแนะ จ.นราธิวาส นายวัชรศักดิ์ เชาวน์ประยูรชัย นอภ.แม่ลาว จ.เชียงราย เป็น นอภ.แม่สรวย จ.เชียงราย นายวัชระ เกตุพันธุ์ นอภ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เป็น นอภ.หนองโดน จ.สระบุรี นายวัชรินทร์ รัตนบรรณกิจ นอภ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ เป็น นอภ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

นายวิจักษขณ์ ชินโคตรพงศ์ นอภ.อุทุมพร พิสัย จ.ศรีสะเกษ เป็น นอภ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ นายวิจิตร หลังสัน นอภ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็น นอภ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นายนายวิชัย ตั้งคำเจริญ นอภ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.ปากพลี จ.นครนายก นายวิชัย นิมิตรมงคล นอภ.สีดา จ.นครราชสีมา เป็น นอภ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายวิเชียร ชิดชนกนารถ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน) เป็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง (ปฏิบัติหน้าที่รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง)

นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ นอภ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ เป็น นอภ.สามง่าม จ.พิจิตร นายวิทยา สโรบล นอภ. ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี เป็น นอภ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี นายวินัย จงวัฒนบัณฑิตย์ นอภ.บ้านนา จ.นครนายก เป็น นอภ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ นอภ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เป็น นอภ. บ้านลาด จ.เพชรบุรี นายวิรุจ วิชัยบุญ นอภ.นาแก จ.นครพนม เป็น นอภ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

นายวิวัฒน์ ฉันทนานุรักษ์ นอภ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ (ช่วยราชการกรมการปกครอง) เป็น นอภ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นายวิษณุ บูรณะกิจภิญโญ นอภ.นาทม จ.นครพนม เป็น นอภ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี นายวีระ คำหล้า นอภ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ เป็น นอภ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายวีระเกียรติ รัมณีย์รัตนากุล นอภ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เป็น ผอ.กองคลัง กองคลัง นายวีระพล บูรณะพานิช นอภ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี เป็น นอภ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน นอภ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็น นอภ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู นายวุทธชัย อาภานุกูล นอภ.วัดเพลง จ.ราชบุรี เป็น นอภ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายเวียงชัย แก้วพินิจ นอภ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี เป็น นอภ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ร.ท.ศตวรรษ อนันตกุล นอภ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เป็น นอภ.นายายอาม จ.จันทบุรี นายศรีชัย ตันทะโสภณ นอภ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เป็น นอภ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นอภ.เชียงม่วน จ.พะเยา เป็น นอภ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นอภ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เป็น ผอ.ส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ นอภ.วังเจ้า จ.ตาก เป็น นอภ.ขุนตาล จ.เชียงราย นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ นอภ.บึงบูรณ์ จ.ศรีสะเกษ เป็น นอภ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง นายศิรัษฎ์ ประสบเนตร นอภ.คง จ.นครราชสีมา เป็น นอภ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

นายศุภโชค สังขวณิช นอภ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น นายศุภศิษฎ์ หล้ากอง นอภ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เป็น นอภ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน นายเศรษฐชัย ธนารักษ์ นอภ.ลำดวน จ.สุรินทร์ เป็น นอภ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ นายสมเกียรติ ตันตระกูล นอภ.ทุ่งช้าง จ.น่าน เป็น นอภ.เถิน จ.ลำปาง นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง(ช่วยราชการกองวิชาการและแผนงาน) เป็น หน.กลุ่มพัฒนาระบบการปกครองท้องที่ ส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ (ช่วยราชการกองวิชาการและแผนงาน)

ว่าที่ ร.ต.สมบัติ จันทรเจษฎากร นอภ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา เป็น นอภ.ประทาย จ.นครราชสีมา ว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์ พรตั้งจิตรลิขิต หน.กลุ่มงานพัฒนาระบบสื่อสาร กองการสื่อสาร เป็น ผอ.กองการสื่อสาร กองการสื่อสาร นายสมพงษ์ มากมณี นอภ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เป็น นอภ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช นายสมโภช โชติชูช่วง นอภ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เป็น นอภ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช นายสมยศ รักษกุลวิทยา นอภ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด เป็น นอภ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

นายสมยศ ศิลปิโยดม นอภ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร เป็น นอภ.บ้านนา จ.นครนายก นายสมศักดิ์ พฤกษ์ ไพบูลย์ นอภ.ประทาย จ.นครราชสีมา เป็น นอภ.แกดำ จ.มหาสารคาม นายสมศักดิ์ คณาคำ นอภ.จะแนะ จ. นราธิวาส เป็น นอภ.สุไหงปาตี จ.นราธิวาส ว่าที่ ร.ต. สมัย คำชมภู นอภ.นาน้อย จ.น่าน เป็น นอภ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา นอภ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เป็น นอภ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา นายสฤษดิ์ ไชยโสภณ นอภ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เป็น นอภ.บ้านผือ จ.อุดรธานี นายสะอาด สิงห์งาม นอภ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เป็น นอภ.องครักษ์ จ.นคร นายก นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ นอภ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เป็น นอภ.ควนโดน จ.สตูล นายสานิต เขมวัฒนา นอภ. สูงเม่น จ.แพร่ เป็น นอภ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ นาย สานิตย์ เกริกสกุล นอภ.เรณูนคร จ.นครพนม เป็น นอภ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน นอภ.แม่ออน จ.เชียง ใหม่ เป็น นอภ.วังม่วง จ.สระบุรี นายสุชาติกิตติ์ สุทธิกาศนีย์ธร นอภ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.สีชมพู จ.ขอนแก่น นายสุทธา ธรรมอำนวยสุข นอภ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เป็น นอภ.พยุหะคีรี จ.นคร สวรรค์ นายสุทธิลักษณ์ รักษเจริญ นอภ.ฮอด จ.เชียง ใหม่ เป็น นอภ.เวียงชัย จ.เชียงราย นายสุเทพ สัมพันธ์วัฒนชัย นอภ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา เป็น นอภ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

นายสุพจน์ รอดเรือง นอภ.ไชยวาน จ.อุดรธานี เป็น นอภ.โพนพิสัย จ.หนองคาย นายศุภมิตร เกิดกล่ำ นอภ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เป็น นอภ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นายสุรพจน์ นวมถนอม นอภ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เป็น นอภ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล นอภ.กุดรัง จ.มหาสารคาม เป็น นอภ.สูงเม่น จ.แพร่

นายสุพันธ์ ศรีมงคล นอภ.นาหมื่น จ.น่าน เป็น นอภ.แม่ทะ จ.ลำปาง นายสุระ หงษ์ศิริ นอภ.เต่างอย จ.สกลนคร เป็น นอภ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นาย สุรยัณห์ จิรสัตย์สุนทร นอภ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เป็น นอภ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี นายสุวิชว์ ชูช่วยสุวรรณ นอภ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เป็น นอภ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี นายสุวิทย์ ศรีสมบูรณ์ นอภ.จตุรพักตร พิมาน จ.ร้อยเอ็ด เป็น นอภ.นายูง จ.อุดรธานี

นายเสริมศักดิ์ สีสันต์ นอภ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็น ผอ.ส่วนกิจการมวลชน สำนักกิจการความมั่นคงภายใน นายเสรี หอมเกษตร นอภ.เขวางสินรินทร์ จ.สุรินทร์ เป็น นอภ.สนม จ.สุรินทร์ นายโสภณ คชพันธ์ นอภ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ เป็น นอภ.สำโรง ทาบ จ.สุรินทร์ นายอดิเทพ กมลเวชช์ นอภ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา เป็น นอภ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

นายอติชาต อุณหเลขกะ นอภ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร เป็น นอภ.เรณูนคร จ.นครพนม นายอนุวัฒน์ หิระนิล นอภ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ เป็น นอภ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ นายอภิชาต ชุ่มเชื้อ นอภ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เป็น นอภ.บ้านธิ จ.ลำพูน นายอภิชาต ธนะมัย นอภ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ เป็น นอภ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ นายอาทิตย์ นพคุณวงศ์ นอภ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เป็น นอภ. อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

นายอำนาจ แย้มศิริ นอภ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็น นอภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ นายอำนาจ เพียรบำหยัด นอภ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี เป็น นอภ. เกาะยาว จ.พังงา นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย นอภ.ภูเพียง จ.น่าน เป็น ผอ.ส่วนการข่าว สำนักกิจการความมั่นคงภายใน นายอุทัย ลือชัย นอภ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เป็น นอภ.สารภี จ.เชียงใหม่


หน้า 2
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.