มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 2532 คน
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6909 ข่าวสดรายวัน


แต่งตั้งโยกย้าย36ปลัดจังหวัด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ต.ค. นายมานิต วัฒนเสน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำแหน่ง ปลัดจังหวัด ผู้อำนวยการ(ผอ.)สำนัก ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง จำนวน 39 ราย แบ่งเป็น 1. แต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการตำแหน่งปลัดจังหวัดผอ.สำนัก ผู้ตรวจกรม 13 ราย ได้แก่ 1.นายจีรเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผอ.สำนักกิจการความมั่นคงภายใน เป็นปลัดจังหวัดสุโขทัย 2.นายเฉลิมพล พลวัน ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นปลัดจังหวัดอุทัยธานี 3.นายนาวิน สินธุสะอาด ผอ.สำนักบริหารการปกครองท้องที่ เป็นผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 4.นายประธาน ดวงพัตรา ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นปลัดจังหวัดพิษณุโลก 5.นายปิยะ ภะรตะศิลปิน ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็น เป็นปลัดจังหวัดสตูล 6.นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล ปลัดจังหวัดระยอง เป็นปลัดจังหวัดสิงห์บุรี 7.นายสมดี คชายั่งยืน ผอ.สำนักบริหารการทะเบียน เป็นปลัดจังหวัดนครพนม

8.นายสมสง่า คูณสมบัติกุล ปลัดจังหวัดนครพนม เป็นผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 9.นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็นปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ 10.นายสุรีย์ จิระเสวี ปลัดจังหวัดสุโขทัย เป็นปลัดจังหวัดกำแพงเพชร 11.นายอภิศักดิ์ พลโยราช ปลัดจังหวัดยโสธร เป็นปลัดจังหวัดตาก 12.นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็นผอ.สำนักบริหารการทะเบียน 13.นายอุดม สมรส ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด

2.แต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการตำแหน่งนายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด 23 ตำแหน่ง ได้แก่ 1.นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว เป็นปลัดจังหวัดชุมพร 2.นายไกรราศ แก้วดี นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นปลัดจังหวัดสกลนคร 3.นายคันฉัตร ตันเสถียร นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี เป็นปลัดจังหวัดปราจีนบุรี 4.นายเจน รัตนพิเชฎฐชัย นายอำเภอเมืองราชบุรี เป็นปลัดจังหวัดราชบุรี 5.นายชะลอศักดิ์ ตรีสาร นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นปลัดจังหวัดยโสธร 7.นายโชคชัย เดชอมรธัญ นายอำเภอเมืองปทุมธานี เป็นปลัดจังหวัดปทุมธานี 8.นายไชยวัฒนจ์ เทพี นายอำเภอถลาง จ.ภูเก็ต เป็นปลัดจังหวัดภูเก็ต 9.นายฐานิศร์ น้อยเพ็ง นายอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นปลัดจังหวัดนนทบุรี 10.นายณรงค์ ธีรจันทรางกูล นายอำเภอเมืองจันทบุรี เป็นปลัดจังหวัดจันทบุรี 11.นายถาวร กุลโชติ นายอำเภอเมืองตราด เป็นปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ 12.นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นปลัดจังหวัดพะเยา 13.นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย นายอำเภอบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เป็นปลัดจังหวัดพัทลุง 14.นายประสิทธิ์ บุญลิขิต นายอำเภอเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นปลัดจังหวัดสุรินทร์ 15.นายปัญญา งานเลิศ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เป็นปลัดจังหวัดอ่างทอง

16.นายพยม ธารีชาญ นายอำเภอพิมูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เป็นปลัดจังหวัดอุบลราชธานี 17.นายพิพัฒน์ ศังขะฤกษ์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นปลัดจังหวัดกาญจนบุรี 18.นายพิภพ ตำทองสุข นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ 19.นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ นายอำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เป็นปลัดจังหวัดมหาสารคาม 20.นายวราวุธ ปิ่นเงิน นายอำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง เป็นปลัดจังหวัดระยอง 21.นายวินัย สิทธิมณฑล นายอำเภอเมืองน่าน เป็นปลัดจังหวัดศรีสะเกษ 22.นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ นายอำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เป็นปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี 23.นายสมาน แสงสะอาด นายอำเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นปลัดจังหวัดกระบี่

3.แต่งตั้ง(เลื่อน)ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจ ผอ.สำนัก ได้แก่ 1.นายชาญชนะ เอี่ยมแสง ผอ.ส่วนกำลังและส่งกำลังบำรุง สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน เป็นผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 2.นายสำราญ ตันเรืองศรี ผอ.ส่วนบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่ เป็น ผอ.สำนักบริหารการปกครองท้องที่ และ3.นายสิทธิชัย ศักดา นายอำเภอแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เป็นผอ.สำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต.


หน้า 11
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.