มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 903 คน
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8361 ข่าวสดรายวัน


"เจ้าคุณธงชัย"ขึ้นเป็น"รองสมเด็จ"
เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี มหาเถรสมาคม (มส.) จะประกาศรายนามพระเถรานุเถระที่ทำคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและพระพุทธศาสนาให้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อรับการสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์สำหรับการเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ประจำปี 2556 นี้ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาสมณศักดิ์ของคณะธรรมยุตและมหานิกาย เสนอพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ หรือรองสมเด็จพระราชาคณะ จำนวน 2 รูป แบ่งเป็น ธรรมยุต 1 รูป คือ พระธรรมวราภรณ์ (มนตรี คณิสสโร) เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะภาค 11 (ธรรมยุต) ขอรับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์พระราชาคณะ เจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏที่ "พระพรหมวิสุทธาจารย์"ส่วนมหานิกาย 1 รูป คือ พระธรรมภาวนาวิกรม (ธงชัย ธัมมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ และ ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง ขอรับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏที่ "พระพรหมมังคลาจารย์"โดยพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏรูปใหม่ จะเข้ารับพระราชทานสถาปนาเลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556


หน้า 14
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.