มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 4023 คน
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7633 ข่าวสดรายวัน


ศูนย์พักพิง-อพยพผู้ประสบอุทกภัยในตจว.


รายงานพิเศษพระนครศรีอยุธยา

อ.พระนครศรีอยุธย
า - (ติดต่อ 08-1302-7634) ร.ร.วัดประดู่ทรงธรรม ร.ร.ลุมพรีชนูปถัมภ์ ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ ร.ร.สุดินสหราษฎร์ ร.ร.วัดไผ่ ร.ร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 08-9895-0048 ร.ร.ปากกรานพิทยา 08-1860-8259 ร.ร.อยุธยานุสรณ์ 08-9882-6773 ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย 08-9707-4924

อนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.สำเภาล่ม ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ.ท่าเรือ - (ติดต่อ 08-1302-7634) ร.ร.วัดสตือ ร.ร.วัดทองทรงธรรม ร.ร.ท่าเรือนิตยานุกูล 08-1947-0341 ร.ร.ท่าหลวงวิทยานุกูล 08-1946-6143 วัดสะตือ วัดจำปา วัดโพธิ์ไทร

อ.บางปะหัน (ติดต่อ 08-1302-7634) ร.ร.วัดโขดเขมาราม ร.ร.วัดตาลเอน (โศถนชนูปถัมภ์) ร.ร.วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) ร.ร.บางปะหัน 08-6556-1278 อบต.บางเดื่อ อบต.โพธิ์สามต้น อบต. บ้านข้อ วัดนาค วัดนนทรีย์

อ.บ้านแพรก - ร.ร.วัดไก่เตี้ย 08-1302-7634 ร.ร.บ้านแพรกประชาสรรค์ 0-3538-6120 วัดโบสถ์ วัดเขียนลาย วัดลำเพนียง วัดหลวงพ่อเขียว วัดใหม่สองห้อง วัดนครโปรดสัตว์ ศาลาประชาคมอำเภออุทัย วัดสัมเพนียง

อ.มหาราช - ร.ร.วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) 08-1302-7634 ร.ร.มหาราชประชานิมิต 0-3538-9131 วัดแจ้ง วัดปากคลอง วัดโพธิ์ประสิทธิ์ วิทยาลัยการอาชีพตำบลบ้านขวาง

อ.วังน้อย - ร.ร.วัดบ้านช้าง 08-1302-7634 ร.ร.วัดศิวาราม 08-1302-7634 ร.ร.วังน้อย 08-1302-7634 ร.ร.พนมยงค์วิทยา 08-1919-9529 ร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 08-1947-2979 มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วัดหนองโสน ที่ว่าการอำเภอวังน้อย ต.ลำไทร

อ.อุทัย - ร.ร.วัดขุนทิพย์ 08-1302-7634 ร.ร.หนองน้ำส้มวิทยาคม 0-3575-0072 ร.ร.อุทัย 08-1488-5209 เทศบาลตำบลอุทัย วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ศูนย์อพยพฝั่งตรงข้ามศาลากลางจังหวัด ต.คานหาม

อ.บางไทร - (ติดต่อ 08-5176-5502) ร.ร.วัดสนามไชย ร.ร.บ้านเชียงรากน้อย ร.ร.ไทยรัฐ 2 ร.ร.วัดสง่างาม ร.ร.วัดแก้ว ร.ร.วัดช่างเหล็ก ร.ร.ศรีบางไทร ร.ร.วัดแจ้ง ร.ร.วัดพระขาว ร.ร.วัดจุฬามณี ร.ร.วัดอัมพวา ร.ร.บางซ้ายวิทยา 08-1816-9603 ร.ร.บางไทรวิทยา 08-1571-6025

วัดคู้สลอด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร วัดโรงหลวง ร.ร.วัดสุนทราราม วัดช้างน้อย วัดป้อมแก้ว ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลึง ร.ร.วัดป้อมแก้ว ร.ร.วัดสิงห์สุทธาวาส ร.ร.วัดกระแชง

ร.ร.ส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแชง ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ วัดท่าซุงทักษิณาราม อบต.สนามชัย อบต.บ้านม้า วัดช้างใหญ่ วัดเชียงรากน้อย นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก ร.ร.บางไทรวิทยา ที่ว่าการอำเภอบางไทร

อ.ผักไห่ - ร.ร.วัดบ้านอ้อ 08-5176-5502 ร.ร.ผักไห่สุทธาประมุข 08-1853-5527 ร.ร.ลาดชะโดสามัคคี 0-3574-0102 ร.ร.สาคลีวิทยา 08-1834-6577 วัดลาดชะโด เทศบาลตำบลลาดชะโด วัดโพธิ์เผือก อบต.นาคู วัดไผ่ล้อม วัดดงสัก วัดหน้าโคก อบต.นาคู

อ.บางปะอิน - (ติดต่อ 08-5176-5502) ร.ร.วัดบ้านซ่าง ร.ร.วัดบ้านนิมิต ร.ร.วัดตลาด ร.ร.วัดธรรมนาวา ร.ร.วัดศรีโพธิ์ ร.ร.วัดราษฎร์บำรุง ร.ร.บางปะอิน 08-5812-4800 ร.ร.บางปะอินราชานุเคราะห์ (1) 08-1430-2250 วัดพยาญาติ วัดพระยาญาติ ร.ร.เชียงรากน้อย วัดทุ่งศรีโพธิ์ อบต.บ้านหว้า

อ.นครหลวง - ร.ร.ท่าช้างวิทยาคม 08-1745-3175 ร.ร.นครหลวงอุดมรัชต์วิทยา 08-1922-2761 วัดสีจำปา วัดละมุด วัดลาย วัดปรีดาราม วัดมาศพระจันทร์ วัดโตนด วัดมาบพระจันทร์ โครงการเคหะชุมชน (แฟลต) ต.บ่อโพง

อ.ภาชี - ร.ร.ภาชี สุนทรวิทยานุกูล 08-1667-7598 วัดเจริญธรรม วัดพระแก้ว ร.ร.วัดโคกม่วง

อ.บางบาล - ร.ร.บางบาล 08-7107-1393 วัดจำปา วัดสะตือ ศาลาประชาคมอำเภอบางบาล

อ.เสนา - ร.ร.ลาดงาประชาบำรุง 0-3572-0386 ร.ร.เสนาประสิทธิ์ 08-1851-1693 ร.ร.อุดมศีลวิทยา 0-3526-4100 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพน สวนอุตสาหกรรมบ้านแพน วิทยาลัยการอาชีพเสนา

อ.ลาดบัวหลวง - ร.ร.วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) 08-1933-4790 ร.ร.ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 08-1851-7461 เทศบาลตำบลสามเมือง อบต.คลองพระยาบรรลือ อบต.พระยาบรรลือ เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวง อบต.สิงหนาท วัดราษฎร์ปุณณาราม

อ.บางซ้าย - วัดสุคนธาราม วัดบางซ้ายนอก หอประชุมอำเภอบางซ้าย

ฉะเชิงเทรา

อ.เมือง - ร.ร.ดัดดรุณี 08-1532-4751 ร.ร.เบจมราชรังสฤษดิ์ ร.ร. วัดโสธรวราราม

อ.บางน้ำเปรี้ยว - ร.ร.บางน้ำเปรี้ยววิทยาคม

อ.บางคล้า - ร.ร.บางคล้าวิทยา ร.ร.วัดลาดบัวขาว

อ.ราชสาส์น - ร.ร.ราชสาส์นวิทยา 0-3851-5609 ร.ร.วัดแสนภุมราวาส 0-3855-1456 ร.ร.วัดน้ำฉ่า 0-3855-1456

อ.บางปะกง - ร.ร.บางปะกง "บวรวิทยายน"

อ.บางบ่อ - ร.ร.บางบ่อวิทยาคม

นครสวรรค์

อ.เมือง - (ติดต่อ 08-1973-5345) ร.ร.วัดท่าล้อ ร.ร.วัดชุมนุมสงฆ์ ร.ร.วัดหัวถนน ร.ร.วัดท่าดินแดง ร.ร.วัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์) ร.ร.วัดคลองคาง ร.ร.วัดท่าทอง และ ร.ร.อนุบาลเมืองนครสวรรค์ 08-1973-6640 ร.ร.บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 08-6926-6328 ร.ร.อุทัยวิทยาคม 0-5651-1334 ร.ร.สตรีนครสวรรค์ 0-5622-1207 ร.ร.นครสวรรค์ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย จีรประวัติ 08-1962-7366 ร.ร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 08-1953-8222

อ.โกรกพระ - ร.ร.ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 08-1973-5345 ร.ร.โกรกพระ 0-5632-0342

อ.ชุมแสง - ร.ร.ทับกฤชพัฒนา 08-6926-6328 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ 0-5638-4038 ร.ร.บ้านประชาสามัคคี และติดต่อ 08-1973-5345 ร.ร.วัดคลองเกษมเหนือ ร.ร.ชุมชนวัดเกยไชยหนือ ร.ร.วัดทับกฤชเหนือ

อ.ท่าตะโก - (ติดต่อ 08-1281-3218) ร.ร.วัดพนมเศษ ร.ร.บ้านคลองบอน ร.ร.วัดคร่อเรียงราย ร.ร.วังวิทยา ร.ร.บ้านปากง่าม ร.ร.วัดช่องแกระ ร.ร.วัดวังมหากร

อ.ตาคลี - (ติดต่อ 08-1281-3218) ร.ร.วัดทุ่งทะเลทราย ร.ร.วัดหนองคูน้อย ร.ร.บ้านคลองแปด

อ.เก้าเลี้ยว - ร.ร.เก้าเลี้ยววิทยา 0-5638-3528

อ.ลาดยาว - ร.ร.เทพศาลาประชาสรรค์ 0-5636-5163

อ.บรรพตพิสัย - ร.ร.บรรพตพิสัยพิทยาคม 0-5627-9259

อ.หนองบัว - ร.ร.หนองบัว 0-5687-6240

นนทบุรี

อ.เมือง - ร.ร.วัดบางระโหง 08-1402-7943 ร.ร.วัดปราสาท 08-1803-6112 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา (55) 08-1828-7108 ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ 08-6344-2172 ร.ร.วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 08-7047-2857 ร.ร.วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 08-1897-8856 ร.ร.ชุมชนวัดสมรโกฎิ 08-1712-8688 ร.ร.อนุราชประสิทธิ์ 08-1621-2637 ร.ร.วัดบัวขวัญ 08-1817-2273 ร.ร.วัดโขติการาม 08-9477-6900 ร.ร.วัดปากน้ำ 08-1921-5518

ร.ร.อนุบาลนนทบุรี 08-1936-8300 ร.ร.วัดลานนาบุญ 08-1498-6327 ร.ร.กลาโหมอุทิศ 08-7107-6362 ร.ร.วัดทางหลวงโพธิ์ทอง 08-6311-3211

ร.ร.วัดฝาง 08-1306-6842 ร.ร.ชุมชนวัดไทรม้า 08-6733-0355 ร.ร.วัดป่าไม้อุทิศ (9) 08-9828-6776 ร.ร.ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 08-3994-7068 ร.ร.วัดตำหนักใต้ 08-1816-7068 ร.ร.ทานสัมฤทธิ์วิทยา 08-9048-9893 ร.ร.ประชาอุปถัมภ์ 08-1331-2563 ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม 08-7252-8004 ร.ร.ศรีบุณยานนท์ 08-9814-0092 ร.ร.สตรีนนทบุรี 08-1946-7515

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 08-1852-9867 ร.ร.นนทบุรีพิทยาคม 08-1852-9867 ร.ร.เบญจมราชานุสรณ์ 08-1852-9867 ร.ร.รัตนาธิเบศร์ 08-1852-9867 ร.ร.เตรียมอุดมพัฒนาการนนทบุรี 08-1628-5231 ร.ร.รัตนาธิเบศร์ 08-1818-1319 ร.ร.เบจมราชานุสรณ์ 08-1939-3840 ร.ร.นนทบุรีพิทยาคม 08-9032-7545 ร.ร.เล็กโกเมศอนุสรณ์ ร.ร.พัฒนวิทย์ บริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วัดโบสถ์ดอนพรหม ร.ร.วัดเพลง ต.ไทรม้า

วัดทองนาปรัง ร.ร.วัดโชติการาม ร.ร.วัดประชารังสรรค์ ต.บางกร่าง สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี ต.บางกร่าง วัดป่าเลไลย์ ต.บางศรีเมือง วัดพุทธิปรางค์ปราโมทย์ วัดบางศรีเมือง ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนนทบุรี ร.ร.เทศบาล 1-5 ต.สวนใหญ่ ศูนย์ป้องกันและช่วยเหลือเทศบาล เทศบาลนนทบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนนทบุรี ศาลากลางจังหวัด

อ.บางกรวย - ร.ร.วัดจันทร์ 08-9445-6174 ร.ร.วัดเชิงกระบือ 08-1583-9933 ร.ร.วัดสำโรง 08-9441-4053 ร.ร.วัดบางไกรนอก 08-9455-7040 ร.ร.ชุมชนวัดบางไกรใน 08-7091-4826 ร.ร.วัดซองพลู 08-1821-7340 ร.ร.มหาสวัสดิ์ 08-9511-7022 ร.ร.วัดใหม่ผดุงเขต 08-6780-4151 ร.ร.นุ่มประสงค์วิทยา 08-1562-6639 ร.ร.อนุบาลบางกรวย 08-9143-7164 ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี 08-1852-9867 ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 08-1852-9867

ร.ร.วัดจันทร์ วัดศรีบุญเรือง ร.ร.วัดส้มเกลี้ยง ร.ร.วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง ร.ร.วัดสิงห์ เทศบาลตำบลศาลากลาง สำนักงานทางหลวงชนบท วัดใหม่ผดุงเขต สมาคมเด็กเก่า อบต.มหาสวัสดิ์ ร.ร.วัดโตนดมหาสวัสดิ์ บริษัท โฮมเวิร์ค วัดบางไกรนอก ชุมนุมสหกรณ์ฯ วัดรวกบางสีทอง วิทยาลัยราชพฤกษ์

อ.ปากเกร็ด - (ติดต่อ 08-1533-8115) ร.ร.ชลประทานสงเคราะห์ ร.ร.มูลนิธิปากเกร็ด ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 0-2501-7463-4 ร.ร.ปากเกร็ด 08-1838-8975, 0-2960-6060 ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม 0-2583-7345 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี 08-1810-4114 ร.ร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง 08-7805-3707 ร.ร.หอวังนนทบุรี 08-1985-6161

อ.บางบัวทอง - (ติดต่อ 08-1533-8115) ร.ร.ชุมชนวัดบางไผ่ ร.ร.วัดลาดปลาดุก ร.ร.บางบัวทอง 08-1875-8476 ร.พ.บางบัวทอง 2 ร.ร.ชมุชนวัดบางไผ่

อ.บางใหญ่ - (ติดต่อ 08-1533-8115) ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระชนนี ร.ร.แก้วอินทร์ ร.ร.สตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) 08-1711-7198 ร.ร.วานิชพาณิชยการ ร.ร.วัดพิกุลเงิน เทศบาลตำบลบางม่วง ร.ร.วัดสังวรณ์พิมลไพบูรณ์ วัดคงคา วัดบางม่วง ร.ร.คลองโยงเวทีอุปถัมภ์ ร.ร.ชุมชนวัดต้นเชือก 4 ร.ร.บ้านดอนตะลุมพุก อบต.บางใหม่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.เสาธงหิน ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ ร.ร.อนุบาลบางใหญ่ ร.ร.ชุมชนวัดบางโค วัดบางโค วัดส้มเกลี้ยง อบต.บางแม่นาง ต.บางแม่นาง วัดศรีราษฎร์ วัดบางเลนเจริญ วัดสวนแก้ว วัดประชารังสรรค์ 1 วัดโตนด

อ.ไทรน้อย - ร.ร.วัดไทรใหญ่ 08-1533-8115 ร.ร.วัดมะสง 08-1533-8115 ร.ร.ไทรน้อย 08-1984-0522 ร.ร.ราษฎร์นิยม 0-2985-5660-2 ร.ร.สมบูรณ์ศาสตร์ ร.ร.วัดคลองตาคล้าย วัดสโมสร วัดไทรใหญ่ วัดคลองขวาง วัดคลองตาคล้าย วัดอ่วมอ่อง วัดคลองขุนศรี อบต.วัดไทรใหญ่ วัดยอดพระพิมล อบต.ไทรน้อย อบต.หนองเพรางาย หมู่บ้านเอเซีย สนามกีฬาลิ้มสกุล มัสยิดอัลฮูดา

ปทุมธานี

อ.เมือง - ร.ร.ปทุมวิไล 08-6803-0196 ร.ร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 08-1914-4960 ร.ร.ปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) 0-2581-1825 ร.ร.หอวังปทุมธานี 08-6309-1060 ร.ร.ชันสิทธาวาส "พัฒน์สายบำรุง" 0-2581-5569

มหาวิทยาลัยรังสิต ต.หลักหก สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี สภ.เมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

อ.คลองหลวง - ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 08-9923-1772 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คลองหลวง 08-1927-3945 ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ 08-6803-0196 วัดอู่ข้าว ต.คลองเจ็ด วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม

อ.ลาดหลุมแก้ว - ร.ร.บัวแก้วเกษร 08-1814-0880 ร.ร.วรราชาทินัดดามาตุวิทยา 08-9816-3114 ร.ร.สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 0-2599-4305 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี 0-2599-4461 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 0-2593-1965

มัสยิดเนี้ยะมาติลและห์ มัสยิดมูยาฮิด มัสยิดชาอาดาตุ้ลอิสลาม ร.ร.กันตวรรณ ร.ร.สังฆรักษ์บำรุง ร.ร.วัดลำมหาเมฆ ร.ร.วัดบ่อเงิน ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ร.ร.สุนทรโรเมตตาประชาสรรค์ ร.ร.บ้านคลองขวางบน ร.ร.วัดสุทธาวาส ร.ร.วัดบัวขวัญ ร.ร.บ้านคลองเจ้าเมือง

อ.ธัญบุรี - ร.ร.ธัญรัตน์ 08-1667-5744 ร.ร.สายปัญญารังสิต 0-2536-3544 ร.ร.ธัญบุรี 08-9201-7043 ร.ร.นานาชาติ ร.ร.โชคชัย มหาวิทยาลัยเนอร์ทอิสเทิร์นเอเชีย ร.ร.วัดเขียนเขต ร.ร.วัดอัยยิการาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ร.ร.วัดชุมแก้ว ร.ร.วัดแสงสรรค์ ร.ร.ทิพากร ร.ร.สายปัญญา รังสิต ร.ร.ประชาธิปัตย์ ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร วัดชุมแก้ว

อ.หนองเสือ - ร.ร.หนองเสือวิทยาคม 0-2549-1124 ที่ว่าการอำเภอหนองเสือ วัดบึงบา ร.ร.หนองเสือวิทยาคม วัดพวงแก้ว วัดศรีสโมสร วัดบึงบอน ร.ร.วัดสอนดีศรีเจริญ ร.ร.วัดสุขบุญฑริการาม วัดเจริญบุญ

วัดราษฎร์บำรุง วัดโปรยฝน วัดธรรมราชเจริญผล วัดสุนทริการาม วัดนพรัตน์ ร.ร.แสนชื่นปานนุกูล ร.ร.อยู่ประชานุเคราะห์ ร.ร.วัดปทุมนายก

อ.ลำลูกกา - ร.ร.มัธยมสังคีตวิทยา 08-9501-1045 ร.ร.เตรียมอุดมฯ พัฒนาการลำลูกกา 08-1896-9072 ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมฯ 0-2569-1447-8 ร.ร.สวนกุหลาบนวมินทร์วิทยาลัย ปทุม ธานี 08-1258-7879 สนามกีฬาธูปะเตมีย์ วัดโพธิสพผลเจริญ เทศบาลตำบลลำไทร วัดพิรุณศาสตร์ ร.ร.วัดสุวรรณบำรุงราษฎร์วราราม

อ.ปากเกร็ด - ร.ร.สวนกุหลาบนนทบุรี 08-1810-4114

อ.สามโคก - ร.ร.สุเหร่าใหม่เจริญ อบต.บางโพธิ์เหนือ ร.ร.บางโพธิ์เหนือ อบต.กระแซง วัดแจ้ง วัดสามโคก อบต.สามโคก วัดตำหนัก ร.ร.วัดสามัคคียาราม วัดสิงห์ อบต.บางกระบือ อบต.ท้ายเกาะ วัดบางเตยกลาง ที่ว่าการอำเภอสามโคก

สมุทรปราการ

อ.กิ่งบางเสาธง - วัดจรเข้ใหญ่ วัดศรีวารีน้อย ร.ร.ปากคลองมอญ วัดใหม่ปากคลองมอญ วัดหัวคู้วราราม วัดบัวโรย ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง วัดศิริเสาธง ร.ร.วัดเสาธงนอก วัดเสาธงนอก

อ.พระสมุทรเจดีย์ - วัดคลองสวน วัดคลองพระราม วัดสาขลา เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ วัดพระสมุทรเจดีย์ ร.ร.อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ร.ร.วัดแค อบต.ในคลองบางปลากด ร.ร.วัดใหญ่ ร.ร.มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม วัดใหญ่บางปลากด อบต.แหลมฟ้าผ่า ที่ทำการเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

แฟลตทหารเรือต.แหลมฟ้าผ่า กรมอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า ต.แหลมฟ้าผ่า วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ต.แหลมฟ้าผ่า ร.ร.วัดแหลมฟ้าผ่า ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์

อ.บางบ่อ - ร.ร.หลวงพ่อปาน ร.ร.วัดสีล้งตั้งตรงจิต ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ ร.ร.วัดปานประสิทธาราม วัดสร่างโศก ร.ร.วัดสร่างโศก ร.ร.บ้านท้องคุ้ง สุเหร่าคลองกันยา วัดปานประสิทธาราม

วัดกาหลง ร.ร.ปากคลองชวดใหญ่ วัดสุคันธาวาส ร.ร.วัดเกาะแก้ว วัดบางพลีน้อย วัดหอมศีลใต้ ร.ร.วัดบางพลีน้อย ร.ร.ธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ ร.ร.คลองหลุมลึก วัดบางบ่อ ร.ร.คลองกันยา ร.ร.บางบ่อวิทยา วัดคอลาด

ร.ร.ชุมชนวัดบ้านระกาศ วัดบ้านระกาศ ร.ร.ตลาดบางพลีน้อย วัดกาหลง ร.ร.ตลาดปากคลองเจ้า ร.ร.วัดเปร็งราษฎร์บำรุง วัดนาคราช ร.ร.คลองกระแชงเตย เทศบาลคลองสวน ร.ร.ตลาดคลองสวน

ร.ร.คลองพระยานาคราช วัดนิยม ร.ร.วัดนิยมยาตรา วัดบางเพรียง วัดโคธาราม (บ้านท้ายวัด) วัดโคธาราม (บ้านไร่พริก) ร.ร.อนุบาลชุมชนบางบ่อ

อ.เมือง - ร.ร.บดินทรสิงห์เสนีย์ สมุทรปราการ 08-1917-9906 ร.ร.สมุทรปราการ 08-7672-2552 ร.ร.สตรีสมุทรปราการ 08-1842-0986 ร.ร.นวมินทร์สวนกุหลาบ สมุทรปราการ 08-1771-5630 อบต.แพรกใหม่ ร.ร.คลองใหม่ ร.ร.ปทุมคงคา ร.ร.วัดแพรกษา

ร.ร.ภรวิชญ์ ต.แพรกษา ร.ร.นาคดีอนุสรณ์ วัดแพรกษา ร.ร.สุขเจริญผล อบต.เทพารักษ์ ร.ร.อนุบาลเทพารักษ์ อบต.บางโปรง ร.ร.นิลรัตน์อนุสรณ์ วัดสุขกร ร.ร.วัดบางโปรง วัดบางโปรง ร.ร.วัดบางนางเกร็ง

กองบังคับการตำรวจน้ำ ต.บางด้วน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ต.บางด้วน ร.ร.วัดสุขกร วัดบางด้วน วัดบางนางเกรง ร.ร.คลองมหาวงษ์ วัดราษฎร์โพธิ์ทอง วัดอโศการาม ร.ร.หาดอมรา

ร.ร.คลองบางปู ร.ร.ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง วัดศรีจันทราราม วัดแสงธรรมบุราราม สำนักงานเทศบาลตำบลบางเมือง ร.ร.อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ร.ร.วัดไตรสามัคคี วัดไตรสามัคคี

ร.ร.เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ร.ร.อุ่นอารีย์ ร.ร.ปราณีเนาวบุตร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร.ร.พิบูลย์ประชาบาล ร.ร.วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ร.ร.เอี่ยมสุรีย์ วัดตำหรุ ร.ร.วัดตำหรุ

อ.บางพลี - ร.ร.ราชวินิตสุวรรณภูมิ ร.ร.วัดหนองปรือ อบต.ราชาเทวะ ร.ร.พรหมพิกุลทอง ร.ร.วัดกิ่งแก้ว ร.ร.คลองบางกะสี ร.ร.วัดราษฎรนิยมธรรม มัสยิดบางกะสี มัสยิดบางปลา ร.ร.สุเหร่าบางกะสี ร.ร.สุเหร่าบางปลา วัดบางปลา ร.ร.วัดราษฎรบูรณะ อบต.บางแก้ว อาคารบางนาทาวเวอร์ ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว ร.ร.บางแก้วประชาสรรค์ ร.ร.พูลเจริญวิทยาคม

วัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงใน ร.ร.วัดบางโฉลงนอก ร.ร.วัดบางโฉลงใน ร.ร.ธนสิทธิ์อนุสรณ์ ร.ร.คลองบางกระบือ ร.ร.คลองบางแก้ว ร.ร.เตรียมปริญญานุสรณ์ เทศบาลตำบลบางพลี ร.ร.บางพลีราษฎร์บำรุง ร.ร.วัดบางพลีใหญ่ใน ร.ร.วัดบางพลีใหญ่กลาง

อ.พระประแดง - ร.ร.ราชประชาสมาสัย 08-1984-3820 ร.ร.เซนต์แมรี่ ร.ร.อาษาวิทยา ร.ร.วัดทรงธรรม ร.ร.อำนวยวิทย์ ร.ร.วิสุทธิกษัตรี ร.ร.เทศบาลวัดแค ร.ร.เทศบาลป้อมแผงไฟฟ้า ร.ร.พลอยจาตุรจินดา ร.ร.วัดครุใน ร.ร.วัดครุนอก วัดบางจาก วัดชมนิมิตร อบต.ทรงคนอง วัดคันลัด

อบต.บางยอ ร.ร.วัดป่าเกด ร.ร.วัดกองแก้ว สมาคมคนพิการ ต.บางกระสอบ ร.ร.วัดบางกระสอบ อบต.บางกระสอบ ร.ร.บางน้ำผึ้งใน อบต.บางกระเจ้า ร.ร.วัดราษฎรรังสรรค์ อบต.บางกอบัวอ่างทอง

อ.เมือง - (ติดต่อ 08-6064-1939) ร.ร.วัดเซิงหวาย ร.ร.วัดสุวรรณ ร.ร.วัดตาลเจ็ดช่อ ร.ร.วัดท้ายย่าน ร.ร.วัดโพธิ์วงษ์ ร.ร.วัดลิ้นทอง ร.ร.วัดกระทุ่มราย ร.ร.วัดไทรย์

ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี และร.ร.บ้านเนินตูม (ติดต่อ 08-1841-8505)

อ.ป่าโมก - (ติดต่อ 08-6064-1939) ร.ร.วัดศรีมหาโพธิ์ ร.ร.วัดเกตุ ร.ร.ชุมชนวัดปราสาท ร.ร.วัดเอกราช ร.ร.วัดท่า

อ.ไชโย - (ติดต่อ 08-6064-1939) ร.ร.วัดโบสถ์ (ไชโย) ร.ร.วัดวงษ์ภาศน์ ร.ร.วัดกำแพง ร.ร.วัดมะขาม ร.ร.วัดบ้านป่า

อ.โพธิ์ทอง - (ติดต่อ 08-6064-1939) ร.ร.อนุบาลโพธิ์ทอง ร.ร.วัดท่าโขลง ร.ร.วัดโพธิ์ราษฎร์ ร.ร.วัดบุญศิริวิทยาราม ร.ร.วัดท่าสามัคคี ร.ร.วัดท่าตลาด

อ.วิเศษชัยชาญ - (ติดต่อ 08-6064-1939) ร.ร.ชุมชนวัดน้ำพุ ร.ร.วัดแปดแก้ว ร.ร.วัดวันอุทิศ ร.ร.วัดมะนาวหวาน ร.ร.วัดคลองสำโรง ร.ร.วัดใหม่ทางข้าม ร.ร.วัดต้นทอง ร.ร.วัดวิเศษชัยชาญ

อ.แสวงหา - ร.ร.วัดบ้านแก 08-6064-1939อุทัยธานี

อ.เมือง - (ติดต่อ 08-1841-8505) ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี ร.ร.บ้านเนินตูม ร.ร.บ้านหลุมเข้า ร.ร.บ้านเนินซาก ร.ร.ทาบทอง ค่ายลูกเสือเมืองอุทัยธานี

สระแก้ว

อ.เมือง - ร.ร.สระแก้ว 08-1804-6875

ปราจีนบุรี

อ.เมือง - ร.ร.ปราจีนกัลยาณี 08-1996-6473 ร.ร.ปราจิณราษฎร์อำรุง 08-9091-1070

นครนายก

อ.เมือง - ร.ร.นครนายกวิทยาคม 08-5044-1440 ร.ร.ท่าเกษมพิทยา 08-1409-4411

อ.บ้านนา - ร.ร.ปิยชาติพัฒนา 08-9245-3306

สมุทรสาคร

อ.กระทุ่มแบน - โครงการบ้านเอื้ออาทร ต.คลองมะเดื่อ

สระบุรี

อ.เมือง - ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร โครงการบ้านเอื้ออาทร ต.โคกแย้ศูนย์ช่วยเหลือสังกัดการศึกษานอกระบบ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (รังสิต) อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 08-1808-5138, 0-2577-0024

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) คลองเตย กทม. 08-1845-0994, 0-2712-4256, 0-2392-5960

สถาบัน กศน.ภาคกลาง ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม ราชบุรี 08-1378-0861, 0-3223-1326

สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 08-1949-0679, 0-3898-1619, 0-3898-1622

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก 08-1176-2552, 08-9985-4118, 0-3731-2168, 0-3731-3672

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม 08-1942-3175, 08-1880-6839, 0-3439-5104

สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี 08-1941-6385, 08-1880-0788, 0-3238-9167

สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ 08-1921-0176, 08-9978-4527, 0-2384-4823, 0-2384-5648

สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เมือง 08-1994-8957, 0-3622-1328

สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท 08-1886-4821, 0-5647-6665


หน้า 3
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.