มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1370 คน
วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7094 ข่าวสดรายวัน


ระบุ"ไทย"ติดอันดับ5ขี้เมาโลก "สระแก้ว"นำร่องจว.บำบัดรักษาคนติดเหล้า
สระแก้ว - เมื่อวันที่ 30 เม.ย. น.พ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ เปิดเผยว่า ปัญหาการดื่มสุราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ในปี พ.ศ.2544 ประเทศไทยมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทอยู่ในอันดับที่ 40 ของโลก เมื่อเทียบเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เท่ากับ 8.47 ลิตร/คน/ปี โดยพบว่าคนไทยดื่มเบียร์เป็นอันดับที่ 85 ของโลก ดื่มไวน์เป็นอันดับที่ 124 ของโลก ดื่มเหล้าเป็นอันดับที่ 5 ของโลก และแนวโน้มการดื่มสุราในระยะเวลา 4 ปี คนไทยมีอัตราการดื่มที่เพิ่มสูงมากขึ้น จากอันดับที่ 50 ในปี 2541 มาเป็นอันดับที่ 40 ในปี 2544 โดยเฉพาะไวน์และเบียร์มีอัตราการดื่มเพิ่มขึ้นอย่างมาก และจากผลการสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสุราของประชากร โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2550 พบว่ามีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปดื่มสุรา 14.9 ล้านคนหรือร้อยละ 29.3 โดยผู้ชายดื่มร้อยละ 51 มากกว่าผู้หญิงที่ดื่มร้อยละ 8.8 คิดเป็นประมาณกว่า 6 เท่า ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือกลุ่มเยาวชนมีอัตราการดื่มสุราสูงถึงร้อยละ 21.9 หรือ 1 ใน 5 ของนักดื่มทั้งหมด

น.พ.พีระ กล่าวต่อว่า ในขณะที่ผลกระทบของการดื่มสุราส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพ เป็นสาเหตุของโรคถึงกว่า 60 โรค เช่น โรคติดสุรา ประสาทเสื่อมจากสุรา โรคกระเพาะอักเสบ โรคตับแข็ง มะเร็ง ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เส้นเลือดในสมองแตก หรืออุบัติเหตุ และยังทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมา ทั้งอาชญากรรม ความรุนแรง ปัญหาในการทำงาน หนี้สิน เป็นต้น

จากปัญหาดังกล่าว ร.พ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่ จึงมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการบำบัดรักษาแบบผู้มีปัญหาการดื่มสุราแบบ บูรณาการขึ้นและเลือกจังหวัดสระแก้วเป็น 1 ใน 10 จังหวัดนำร่องดำเนินโครงการ ระยะเวลาตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ส.ค.51-31 ธ.ค.53 และจังหวัดเลือก อ.คลองหาด อ.วังน้ำเย็น และอ.วังสมบูรณ์ เป็นพื้นที่นำร่องโครงการ เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการลดความเสี่ยงต่อสุขภาพในผู้มีปัญหาการดื่มสุราและบำบัดรักษาผู้ติดสุราที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย และในวันที่ 11-12 พ.ค.นี้ ร่วมกับ ร.พ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราเบื้องต้นสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


หน้า 28
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.