มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 267 คน
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8308 ข่าวสดรายวัน


ตรวจ'ดีเอ็นเอ'คนไทยไร้สัญชาติ 'ระนอง'จัดแพทย์พิสูจน์ตัวตน-คืนสิทธิ์พลเมือง

พิสูจน์สิทธิ์ - แพทย์เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อในช่องปากของคนไทยไร้สัญชาติรวม 39 ราย ในพื้นที่ จ.ระนอง ตามโครงการ "เฉลิมพระเกียรติปกป้องสิทธิ์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และคนยากไร้ สู่พลเมืองอาเซียน" เพื่อพิสูจน์สิทธิ์ในการเป็นพลเมืองไทย ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองระนอง

ระนอง - นายประสงค์ นุรักษ์ ส.ว.สรรหาและโฆษกคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและภารกิจ เด็ก เยาวชน และสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เป็นประธานเปิดการพิสูจน์สารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ ในโครงการ 'เฉลิมพระเกียรติปกป้องสิทธิ์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และคนยากไร้ สู่พลเมืองอาเซียน' ให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และคนยากไร้ ที่เป็นคนไทย แต่ไม่มีเอกสารราชการที่แสดงว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทย ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองระนอง โดยมีผู้มาขึ้นทะเบียนขอรับการตรวจดีเอ็นเอในพื้นที่ 5 อำเภอ ใน จ.ระนอง รวม 39 รายนายชัยภัทรกล่าวว่า จากข้อเท็จจริงพบว่ามีคนไทยจำนวนมากที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการรับรองสถานะทางทะเบียน รวมถึงปราศจากเอกสารทางราชการหรือบุคคลที่สามารถมาเป็นพยานเพื่อยืนยันสถานภาพ ทำให้บุคคลเหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ จนกลายเป็นบุคคลผู้ยากไร้ มีสถานะไม่ต่างอะไรกับคนต่างด้าว"จากกรณีปัญหาดังกล่าวหน่วยงานราชการจึงเลือกใช้วิธีตรวจดีเอ็นเอ ซึ่งเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถยืนยันตัวบุคคล หรือความสัมพันธ์ทางสายโลหิตได้มีความแม่นยำ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทั้งกระบวนการ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการรับรองสถานะทางทะเบียนต่อไป" ส.ว.สรรหากล่าวสำหรับการตรวจดีเอ็นเอครั้งนี้มีทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เพื่อดำเนินการจัดเก็บเนื้อเยื่อจากกลุ่มเป้าหมาย และนำมาตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการ, ส่งผลการตรวจพิสูจน์ให้สำนักทะเบียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านและจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน


หน้า 29
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.