มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1338 คน
วันที่ 07 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7191 ข่าวสดรายวัน


"ทีโอที"เปิดพิพิธภัณฑ์โทรศัพท์
เชียงใหม่ - นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล ผช.กก.ผจก.ใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทีโอทีได้จัดทำโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์โทรศัพท์ภาคเหนือ เพื่อเป็นการอนุรักษ์อาคารชุมสายโทรศัพท์แบบเดิมที่มีอยู่แล้ว อาคารชุมสายโทรศัพท์แม่ปิง ตั้งอยู่ใกล้ตลาดวโรรส ตลาดต้นลำไย เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมถึงจัดแสดงอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร ตลอดจนสิ่งของต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และอนุชนรุ่นหลังได้ชม ได้รับรู้ถึงความเป็นมาขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ภายใต้สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่อีกด้วย ซึ่งปัจจุบันได้มีผู้บริจาคโทรศัพท์รุ่นเก่าที่เลิกใช้ไปแล้วมาจำนวนหนึ่ง ทีโอทีได้รวบรวมไว้ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ทุนทรัพย์จากการทำพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่มาจากการบริจาคของคณะผู้บริหารและพนักงานของทีโอที


หน้า 25
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.