มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1118 คน
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7226 ข่าวสดรายวัน


"สุพรรณบุรี"จัด สารทไทยพวน
สุพรรณบุรี - ที่บริเวณวัดท่าตลาด หมู่ 2 ตำบลวัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า นายสุภัทร์ ศรีสุนทรพินิต รองผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดพิธีลานวัฒนธรรมสัญจรจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยพวน ประจำปี 2553 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 มีการนำผลไม้และขนมของแต่ละหมู่บ้านมารวมกันเพื่อนำมาทำบุญในประเพณีสารทไทย การทำบายศรีสู่ขวัญให้กับประธานในพิธี การแสดงเซิ้งบุญบั้งไฟพวน และมีการจัดแสดงการทำขนมกระยาสารท ขนมกงชาวพวน ที่ใช้ในประเพณีสารทไทยพวน งานจักสานพื้นบ้าน การทอเสื่อกกของชาวไทยพวน

นายสุภัทร์เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งเป็นมรดกที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลัง กำลังจะสูญหายไปตามกาลเวลา มีการแก่งแย่งแข่งขันและเอารัดเอาเปรียบกันมากขึ้น ส่งผลกระทบทำให้สังคมแตกแยก วิธีที่เหมาะสมที่จะสร้างวิถีชีวิตอันดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน คือการนำ กระบวนการทางวัฒนธรรมมาเป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างความสมานฉันท์สามัคคีให้เกิดในชุมชนและทุกคนมีโอกาสร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน และยังช่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นเอาไว้ ให้เป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป


หน้า 25
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.